Podróż Benedykta XVI: Liban: 14-16.09.2012

Podróż apostolska Benedykta XVI: Liban: 14-16.09.2012

W dniach 14-16 września 2012 Benedykt XVI udaje się w podróż apostolską do Libanu


Podróż Benedykta XVI: Liban: 14-16.09.2012 Program szczegółowy Podróż Benedykta XVI: Liban: 14-16.09.2012

Piątek, 14 września

Rzym

9:30 Odlot z Rzymu

Bejrut

13:45 Ceremonia powitania na lotnisku • Przemówienie Ojca Świętego
18:00 Wizyta w bazylice w Harissa i podpisanie posynodalnej adhortacji Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu • Przemówienie Ojca Świętego

Sobota, 15 września 2012

(Baabda, Bzommar, Bkerke)

10:00 Wizyta u prezydenta Michela Suleimana •  
10:50 Spotkanie z muzułmańskimi przywódcami religijnymi•  
11:15 Spotkanie z członkami rządu i innymi oficjalnymi przedstawicielami wspólnot religijnych, świata kultury i in. •  
13:30 Obiad z Patriarchami i biskupami Libanu oraz Bliskiego Wschodu w Katolickim Patriarchacie Ormiańskim
18:00 Spotkanie z młodzieżą (na placu naprzeciw patriarchatu maronickiego w Bkerke). • Przemówienie Ojca Świętego

Niedziela, 16 września 2012

10:00 Msza św. w Bejrucie (nabrzeże w centrum miasta) • Homilia Ojca Świętego
  Anioł Pański • Przemówienie Ojca Świętego
13:20 Obiad w nuncjaturze apostolskiej w Harissa
17:15 Spotkanie ekumeniczne w Syryjskim Patriarchacie Katolickim w Charfet
18:30 Ceremonia pożegnania na lotnisku
19:00 Odlot do Rzymu

Inne informacje:

Podróż Benedykta XVI: Liban: 14-16.09.2012

Wiadomości
Informacje i wiadomości (audio)
Komentarze i artykuły

Podróż Benedykta XVI: Liban: 14-16.09.2012 Fragmenty przemówień papieskich:

Służba to podstawowy element tożsamości uczniów Chrystusa. Powołaniem Kościoła i chrześcijanina jest służyć tak, jak sam Pan, bezinteresownie i wszystkim bez różnic. Służba sprawiedliwości i pokojowi w świecie, w którym przemoc wciąż szerzy śmierć i zniszczenie, jest więc pilnie konieczna, by angażować się w budowanie społeczeństwa braterskiego, tworzyć wspólnotę! Drodzy bracia i siostry, modlę się szczególnie, aby Pana obdarzył region Bliskiego Wschodu sługami pokoju i pojednania, tak by wszyscy mogli żyć spokojnie i godnie. Jest to istotne świadectwo, jakie chrześcijanie winni tutaj dawać, współpracując ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Wzywam was wszystkich, byście pracowali dla pokoju, każdy na swoim poziomie i tam, gdzie się znajduje. Służba winna być też w centrum życia samej wspólnoty chrześcijańskiej. Wszelka posługa, każde stanowisko w Kościele są przede wszystkim służbą Bogu i braciom!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama