reklama

Szkoła dialogu nauki i wiary

Przemówienie do wykładowców i słuchaczy XI Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, 11.06.2007

11 czerwca Benedykt XVI spotkał się z wykładowcami i słuchaczami XI Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, której zajęcia odbywały się od 11 czerwca do 6 lipca br. Uczestniczyło w nich 26 młodych ludzi z 22 krajów. Obserwatorium, powstałe w 1891 r. z inicjatywy Leona XIII, przez ponad 40 lat miało siedzibę w Watykanie. W 1935 r., ze względu na oświetlenie Rzymu, zostało przeniesione do Castel Gandolfo.

Drodzy Przyjaciele!

Miło mi jest powitać wykładowców i studentów XI Szkoły Letniej Obserwatorium Watykańskiego. Dziękuję dyrektorowi o. José Funesowi za miłe słowa powitania, wypowiedziane w waszym imieniu.

Od chwili powstania w r. 1891 Obserwatorium Watykańskie starało się dawać dowody, że Kościół przychylnie odnosi się do badań w dziedzinie nauk ścisłych, pragnie do nich zachęcać i je promować, kierując się przekonaniem, że «wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy» (Fides et ratio, Proemium). Ojcowie i bracia jezuici pracujący w Obserwatorium zajmują się nie tylko badaniami astronomicznymi, ale też umożliwiają kształcenie nowego pokolenia astronomów. Szkoła Letnia Obserwatorium Watykańskiego jest konkretnym znakiem ich zaangażowania w tej dziedzinie.

Wasz program w tym miesiącu przewiduje badanie planet spoza Układu Słonecznego. Prowadząc niełatwe badania naukowe, będziecie mieli cenną okazję zdobywać wiedzę razem z innymi studentami z 22 krajów. Różnorodność waszych doświadczeń i tradycji kulturowych może być dla was wszystkich źródłem wielkiego wzbogacenia. Zachęcam was, byście jak najlepiej wykorzystali to bogactwo, i będę się gorąco modlił, aby wasza mała wspólnota międzynarodowa stała się obiecującym znakiem jak najściślejszej współpracy naukowej, służącej dobru całej rodziny ludzkiej.

Obyście w nadchodzących dniach znajdowali umocnienie duchowe, badając gwiazdy, które «z radością świecą swemu Stwórcy» (Ba 3, 35). Całym sercem modlę się do Boga o błogosławieństwo dla was i dla waszych rodzin. Niech Bóg obdarzy was wszystkich mądrością, radością i pokojem.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao