Wszystkich was noszę w sercu

Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)


Benedykt XVI

Wszystkich was noszę w sercu

13 maja — Săo Paulo-Guarulhos. Pożegnanie na lotnisku

W niedzielę 13 maja wieczorem na międzynarodowym lotnisku w Săo Paulo-Guarulhos odbyła się ceremonia pożegnalna, podczas której przemówienia wygłosili wiceprezydent Brazylii José Alencar Gomes da Silva i Benedykt XVI, którego słowa zamieszczamy poniżej:

Panie Wiceprezydencie!

Gdy opuszczam tę błogosławioną ziemię brazylijską, w mojej duszy rozbrzmiewa hymn dziękczynienia Najwyższemu, który pozwolił mi przeżyć tutaj ważne i niezapomniane chwile, ze spojrzeniem zwróconym ku Matce Bożej z Aparecidy, która ze swego sanktuarium patronowała inauguracji V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

W pamięci zapisał mi się na zawsze obraz entuzjazmu i głębokiej pobożności tego szlachetnego ludu Ziemi Świętego Krzyża — Terra da Santa Cruz, który wraz z wielką rzeszą pielgrzymów przybyłych z całego «kontynentu nadziei» potrafił dać żywe świadectwo wiary w Chrystusa i miłości do Następcy Piotra. Proszę Boga, aby pomógł odpowiedzialnym, zarówno za sferę religijną, jak i świecką, przyspieszyć rozwój tych inicjatyw, na które wszyscy czekają, dla wspólnego dobra wielkiej rodziny Ameryki Łacińskiej.

Na koniec ze słowami pożegnania i wdzięczności zwracam się do pana prezydenta Republiki, do rządu tego kraju i stanu Săo Paulo oraz do pozostałych przedstawicieli władz Brazylii, którzy w tych dniach odnosili się do mnie z wielką kurtuazją.

Wdzięczny jestem także władzom konsularnym, których rzetelna praca w wielkiej mierze ułatwiła udział ich krajów w tych dniach poświęconych refleksji, modlitwie i pracy na rzecz wspólnego dobra uczestników tego wielkiego wydarzenia.

Szczególne wyrazy braterskiego uznania i głębokiej wdzięczności kieruję do księży kardynałów, moich braci w biskupstwie, do kapłanów i diakonów, zakonników i zakonnic, do organizatorów Konferencji. Wszyscy przyczynili się do uświetnienia wydarzeń tych dni, dzięki czemu ich uczestnicy zostali napełnieni radością i nadzieją — gaudium et spes! — na przyszłość chrześcijańskiej rodziny i jej misji w społeczeństwie.

Zapewniam was, że wszystkich noszę w swym sercu; z niego płynie błogosławieństwo, którego udzielam wam i którym obejmuję wszystkie narody Ameryki Łacińskiej i świata.

Bardzo dziękuję!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama