To przesłanie jest skierowane również do tych, którzy nie wierzą

Przemówienie do młodzieży na Plaza de Cibeles - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)


Benedykt XVI

To przesłanie jest skierowane również do tych, którzy nie wierzą

18 VIII 2011 — Przemówienie do młodzieży na Plaza de Cibeles

Drodzy młodzi przyjaciele!

Z wielką radością spotykam się z wami tutaj, w centrum Madrytu, tego pięknego miasta, którego klucze uprzejmie wręczył mi pan burmistrz. Dziś jest ono także światową stolicą młodych ludzi, na którą cały Kościół kieruje swój wzrok. Pan nas zgromadził, abyśmy w tych dniach przeżywali piękne doświadczenie Światowego Dnia Młodzieży. Dzięki waszej obecności i uczestnictwie w uroczystościach imię Chrystusa będzie rozbrzmiewało we wszystkich zakątkach tego czcigodnego miasta. Módlmy się, aby Jego przesłanie nadziei i miłości znalazło echo również w sercach tych, którzy nie wierzą albo oddalili się od Kościoła. Bardzo dziękuję za wspaniałe przyjęcie, jakie zgotowaliście mi przy wjeździe do miasta, będące znakiem waszej miłości i przywiązania do Następcy Piotra.

Pozdrawiam kard. Stanisława Ryłkę, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich, i jego współpracowników z tej dykasterii, dziękując za całą wykonaną pracę. Dziękuję również kard. Antoniowi Marii Roucowi Vareli, arcybiskupowi Madrytu, za uprzejme słowa i za wysiłek włożony przez jego archidiecezję, wraz z innymi diecezjami Hiszpanii, w przygotowanie tego Światowego Dnia Młodzieży, na rzecz którego wielkodusznie pracowano także w wielu innych Kościołach partykularnych całego świata. Dziękuję władzom państwowym, autonomicznym i lokalnym za to, że zechciały być tutaj obecne, i za to, że wielkodusznie współpracowały, ażeby to wielkie wydarzenie miało pomyślny przebieg. Dziękuję braciom w biskupstwie, kapłanom, seminarzystom, osobom konsekrowanym i obecnym tutaj wiernym, którzy przybyli razem z młodzieżą, by przeżyć te intensywne dni pielgrzymowania na spotkanie z Chrystusem. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich w Panu i powtarzam, że to wielkie szczęście być tutaj z wami. Niech w waszych sercach nigdy nie zgaśnie płomień miłości Chrystusa.

po francusku:

Drodzy młodzi francuskojęzyczni, licznie odpowiedzieliście na wezwanie Pana, aby przybyć na spotkanie z Nim do Madrytu. Gratuluję wam tego! Witajcie na Światowym Dniu Młodzieży! Nosicie w sercu pytania i szukacie odpowiedzi. Dobrze jest wciąż szukać. Szukajcie nade wszystko Prawdy, którą nie jest idea, ideologia czy slogan, ale Osoba, Chrystus, sam Bóg, który przyszedł do ludzi! Słusznie chcecie zakorzenić swą wiarę w Chrystusie i na Nim budować swoje życie. On kocha was od początku i zna was lepiej niż ktokolwiek inny. Oby te dni wypełnione modlitwą, naukami i spotkaniami pomogły wam to odkryć, abyście lepiej Go kochali. Niech Chrystus towarzyszy wam w tym szczególnym momencie, kiedy wszyscy razem będziemy Go chwalić i modlić się do Niego!

po angielsku:

Serdecznie pozdrawiam również młodzież angielskojęzyczną, licznie przybyłą do Madrytu. Oby te dni modlitwy, przyjaźni i święta prowadziły nas do zbliżenia się do siebie nawzajem i do Pana Jezusa. Niech zaufanie Słowu Chrystusa będzie fundamentem waszego życia! Gdy będziecie zakorzenieni w Nim i na Nim budowali, mocni w wierze i otwarci na moc Ducha, znajdziecie swoje miejsce w Bożym planie i wzbogacicie Kościół swoimi darami. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy mogli być radosnymi świadkami Chrystusa, dzisiaj i zawsze. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!

po niemiecku:

Drodzy przyjaciele niemieckojęzyczni! Bardzo serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Cieszę się, że tak licznie przybyliście. W tych dniach pragniemy wspólnie wyznawać, pogłębiać i przekazywać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Wciąż na nowo doświadczamy, że On jest Tym, który naprawdę nadaje sens naszemu życiu. Otwórzmy Chrystusowi nasze serca. Niech On da nam wszystkim radosny i błogosławiony czas tu w Madrycie.

po włosku:

Drodzy młodzi Włosi! Pozdrawiam was bardzo serdecznie i cieszy mnie wasz tak liczny udział, ożywiony radością wiary. Przeżywajcie te dni w duchu głębokiej modlitwy i braterstwa, świadcząc o żywotności Kościoła we Włoszech — parafii, stowarzyszeń, ruchów. Dzielcie się ze wszystkimi tym bogactwem. Dziękuję!

po portugalsku:

Drodzy młodzi, przybyli wraz z osobami towarzyszącymi z różnych krajów, w których oficjalnym językiem jest portugalski, witajcie w Madrycie! Wszystkich was przyjaźnie witam i zachęcam, byście zbliżyli się do wiecznego źródła waszej młodości i poznali absolutnego Bohatera tego Światowego Dnia Młodzieży i — mam nadzieję — waszego życia: Chrystusa Pana. W tych dniach będziecie słyszeli Jego Słowo. Pozwólcie, aby to Słowo przeniknęło do waszych serc i zapuściło w nich korzenie, i na nim budujcie swoje życie. Mocni w wierze, będziecie ogniwem wielkiego łańcucha wiernych. Nie można wierzyć, jeśli nie wspiera nas wiara innych, a moją wiarą daję wsparcie innym w wierze. Kościół was potrzebuje, a wy potrzebujecie Kościoła.

po polsku:

Pozdrawiam młodzież z Polski, rodaków bł. Jana Pawła ii, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Cieszę się waszą obecnością tu, w Madrycie! Życzę wam dobrych dni, dni modlitwy i umocnienia więzi z Jezusem. Niech Boży Duch was prowadzi.

opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama