Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Przesłanie Benedykta XVI z okazji intronizacji Patriarchy CyrylaJego Świątobliwość Cyryl
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi


Z radością przesyłam Waszej Świątobliwości pozdrowienia z okazji rozpoczęcia wielkiej i odpowiedzialnej misji kierowania czcigodnym Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Z wdzięcznością wspominam nasze nacechowane dobrą wolą spotkania w okresie, kiedy Wasza Świątobliwość sprawował funkcję przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu. Z okazji intronizacji pragnę więc raz jeszcze zapewnić Waszą Świątobliwość o szacunku i duchowej bliskości. Modlę się, żeby nasz Ojciec Niebieski obdarzył Waszą Świątobliwość obfitymi darami Ducha Świętego na całą posługę i by pozwolił Waszej Świątobliwości prowadzić Kościół w miłości i pokoju Chrystusa.

Wasza Świątobliwość jest teraz następcą naszego umiłowanego brata, którego z czcią wspominamy — Jego Świątobliwości Aleksego II. Pozostawił on swemu ludowi głęboką i trwałą spuściznę kościelnej odnowy i rozwoju, wyprowadzając Rosyjski Kościół Prawosławny z długiej, trudnej epoki cierpienia pod panowaniem totalitarnego systemu ateistycznego do nowej, aktywnej obecności i służby w dzisiejszym społeczeństwie. Patriarcha Aleksy ii wytrwale pracował na rzecz jedności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i łączności duchowej z innymi Kościołami prawosławnymi. Zachowywał także ducha otwartości i współpracy z innymi chrześcijanami, w szczególności z Kościołem katolickim, w obronie wartości chrześcijańskich w Europie i na świecie. Jestem przekonany, że Wasza Świątobliwość będzie nadal budował na tym solidnym fundamencie, dla dobra swojego ludu i z pożytkiem dla wszystkich chrześcijan.

Jako przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Wasza Świątobliwość odegrał wybitną rolę w rozwijaniu nowych relacji między naszymi Kościołami, opartych na przyjaźni, wzajemnej akceptacji i szczerym dialogu, gdy stawialiśmy czoła trudnościom na naszej wspólnej drodze. Żywię głęboką nadzieję, że nadal będziemy współpracować w poszukiwaniu sposobów wspierania i umacniania jedności duchowej w Ciele Chrystusa, w wierności modlitwie naszego Zbawiciela, «aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył» (J 17, 21).

Świadom wielkich obowiązków, towarzyszących duchowej i pasterskiej posłudze, do której powołał Waszą Świątobliwość Duch Święty, ponownie pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość o modlitwie i braterskiej dobrej woli. Proszę Boga Wszechmogącego, by z miłością błogosławił Waszej Świątobliwości, by strzegł umiłowanego Kościoła Rosyjskiego i umacniał biskupów, księży i wiernych w niezłomnej nadziei, którą wspólnie pokładamy w Jezusie Chrystusie.

Watykan, 28 stycznia 2009 r.

Benedykt XVI

W pierwszą niedzielę lutego odbyła się w moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela intronizacja szesnastego Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla. Zgodnie z tradycyjnym rytuałem, metropolita Kijowa Włodzimierz i metropolita Mińska Filaret, trzymając nowego Patriarchę pod ręce, wprowadzili go do świątyni, a następnie trzykrotnie posadzili na tronie patriarszym. Wierni potwierdzali ten symboliczny akt okrzykami w języku greckim «axios», czyli «godzien». Benedykt xvi zaraz po wyborze Patriarchy Cyryla wysłał telegram z życzeniami i zapewnieniem o modlitwie w jego intencji oraz Kościoła prawosławnego. Z okazji intronizacji Papież wystosował do nowego Patriarchy przesłanie i ofiarował mu kielich, dając wyraz pragnieniu, by jak najrychlej została osiągnięta pełna jedność katolików i prawosławnych. Na czele delegacji watykańskiej stał kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W odpowiedzi na papieskie przesłanie Patriarcha Cyryl wysłał do Papieża list, w którym podziękował za życzenia i przysłanie delegacji na ceremonię intronizacyjną. Zapewnił o niezmiennej otwartości Kościoła prawosławnego na współdziałanie z wszystkimi wyznawcami Jezusa Chrystusa, którzy są wierni Ewangelii i głoszą ją współczesnemu światu. Na uroczystość intronizacji przybyli również przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych, największych Kościołów protestanckich oraz przedstawiciele najwyższych władz państwa rosyjskiego.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność Kościoła Rosja cerkiew Kościół prawosławny Ruś dialog ekumeniczny patriarcha Cyryl
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W