Wspólna droga ku jedności w wierze

Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi, 1.02.2007

W czwartek 1 lutego w Sali Papieży Benedykt XVI przyjął na audiencji członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi. W przemówieniu Papież zwrócił uwagę na wielkie znaczenie prac komisji dla sprawy jedności chrześcijan, których «łączy kościelne dziedzictwo sięgające czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa».

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Spotykam się z wami z radością, członkowie Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi, z okazji waszej czwartej sesji plenarnej.

Za waszym pośrednictwem pragnę przekazać braterskie pozdrowienie czcigodnym braciom, zwierzchnikom wschodnich Kościołów prawosławnych: Jego Świątobliwości Papieżowi Szenudzie III, Jego Świątobliwości Patriarsze Zakce I Iwasowi, Jego Świątobliwości Katolikosowi Karekinowi II, Jego Świątobliwości Aramowi I, Jego Świątobliwości Patriarsze Pawłowi, Jego Świątobliwości Patriarsze Antoniosowi I i Jego Świątobliwości Baseliosowi Mar Thomie Didymusowi I.

Wasze spotkanie na temat ustanowienia i misji Kościoła jest bardzo ważnym krokiem na naszej wspólnej drodze do przywrócenia pełnej jedności. Kościół katolicki i prawosławne Kościoły wschodnie łączy kościelne dziedzictwo, sięgające czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa. To «dziedzictwo doświadczeń» winno kształtować naszą przyszłość, «kierując naszym dążeniem do przywrócenia pełnej komunii» (por. Ut unum sint, 56).

Pan Jezus powierzył nam zadanie: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15). Dziś wielu ludzi wciąż jeszcze czeka na to, że ktoś przyniesie im prawdę Ewangelii.

Niech ich pragnienie Dobrej Nowiny umocni nas w postanowieniu, by gorliwie zabiegać i modlić się o jedność, która jest niezbędna, aby Kościół mógł pełnić swą misję w świecie, zgodnie z modlitwą Jezusa: «Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś» (J 17, 23).

Wielu z was pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu. Trudna sytuacja, w jakiej w tym regionie żyją poszczególni ludzie i chrześcijańskie wspólnoty, bardzo nas wszystkich niepokoi. Istotnie, mniejszościom chrześcijańskim ciężko jest przetrwać w tak niestabilnej sytuacji geopolitycznej i często mają chęć wyemigrować. W tych warunkach chrześcijanie wywodzący się z różnych tradycji i należący do wszystkich wspólnot na Bliskim Wschodzie muszą być odważni i silni mocą Ducha Chrystusa (por. Bożonarodzeniowe przesłanie do katolików żyjących na Bliskim Wschodzie, 21 grudnia 2006 r.). Niech wstawiennictwo i przykład wielu męczenników i świętych, którzy na tych ziemiach złożyli odważne świadectwo o Chrystusie, wspiera i umacnia w wierze chrześcijańskie wspólnoty!

Dziękuję wam za dzisiejszą wizytę i za stałe zaangażowanie na naszej drodze dialogu i jedności. Niech Duch Święty towarzyszy wam podczas obrad. Wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama