Głośmy słowa prawdy, które zostawił nam Pan Jezus

Przemówienie do nowych metropolitów w uroczystość św. Piotra i Pawła, 29.06.2012


Benedykt XVI

Głośmy słowa prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

30 VI 2012 — Przemówienie podczas audiencji dla nowych metropolitów

Drodzy bracia i siostry!

Z radością serdecznie witam was wszystkich, którzy przybyliście do Rzymu, do grobów Apostołów, towarzysząc arcybiskupom metropolitom. Wczoraj w Bazylice Watykańskiej miałem przyjemność nałożyć im paliusze podczas uroczystej celebracji, którą oddaliśmy cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Tym naszym spotkaniem chcemy niejako przedłużyć klimat głębokiej kościelnej komunii, której doświadczyliśmy wczoraj. W istocie, obecność arcybiskupów metropolitów, pochodzących z różnych stron świata, jest widzialnym przejawem powszechności Kościoła, który jest powołany do tego, by umożliwiać poznanie Chrystusa i głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach i w różnych językach.

Witam serdecznie każdego z was, wielebni i czcigodni bracia metropolici, a wraz z wami witam rodziny, przyjaciół i wiernych powierzonych waszej trosce duszpasterskiej, którzy w tych ważnych dniach was otaczają. Pragnę ponadto serdecznie pozdrowić również diecezje, z których pochodzicie.

Następnie Benedykt XVI pozdrowił metropolitów i ich gości w językach: włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim; po polsku powiedział:

Serdecznie pozdrawiam nowych arcybiskupów metropolitów z Polski, którzy wczoraj otrzymali paliusze: Stanisława Budzika z Lublina, Wiktora Skworca z Katowic i Wacława Depo z Częstochowy. Pozdrawiam także wiernych, którzy podzielają ich radość, a szczególnie pielgrzymów z ich metropolii i wszystkich im bliskich, wspierających ich swoją modlitwą. Paliusz jest znakiem szczególnej jedności z Chrystusem i komunii z Następcą św.Piotra. Niech ta komunia przenika serca wiernych każdej metropolii. Polecam Bogu to pragnienie w mojej modlitwie i wszystkim z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na zakończenie ponownie zwrócił się do wszystkich:

Drodzy bracia i siostry, dzielcie się z waszymi wspólnotami doświadczeniem tych dni, głębokim przeżyciem duchowym i poczuciem autentycznej jedności ewangelicznej. Niech ona dotknie serc ludzi wierzących i przeniknie całe społeczeństwo, pozostawiając ślady dobra. Niech wstawiennictwo niebiańskiej Matki Bożej i apostołów Piotra i Pawła wyjedna ludowi chrześcijańskiemu zdolność jasnego propagowania — przez wytrwałe i przejrzyste świadectwo pojedynczych ludzi — słowa prawdy, które Pan Jezus pozostawił nam w darze. Z takimi uczuciami udzielam wam z serca apostolskiego błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama