Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


75 lat Radia Watykańskiego
Benedykt XVI

Aby głosić Ewangelię Chrystusa na całym świecie

Przemówienie Ojca Świętego w Sali Marconiego3 marca Benedykt XVI złożył wizytę w Radiu Watykańskim, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia. Papieża powitali dyrektor generalny rozgłośni o. Federico Lombardi SJ, kard. Roberto Tucci SJ, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego o. Peter- -Hans Kolvenbach SJ i dyrektor programów o. Andrzej Koprowski SJ. Wizyta trwała półtorej godziny. Rozpoczęła się w studiu nr 3, któremu nadano imię kard. Karola Wojtyły, ponieważ to właśnie w nim przyszły Papież najczęściej udzielał wywiadów polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Benedykt XVI poświęcił tablicę upamiętniającą to wydarzenie oraz skierował kilka słów do słuchaczy rozgłośni. Następnie odwiedził wszystkie redakcje językowe, a na zakończenie w Sali Marconiego wygłosił przemówienie do pracowników Radia.

Księże Kardynale, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!

Z przyjemnością przybyłem do was, do tej pięknej siedziby w Palazzo Pio, którą sługa Boży Paweł VI zechciał oddać do dyspozycji Radia Watykańskiego. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i dziękuję za przyjęcie. Pozdrawiam w szczególności przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego o. Petera-Hansa Kolvenbacha i dziękuję za posługę, jaką od początku istnienia Radia Watykańskiego pełnią dla Stolicy Apostolskiej jezuici, wierni ignacjańskiemu charyzmatowi pełnego oddania Kościołowi i Biskupowi Rzymu. Pozdrawiam kard. Roberta Tucciego i o. Antonia Stefanizziego, a także o. Pasquale Borgomea, nieobecnego ze względu na przyjęte wcześniej obowiązki, którzy przez wiele lat byli dyrektorami generalnymi Radia Watykańskiego. Pozdrawiam o. Federica Lombardiego, obecnego dyrektora generalnego, i wyrażam mu wdzięczność za słowa, które do mnie skierował w imieniu was wszystkich. Wdzięczny jestem również p. Candiemu, który dał wyraz uczuciom pracowników świeckich. Obejmuję myślą w tej chwili także pracowników, którzy musieli pozostać w innych siedzibach rozgłośni — w ośrodku nadawczym w Santa Maria di Galeria, w Pałacyku Leona XIII i w Pałacyku Marconiego — a którzy biorą udział w tym spotkaniu dzięki połączeniu audiowizualnemu. Pozdrawiam waszych kolegów na emeryturze, licznych współpracowników, członków rodzin i przyjaciół, i wszystkich, którzy pragnęli tu być, ale nie mogli z powodu braku miejsca. Pozdrowieniem obejmuję ponadto słuchaczy waszych programów we wszystkich częściach świata.

Sugestywne zdjęcia sprzed 75 lat pokazują nam pierwszą stację Radia Watykańskiego, która dziś może wydawać się skromna. Guglielmo Marconi wiedział jednak, że możliwości stworzone przez naukę i technikę wywrą ogromny wpływ na życie ludzkości. Również mój czcigodny poprzednik Pius XI był w pełni świadomy znaczenia, jakie to nowe narzędzie przekazu, które zyskiwał Kościół, miało mieć dla szerzenia papieskiego nauczania w świecie. Jego pierwsze orędzie radiowe, którym 12 lutego 1931 r. zapoczątkował historię waszej rozgłośni, skierowane było, w sposób szczególnie uroczysty, «do wszystkich narodów i do wszelkiego stworzenia». W następnych latach, podczas II wojny światowej, dzięki historycznym orędziom radiowym sługi Bożego Piusa XII wszystkie narody mogły usłyszeć słowa pociechy, napomnienia i gorące wezwania do nadziei i pokoju. A kiedy rozszerzyło się panowanie komunizmu na różne kraje środkowej i wschodniej Europy i na inne części ziemi, Radio Watykańskie zwiększyło liczbę programów i języków, w których nadaje, tak by do wspólnot chrześcijańskich uciskanych przez reżimy totalitarne docierało świadectwo bliskości i solidarności papieża i Kościoła powszechnego. Po Soborze Watykańskim II zdano sobie jeszcze bardziej sprawę ze znaczenia, jakie środki przekazu miały mieć w szerzeniu ewangelicznego orędzia w naszej epoce, a wasza rozgłośnia z pomocą potężnych, nowoczesnych środków technicznych zaczęła opracowywać programy radiowe coraz bogatsze i coraz bardziej zróżnicowane. Dziś wreszcie, dzięki najbardziej zaawansowanym technologiom, takim zwłaszcza jak satelity i internet, możecie przygotowywać programy w różnych językach, które są retransmitowane przez liczne rozgłośnie na wszystkich kontynentach, dzięki czemu docierają do jeszcze szerszego kręgu słuchaczy.

Drodzy przyjaciele, za to wszystko winniśmy dziękować Panu, a zarazem prosić Go, by nadal wspomagał was w waszej pracy. Wzywajcie Go słowami, jakie widnieją na głównej fasadzie waszej siedziby: «Adsis Christe, eorumque aspira laboribus, qui pro tuo nomine certant — Wspomagaj, Chryste, i natchnij wysiłki tych, którzy walczą dla Twego imienia». Tak! «Walczycie w dobrych zawodach o wiarę», według słów Apostoła Pawła (por. 1 Tm 6, 12), aby szerzyć Chrystusową Ewangelię. Polega to, jak można przeczytać w waszym Statucie, na «głoszeniu orędzia chrześcijańskiego w sposób wolny, wierny i trafiający do słuchaczy oraz na łączeniu centrum katolicyzmu z różnymi krajami świata poprzez przekazywanie głosu i nauczania Biskupa Rzymu, informowanie o działalności Stolicy Apostolskiej, przekazywanie wiadomości o życiu katolickim, ucząc oceniać aktualne problemy w świetle nauki Kościoła z nieustanną wrażliwością na znaki czasów» (n. 1. 3).

Ta misja pozostaje zawsze aktualna, choć z czasem ulegają zmianie warunki i sposoby jej wypełniania. Istotnie, Radio Watykańskie nie jest już dziś pojedynczym głosem, płynącym z jednego punktu, jak kiedyś z pierwszego nadajnika Marconiego. Obecnie jest to raczej chór głosów, brzmiący ponad czterdziestoma językami, zdolny prowadzić dialog z różnymi kulturami i religiami; chór głosów niesionych w eter przez fale elektromagnetyczne; głosów rozpowszechnianych systematycznie przez gęste «węzły i oczka» owej sieci telematycznej, coraz szczelniej oplatającej planetę. Działajcie nadal, drodzy przyjaciele, na wielkim areopagu współczesnych środków przekazu, pomni na wyjątkowe doświadczenia, jakimi były dla was Wielki Jubileusz Roku 2000 i jeszcze bardziej śmierć umiłowanego Papieża Jana Pawła II, wydarzenie, które pokazało, jak bardzo ludzkość pragnie poznać rzeczywistość Kościoła. Nie zapominajcie jednak, że aby wypełnić powierzoną wam misję, potrzebujecie oczywiście odpowiedniego przygotowania technicznego i zawodowego, ale przede wszystkim musicie nieustannie podtrzymywać w sobie ducha modlitwy oraz wierności nauczaniu Chrystusa i Jego Kościoła. Niech was zawsze wspomaga i otacza opieką Dziewica Maryja, Gwiazda nowej ewangelizacji. Raz jeszcze wyrażając wdzięczność, z radością udzielam wam, drodzy bracia i siostry tu obecni, mojego błogosławieństwa, którym obejmuję też osoby wam drogie i wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego.

Audycje Radia Watykańskiego po polsku

16.15 Serwis informacyjny

— fale krótkie: 5885 kHz (49 m), 9645 kHz (31 m);

— fala średnia: (we Włoszech) 1530 kHz (196 m);

— UKF: (w Rzymie) 93,3 MHz.

20.00 Program wieczorny

— fale krótkie: 4005 kHz (75 m), 5885 kHz (49 m), 7250 kHz (41 m);

— fala średnia: 1467 kHz (204,5 m), a we Włoszech również

1530 kHz (196 m);

— UKF: (w Rzymie) 93,3 MHz.

6.00 Powtórka programu wieczornego z poprzedniego dnia

— na tych samych falach, z wyjątkiem średniej 1467 kHz (204,5 m).

W internecie:

www.radiovaticana.org

www.opoka.org.pl

e-mail:


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA massmedia dialog internet ewangelizacja Radio Watykańskie technika misja rozgłośnia środki społecznego przekazu masmedia komunikacja Satelita nauczanie Papieża
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W