Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Duch Święty jako przyjaciel

Homilia w Domu św. Marty - 6 maja 2013 (streszczenie)«Przyjaciel», który codziennie staje się dla każdego z nas «towarzyszem drogi». Jest nim Duch Święty. Aby poznać Ducha, aby przede wszystkim rozpoznać Jego działanie w naszym życiu, «ważne jest — to rada Papieża — robienie rachunku sumienia» co wieczór przed zaśnięciem.

Ojciec Święty, odnosząc się do Ewangelii św. Jana (15, 26-16, 4), przypomniał chwilę, w której Jezus żegnał się z uczniami, zapewniając ich, że «nie zostawi ich samych: 'Poślę wam Ducha Świętego'». Uczyniwszy tę obietnicę, «Pan wyjaśnia dalej, kim jest Duch Święty, czego dokona w nas Duch Święty. 'On zaświadczy o Mnie'. Duch Święty to właśnie Bóg, Osoba Boża, która daje świadectwo o Jezusie Chrystusie w nas. On jest tym, który nam mówi: ‘To jest Jezus, Pan. Pan tak postępuje. To jest droga Jezusa'. I nazywa go Parakletem, to znaczy tym, który nas broni, który zawsze jest przy nas, aby nas wspierać».

Co więcej, «życia chrześcijańskiego nie można zrozumieć bez obecności Ducha Świętego: nie byłoby chrześcijańskie. Byłoby to życie religijne, pogańskie, litościwe», jak życie tego, kto «wierzy w Boga, ale nie ma w sobie żywotności, jakiej Jezus pragnie dla swoich uczniów». Skądinąd, to Duch daje świadectwo o Jezusie, «abyśmy my mogli dawać je innym».

W komentarzu do pierwszego czytania, będącego fragmentem Dziejów Apostolskich (16, 11-15), Papież wskazał na przykład Lidii, kobiety, która słuchała Pawła: «Jest powiedziane o niej, że Pan otworzył jej serce, aby przyjęła słowa Pawła. To robi Duch Święty: otwiera nam serce, abyśmy poznali Jezusa». Działa w nas «przez cały dzień, przez całe nasze życie, jak świadek, który mówi nam, gdzie jest Jezus».

A najlepszym momentem, żeby to odkryć, jest koniec dnia, kiedy, zgodnie ze zwyczajem chrześcijan, robi się rachunek sumienia. Chrześcijanin, zanim pójdzie spać, «myśli o tym, co się wydarzyło», co «powiedział Pan, co uczynił Duch Święty we mnie. Czy usłyszałem Ducha Świętego, czy patrzyłem w inną stronę? Ta praktyka rachunku sumienia dobrze nam robi, ponieważ uświadamia nam właśnie, co w naszym sercu uczynił Pan w tym dniu, co uczynił Duch Święty». A «to pomaga uczynić owocną Paschę, pozwala uobecniać w każdej chwili owocność Paschy, o co prosiliśmy dzisiaj w modlitwie. Prośmy o łaskę, abyśmy się przyzwyczaili do obecności tego towarzysza drogi: Ducha Świętego; tego świadka Jezusa, który mówi nam, gdzie jest Jezus, jak znaleźć Jezusa, co nam mówi Jezus».

To sam Jezus dał nam Go jako przyjaciela. A zatem dobrze jest podtrzymać zwyczaj «zastanowienia się przed końcem dnia: 'Czego dziś dokonał Duch Święty we mnie?'».

Opracowywane przez dziennik «L'Osservatore Romano» streszczenia homilii, wygłaszanych przez Papieża prawie codziennie podczas Mszy św., odprawianych w kaplicy Domu św. Marty, zamieszczane są na watykańskiej stronie internetowej www.vatican.va. Przekłady tych streszczeń na język polski można znaleźć na stronie www.osservatoreromano.va w dziale «Watykan».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa serce Duch Święty przyjaciel rachunek sumienia życie duchowe refleksja relacja z Bogiem poznanie Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W