reklama

Do pracy z Bogiem

Homilia w Domu św. Marty - 09.02.2015

Do pracy z Bogiem

Bóg zawsze działa z miłości, a naszą powinnością jest odpowiadać Mu w sposób odpowiedzialny i w duchu pojednania, robiąc miejsce Duchowi Świętemu. Takie wezwanie skierował Papież w czasie Mszy św. odprawionej w poniedziałek rano, 9 lutego, w kaplicy Domu św. Marty.

„Dzisiejsza liturgia słowa — wyjaśnił na początku Franciszek, odnosząc się do fragmentu z Księgi Rodzaju (1, 1-19) — skłania nas do pomyślenia, do pomedytowania nad pracami Boga: Bóg pracuje”. Tak iż „sam Jezus powiedział: 'Ojciec mój działa do tej chwili, wciąż pracuje, nadal jest czynny; Ja także!'. I tak, przypomniał Papież, „niektórzy teologowie średniowiecza wyjaśniali: najpierw Bóg Stwórca stwarza wszechświat, stwarza niebo, ziemię, istoty żyjące. On stwarza. Praca stwarzania”. Jednak „stworzenie się nie kończy: On nieustannie wspiera to, co stworzył, działa, aby podtrzymywać to, co stworzył, aby się rozwijało”.

Właśnie w Ewangelii Marka (6, 53-56), zwrócił uwagę Papież, „widzimy 'inne stwarzanie' Boga”, a mianowicie „to, będące dziełem Jezusa, który przychodzi, aby 'na nowo stworzyć' to, co zostało zniszczone przez grzech”. I „widzimy Jezusa pośród ludzi”. Marek pisze w istocie: „Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przybywa. (...) A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie”. To jest właśnie „ponowne stworzenie”, a „liturgia wyraża w tym duszę Kościoła, kiedy wzywa do wypowiedzenia w pięknej modlitwie: 'O Boże, Ty, który w tak cudowny sposób stworzyłeś wszechświat, a w jeszcze cudowniejszy go odnowiłeś w odkupieniu'”. A zatem „to 'drugie stworzenie' jest wspanialsze od pierwszego, ta druga praca jest wspanialsza”.

Jest też, kontynuował Franciszek, „inna jeszcze praca — praca utrwalania w wierze, o której Jezus mówi, że robi to Duch Święty: „Poślę wam Parakleta, a On was pouczy i wam przypomni, i sprawi, że będziecie pamiętać to, co wam powiedziałem'”. To jest „działanie Ducha w nas, aby ożywiać słowo Jezusa, aby zachować stworzenie, aby zapewnić przetrwanie temu stworzeniu”. Tak więc „obecność Ducha, który ożywia pierwsze i drugie stworzenie”.

Krótko mówiąc, „Bóg pracuje, nieustannie pracuje, a my możemy zastanowić się, jak powinniśmy zareagować na to Boże stwarzanie, które zrodziło się z miłości, bo on pracuje z miłości”. I tak „na 'pierwsze stworzenie' powinniśmy odpowiedzieć z odpowiedzialnością, jaką powierza nam Pan: „Ziemia jest wasza, uprawiajcie ją; dbajcie, aby się rozwijała!'”. Dlatego „również my jesteśmy odpowiedzialni za rozwój ziemi, mamy dbać o rozwój stworzenia, strzec go i starać się, by się rozwijało zgodnie z Jego prawami: my jesteśmy panami stworzenia, nie właścicielami”. I nie możemy „zawładnąć stworzeniem, ale mamy dbać o jego rozwój, wierni Jego prawom”. Właśnie „taka jest pierwsza odpowiedź na pracę Boga: pracować nad tym, by strzec stworzenie, starać się, aby przynosiło owoc”.

W tej perspektywie, stwierdził Papież, „kiedy słyszymy, że ludzie organizują zebrania, aby zastanawiać się nad tym, jak chronić świat stworzony, możemy powiedzieć: 'Ależ nie, to zieloni!'”. Tymczasem, dodał, „to nie jest partia zielonych, to przejaw chrześcijaństwa!”. I „to jest nasza odpowiedź na 'pierwsze stworzenie' Boże, to jest nasza odpowiedzialność!”. W istocie „chrześcijanin, który nie troszczy się o świat stworzony, który nie dba o jego rozwój, to chrześcijanin, którego nie obchodzi praca Boga, ten trud zrodzony z miłości Boga do nas”. I „to jest pierwsza odpowiedź na pierwsze stworzenie: strzeżenie świata stworzonego, dbanie o jego rozwój”.

A „jak odpowiemy na 'drugie stworzenie?'”, zapytał Franciszek, zwracając uwagę, że odnośnie do tego „apostoł Paweł mówi nam właściwe słowa, będące prawdziwą odpowiedzią: „Pojednajcie się z Bogiem'”. Chodzi tu, wyjaśnił, o „tę postawę wewnętrznego otwarcia, aby nieustannie iść drogą wewnętrznego pojednania, pojednania wspólnotowego, ponieważ pojednanie jest dziełem Chrystusa”. I Paweł mówi dalej: „Bóg pojednał świat w Chrystusie”. I „to jest druga odpowiedź”. A zatem „na 'drugie stworzenie' odpowiadamy: 'Tak, musimy pojednać się z Panem'”.

Następnie Franciszek przedstawił inną kwestię: „A na pracę, którą wykonuje Duch Święty w nas — przypominanie nam słów Jezusa, wyjaśnianie, umożliwianie zrozumienia tego, co Jezus powiedział — jak odpowiemy?”. To właśnie „Paweł powiedział nam”, abyśmy nie zasmucali „Ducha Świętego, który jest w nas: uważajcie, On jest waszym gościem, jest w was, działa w waszym wnętrzu!. Nie zasmucajcie Ducha Świętego”. A to dlatego, „że wierzymy w Boga osobowego. Bóg jest osobą: jest osobą Ojciec, osobą Syn i osobą Duch Święty”. Zresztą „wszyscy trzej są zaangażowani w to stwarzanie, w to ponowne stworzenie, w to zachowywanie w ponownym stworzeniu”. Tak więc „wszystkim trzem odpowiadamy: strzec świata stworzonego i dbać, aby się rozwijał, jednać się z Jezusem, z Bogiem w Jezusie, w Chrystusie, każdego dnia, i nie zasmucać Ducha Świętego, nie przepędzać Go: On jest gościem naszego serca, Tym, który nam towarzyszy, sprawia, że wzrastamy”.

Na zakończenie Papież pomodlił się, aby „Pan dał nam łaskę zrozumienia, że On działa; i aby dał nam łaskę właściwej odpowiedzi na tę Jego pracę z miłości”.

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao