Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek W Asyżu z okazji XXX Światowego Dnia Modlitwy o Pokój 20 września 2016 r.

Pokój jest imieniem Boga

Apel uczestników Światowego Dnia Modlitwy o PokójW dniach 18-20 września 2016 r. odbywało się w Asyżu spotkanie poświęcone modlitwie w intencji pokoju z udziałem przedstawicieli Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz religii świata, którego hasło brzmiało: «Pragnienie pokoju. Religie i kultury w dialogu». Zorganizowały je rzymska Wspólnota św. Idziego, rodzina franciszkańska i diecezja asyska 30 lat po pierwszym Dniu Modlitwy o Pokój, który odbył się tam z woli Jana Pawła II. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło około 500 zwierzchników religijnych i przedstawicieli rządów z całego świata, sześciu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla oraz grupa uchodźców. 20 września przed południem do Asyżu przybył Papież Franciszek. W klasztorze franciszkanów spotkał się z przedstawicielami Kościołów i religii świata oraz z episkopatem Umbrii, po czym w refektarzu klasztornym z nimi i z 27 uchodźców spożył obiad. Po obiedzie Franciszek odbył kolejno spotkania z Ekumenicznym Patriarchą Konstyntynopola Bartłomiejem I, Prymasem Wspólnoty anglikańskiej i arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym, syroprawosławnym Patriarchą Antiochii Ignacym Efremem II oraz z przedstawicielem muzułmanów i żydów. Z klasztoru przedstawiciele Kościołów i religii świata udali się do różnych miejsc na modlitwę, każdy zgodnie ze swoją tradycją. W bazylice św. Franciszka, w dolnym kościele, Ojciec Święty wraz z patriarchami Konstantynopola i Antiochii, arcybiskupem Canterbury oraz sekretarzem generalnym Ekumenicznej Rady Kościołów uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym. Podczas nabożeństwa rozważania wygłosili abp Justin Welby, Patriarcha Bartłomiej i Papież Franciszek. Następnie modlono się za ofiary wojen i przemocy, wymieniając kraje lub regiony nimi dotknięte; każdy z nich symbolizowała zapalana przez młodzież świeca. Na zakończenie zgromadzeni przekazali sobie znak pokoju, po czym abp Welby, patriarchowie i Papież udzielili wszystkim błogosławieństwa. Po modlitwach w grupach religijnych uczestnicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój zebrali się na placu przed bazyliką św. Franciszka, gdzie powitał ich abp Domenico Sorrentino, ordynariusz diecezji Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Następnie wysłuchali sześciu przesłań — założyciela Wspólnoty św. Idziego Andrei Riccardiego, przedstawicielki uchodźców Tamar Mikalli z Aleppo, Patriarchy Bartłomieja, rabina z okolic Tel Awiwu Davida Brodmana oraz zwierzchników Indonezyjskiej Rady Ulemów Dina Syamsuddina i japońskiej szkoły buddyzmu tendai Koei Morikawy. Po przemówieniu Papieża oraz minucie ciszy dla uczczenia ofiar wojny i terroryzmu przedstawicielka japońskiego buddyzmu odczytała po włosku apel uczestników Dnia Modlitwy o Pokój, który około 50 dzieci przekazało obecnym na placu przedstawicielom narodów świata. Podczas gdy wymieniano kraje i obszary objęte wojną, Papież Franciszek zapalił świecę na kandelabrze i podpisał tekst apelu, a po nim wszyscy zwierzchnicy religijni. Na zakończenie uroczystości biskup pomocniczy w diecezji Münster Stefan Zekorn zapowiedział, że przyszłoroczny Światowy Dzień Modlitwy o Pokój odbędzie się w Osnabrücku i Münsterze w Niemczech. Zamieszczamy streszczenie porannej homilii Papieża z Mszy św. w Domu św. Marty oraz apel uczestników asyskiego Dnia Modlitwy o Pokój.

My, mężczyźni i kobiety wyznający różne religie, zebraliśmy się jako pielgrzymi w mieście św. Franciszka. Tutaj przed trzydziestu laty, w 1986 r., na zaproszenie papieża Jana Pawła II zgromadzili się przedstawiciele religii z całego świata, po raz pierwszy w sposób tak aktywny i uroczysty, aby potwierdzić nierozerwalną więź między wielkim dobrem pokoju a autentyczną postawą religijną. To historyczne wydarzenie rozpoczęło długą pielgrzymkę, w którą w wielu miastach świata włączyło się wielu ludzi wierzących w dialog i modlitwę o pokój. Zjednoczyła nie mieszając, rodząc silne przyjaźnie międzyreligijne i przyczyniając się do złagodzenia wielu konfliktów. Ten duch nas ożywia: realizowanie spotkania w dialogu, przeciwstawienie się wszelkim formom przemocy i nadużywania religii w celu usprawiedliwiania wojny i terroryzmu. Jednak w ciągu ostatnich lat nadal wiele narodów zostało boleśnie zranionych przez wojnę. Nie zawsze rozumiano, że wojna czyni świat gorszym, pozostawiając spuściznę bólu i nienawiści. Na wojnie wszyscy są przegrani, również zwycięzcy.

Skierowaliśmy naszą modlitwę do Boga, aby obdarzył świat pokojem. Uznajemy potrzebę, by nieustannie modlić się o pokój, ponieważ modlitwa chroni świat i obdarza go światłem. Pokój jest imieniem Boga. Ci, którzy wzywają imienia Boga, aby usprawiedliwić terroryzm, przemoc i wojnę, nie idą Jego drogą: wojna w imię religii staje się wojną z religią. Z głębokim przekonaniem podkreślamy zatem, że przemoc i terroryzm są sprzeczne z autentycznym duchem religii.

Wsłuchaliśmy się w głos ubogich, dzieci, młodych pokoleń, kobiet i wielu braci i sióstr, którzy cierpią z powodu wojny. Razem z nimi wołamy: Nigdy więcej wojny! Niech krzyk bólu wielu niewinnych ludzi nie rozbrzmiewa na próżno. Błagamy przywódców narodów, aby były rozbrajane przyczyny wojny: żądza władzy i pieniędzy, chciwość handlarzy bronią, interesy partykularne, pragnienie zemsty za to, co wydarzyło się kiedyś. Niech umacnia się konkretne zaangażowanie na rzecz usuwania przyczyn konfliktów: sytuacji nędzy, niesprawiedliwości i nierówności, wyzysku i braku poszanowania dla życia ludzkiego.

Niech nareszcie rozpocznie się nowa epoka, w której zglobalizowany świat stanie się rodziną narodów. Niech będzie realizowany w praktyce obowiązek budowania prawdziwego pokoju, który będzie uwzględniał rzeczywiste potrzeby ludzi i narodów, zapobiegał konfliktom poprzez współpracę, który przezwycięży nienawiść i pokona przeszkody na drodze spotkania i dialogu. Nic się nie traci, kiedy skutecznie prowadzony jest dialog. Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami pokoju. Tu, w Asyżu z przekonaniem odnówmy nasze zaangażowanie, byśmy nimi byli, z pomocą Bożą, razem z wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój dialog terroryzm przemoc wojna Asyż zemsta rozbrojenie modlitwa o pokój wojna religijna handel bronią podziały religijne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W