Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Jezus jest blisko nas, jest wśród nas i w nas!

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański/Regina Caeli" 1 majaDrodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Wieczernika. Podczas Ostatniej Wieczerzy, przed swoją męką i śmiercią na krzyżu, Jezus obiecuje apostołom dar Ducha Świętego, który będzie miał za zadanie nauczanie i przypominanie wspólnocie uczniów Jego słów. Sam Jezus to mówi: «Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem» (J 14, 26). Nauczanie i przypominanie. To właśnie robi Duch Święty w naszych sercach.

Jezus w chwili, kiedy ma powrócić do Ojca, zapowiada przyjście Ducha, który przede wszystkim będzie uczył uczniów coraz pełniejszego rozumienia Ewangelii, przyjmowania jej w swoim życiu i czynienia jej żywą i czynną dzięki świadectwu. Powierzając apostołom — co znaczy właśnie «posłanym» — misję głoszenia Ewangelii na całym świecie, Jezus obiecuje, że nie pozostaną sami: będzie z nimi Duch Święty, Paraklet, który będzie przy nich, co więcej, będzie w nich, aby ich bronić i wspierać. Jezus powraca do Ojca, ale nadal towarzyszy swoim uczniom i ich poucza za pośrednictwem daru Ducha Świętego.

Drugi aspekt misji Ducha Świętego polega na pomocy apostołom, aby pamiętali słowa Jezusa. Zadaniem Ducha jest pobudzanie pamięci, przypominanie słów Jezusa. Boski Nauczyciel już przekazał wszystko, co zamierzał powierzyć apostołom: wraz z Nim, Słowem Wcielonym, objawienie jest pełne. Duch będzie przypominał nauczanie Jezusa w różnych konkretnych okolicznościach życia, aby można było wprowadzać je w życie. Właśnie to ma miejsce także i dziś w Kościele, prowadzonym światłem i mocą Ducha Świętego, aby mógł nieść wszystkim dar zbawienia, czyli miłość i miłosierdzie Boga. Na przykład, gdy codziennie czytacie — jak wam radziłem — jakiś fragment, kilka słów z Ewangelii, proście Ducha Świętego: «Abym rozumiał i abym pamiętał te słowa Jezusa». A poza tym trzeba czytać fragment, każdego dnia... Ale wcześniej potrzebna jest ta modlitwa do Ducha Świętego, obecnego w naszych sercach: «Abym zrozumiał i abym pamiętał».

Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! Jest obecny w historii w nowy sposób — poprzez dar Ducha Świętego, za którego pośrednictwem można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Duch, który zstąpił na nas przez sakramenty chrztu i bierzmowania, działa w naszym życiu. On nas prowadzi w sposobie myślenia, działania, odróżniania, co jest dobre, a co złe; pomaga nam praktykować miłosierdzie Jezusa, Jego dawanie się innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

Nie jesteśmy sami! A znakiem obecności Ducha Świętego jest również pokój, który Jezus daje swoim uczniom: «Pokój mój daję wam» (w. 27). Różni się on od tego, którego ludzie sobie życzą i który próbują realizować. Pokój Jezusa wynika ze zwycięstwa nad grzechem, nad egoizmem, który uniemożliwia nam wzajemne miłowanie się, jak bracia. Jest on darem Boga i znakiem Jego obecności. Każdy uczeń, wezwany dziś, by szedł za Jezusem, niosąc krzyż, otrzymuje w sobie pokój Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, w pewności Jego zwycięstwa i w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście.

Niech Maryja Panna pomoże nam posłusznie przyjąć Ducha Świętego jako wewnętrznego Nauczyciela i jako żywą pamięć o Chrystusie na naszej codziennej drodze.

Po modlitwie «Regina caeli» Papież powiedział m.in.:

Serdeczną myśl kieruję do naszych braci z Kościołów Wschodnich, którzy obchodzą dziś Wielkanoc. Niech zmartwychwstały Pan obdarzy wszystkich darami swego światła i swego pokoju. Christos anesti!

Z głębokim smutkiem przyjmuję tragiczne wiadomości napływające z Syrii, dotyczące spirali przemocy, która nadal pogarsza i tak już rozpaczliwą sytuację humanitarną w tym kraju, zwłaszcza w Aleppo, i zbiera żniwo niewinnych ofiar, nawet wśród dzieci, chorych i tych, którzy z wielkim poświęceniem niosą bliźnim pomoc. Wzywam wszystkie strony zaangażowane w konflikt do uszanowania zawieszenia broni oraz do umacniania trwającego dialogu — jedynej drogi wiodącej do pokoju.

Jutro rozpoczyna się w Rzymie międzynarodowa konferencja na temat «zrównoważonego rozwoju i najbardziej zagrożonych form pracy». Żywię nadzieję, że to wydarzenie uwrażliwi władze, instytucje polityczne i gospodarcze oraz społeczeństwo obywatelskie na promowanie modelu rozwoju, który brałby pod uwagę godność ludzką, w pełni respektując przepisy dotyczące pracy i środowiska. (...)

Pozdrawiam Stowarzyszenie Meter, które od wielu lat walczy z wszelkimi formami nadużyć wobec nieletnich. To jest tragedia! Nie możemy tolerować nadużyć wobec nieletnich! Musimy bronić nieletnich i surowo karać wszystkich, którzy dopuszczają się nadużyć. Dziękuję za wasze zaangażowanie i odważnie działajcie dalej!

Życzę wszystkim udanej niedzieli. Proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Biblia Duch Święty świadectwo Pismo Święte zrozumienie pięćdziesiątnica Zesłanie Ducha Świętego wieczernik czytanie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W