Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Słowo Boże i Eucharystia napełniają nas radością

Rozważanie przed modlitwą "Regina Caeli" 4 maja 2014Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej, III Niedzieli Wielkanocnej mówi o uczniach zmierzających do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Byli to dwaj uczniowie Jezusa, którzy po Jego śmierci i po szabacie opuszczają Jerozolimę, powracają smutni i przygnębieni do swego miasteczka, które nazywa się właśnie Emaus. Po drodze przyłączył się do nich zmartwychwstały Jezus, ale oni Go nie rozpoznali. Widząc, że są smutni, najpierw pomógł im zrozumieć, że męka i śmierć Mesjasza były przewidziane w planie Bożym i zapowiedziane w Piśmie Świętym; w ten sposób rozbudził w ich sercach na nowo płomień nadziei.

W tym momencie obaj uczniowie odczuli niezwykły urok tego tajemniczego człowieka i zaprosili Go, aby został z nimi tego wieczoru. Jezus zgodził się i wszedł z nimi do domu. A kiedy, stojąc przy stole, pobłogosławił chleb i go połamał, wówczas Go rozpoznali, lecz On zniknął im z oczu, pozostawiając ich w zdumieniu. Gdy oświeciło ich Słowo, rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa przy łamaniu chleba, które było nowym znakiem Jego obecności. I od razu odczuli potrzebę powrotu do Jerozolimy, aby opowiedzieć innym uczniom o swoim doświadczeniu, o tym, że spotkali Jezusa żywego i rozpoznali Go po tym geście łamania chleba.

W ten sposób droga do Emaus staje się symbolem naszej drogi wiary: Pismo Święte i Eucharystia są niezbędnymi elementami spotkania z Panem. Również my przychodzimy często na niedzielną Mszę św. z naszymi troskami, trudnościami i rozczarowaniami... Czasami życie nas rani, a my odchodzimy smutni do naszego «Emaus», odwracając się plecami do planu Boga. Oddalamy się od Boga. Ale przyjmuje nas Liturgia Słowa: Jezus wyjaśnia nam Pisma i rozpala na nowo w naszych sercach płomień wiary i nadziei, a w komunii św. daje nam moc. Słowo Boże i Eucharystia. Trzeba czytać codziennie fragment Ewangelii. Dobrze to zapamiętajcie: czytać każdego dnia fragment Ewangelii, a w niedzielę przystępować do komunii, przyjmować Jezusa. Tak się stało w przypadku uczniów z Emaus: przyjęli Słowo; dzielili się łamanym chlebem i ze smutnych i przegranych, jakimi się czuli, stali się radośni. Zawsze, drodzy bracia i siostry, Słowo Boże i Eucharystia napełniają nas radością. Dobrze to zapamiętajcie. Kiedy jesteś smutny, zaczerpnij ze Słowa Bożego, gdy jesteś przygnębiony, zaczerpnij ze Słowa Bożego i idź na niedzielną Mszę św., by przyjąć komunię i uczestniczyć w misterium Jezusa. Słowo Boże i Eucharystia napełniają nas radością.

Módlmy się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby każdy chrześcijanin, przeżywając na nowo doświadczenie uczniów z Emaus, szczególnie w niedzielnej Mszy św., odkrył na nowo łaskę przemieniającego spotkania z Panem, ze zmartwychwstałym Panem, który jest z nami zawsze. Zawsze jest pewne Słowo Boże, które daje nam wskazówki po naszym zagubieniu. Zawsze na drodze naszego utrudzenia i rozczarowania jest łamany chleb, pozwalający nam iść naprzód naszą drogą.

Po modlitwie «Regina caeli» Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę prosić was o zawierzenie Matce Bożej sytuacji na Ukrainie, gdzie nie ustają napięcia. Sytuacja jest poważna. Modlę się wraz z wami za ofiary ostatnich dni, prosząc, aby Pan napełnił serca wszystkich uczuciami pokoju i braterstwa.

Módlmy się też za zmarłych w wyniku ogromnej lawiny błotnej, która dwa dni temu spadła na wioskę w Afganistanie. Niech Bóg Wszechmogący, który zna imię każdej ofiary, przyjmie je wszystkie w swym pokoju, a tym, którzy przeżyli, niech da siłę, by szli naprzód wspierani przez tych, którzy działają, aby ulżyć ich cierpieniom.

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, którego temat brzmi: «Z młodymi, głównymi twórcami przyszłości». Piękny temat! Ilu młodych jest tu dzisiaj? Ilu? To wy jesteście twórcami przyszłości! Wy weszliście w przyszłość, w historię. Taki jest temat dzisiejszego dnia. Modlę się za ten wielki uniwersytet, aby był wierny swemu pierwotnemu i aktualnemu posłannictwu w dzisiejszym świecie. Wkrótce, jeśli Bóg pozwoli, odwiedzę tu, w Rzymie, Wydział Medycyny i Chirurgii oraz klinikę im. Gemellego, która obchodzi 50-lecie istnienia i należy do Uniwersytetu Najświętszego Serca. (...)

Pozdrawiam Stowarzyszenie «Meter», które od prawie 20 lat walczy z wszelkimi formami wykorzystywania nieletnich. Dziękuję za wasze zaangażowanie! A także uczestników Marszu dla Życia, który w tym roku ma charakter międzynarodowy i ekumeniczny. Życzę wszystkiego najlepszego organizacji «Meter» i uczestnikom Marszu dla Życia — idźcie dalej i pracujcie nad tym! (...)

Wszystkim wam życzę dobrej niedzieli. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia Eucharystia łaska radość Pismo Święte Słowo Boże Emaus czytanie Biblii lektura Biblii III niedziela wielkanocna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W