Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Każde życie jest święte

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 5 lutego 2017Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W te niedziele liturgia przedstawia nam tak zwane Kazanie na górze, zawarte w Ewangelii Mateusza. Po przedstawieniu w ubiegłą niedzielę Błogosławieństw dziś uwypukla słowa Jezusa, opisujące misję Jego uczniów w świecie (por. Mt 5, 13-16). Posługuje się On metaforami soli i światła, a Jego słowa są skierowane do uczniów w każdym czasie, czyli także do nas.

Jezus zachęca nas, abyśmy byli odblaskiem Jego światła poprzez świadectwo dobrych uczynków. Mówi: «Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie» (Mt 5, 16). Słowa te podkreślają, że można nas rozpoznać jako prawdziwych uczniów Tego, który jest Światłością świata, nie dzięki słowom, ale przez nasze dzieła. Rzeczywiście, to przede wszystkim nasze postępowanie — tak dobre, jak i złe — pozostawia ślad w innych osobach. Mamy zatem zadanie i jesteśmy odpowiedzialni za otrzymany dar; światła wiary, które jest w nas za sprawą Chrystusa i przez działanie Ducha Świętego, nie powinniśmy zatrzymywać, tak jakby było naszą własnością. Naszym powołaniem natomiast jest sprawiać, aby jaśniało ono w świecie, i dawać je innym poprzez dobre uczynki. Jakże bardzo świat potrzebuje światła Ewangelii, które przemienia, uzdrawia i zapewnia zbawienie tym, którzy je przyjmują! To światło mamy nieść przez nasze dobre uczynki.

Światło naszej wiary, kiedy dajemy je innym, nie gaśnie, ale się umacnia. Może go natomiast zabraknąć, jeśli nie zasilamy go miłością i uczynkami miłosierdzia. I tak obraz światła spotyka się z obrazem soli. Fragment Ewangelii mówi nam bowiem, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy także «solą ziemi» (w. 13). Sól jest elementem, który nadaje smak i zarazem chroni żywność przed zleżeniem i zepsuciem — w czasach Jezusa nie było lodówek! Zatem misją chrześcijan w społeczeństwie jest nadawanie «smaku» życiu przez wiarę i miłość, które dał nam Chrystus, a jednocześnie oddalanie zanieczyszczających bakcyli egoizmu, zazdrości, oszczerstwa i tak dalej. Te bakcyle niszczą tkankę naszych wspólnot, które — przeciwnie — powinny jaśnieć jako miejsca gościnności, solidarności i pojednania. Aby pełnić tę misję, my sami jako pierwsi musimy być uwolnieni od zepsucia powodowanego przez wpływy światowe, przeciwne Chrystusowi i Ewangelii; a to oczyszczanie nigdy się nie kończy, trzeba go dokonywać nieustannie, trzeba go dokonywać każdego dnia!

Każdy z nas jest powołany do bycia światłem i solą we własnym środowisku życia codziennego, przez wytrwałe realizowanie zadania, jakim jest odnawianie rzeczywistości ludzkiej w duchu Ewangelii i w perspektywie królestwa Bożego. Niech nas zawsze wspomaga opieka Najświętszej Maryi Panny, pierwszej uczennicy Jezusa i wzoru dla wierzących, którzy na co dzień żyją w historii swoim powołaniem i misją. Niech nasza Matka pomaga nam, byśmy zawsze pozwalali Panu, by nas oczyszczał i oświecał, abyśmy z kolei stali się «solą ziemi» i «światłem świata».

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest Dzień Obrony Życia, pod hasłem: «Kobiety i mężczyźni w obronie życia śladami św. Teresy z Kalkuty». Jednoczę się z biskupami włoskimi w nadziei na odważną akcję wychowawczą na rzecz życia ludzkiego. Każde życie jest święte! Rozwijajmy kulturę życia jako odpowiedź na logikę odrzucania i spadek demograficzny; bądźmy blisko i módlmy się razem za dzieci, których życie jest zagrożone przez przerwanie ciąży, i za osoby u kresu życia — każde życie jest święte! — aby nikt nie pozostał sam, a miłość żeby broniła sensu życia. Przypomnijmy słowa Matki Teresy: «Życie jest pięknem, podziwiaj je; życie jest życiem, broń go!», zarówno dziecka, które ma się narodzić, jak i osoby, która zbliża się do śmierci: każde życie jest święte!

Pozdrawiam wszystkich, którzy działają w obronie życia, wykładowców rzymskich uniwersytetów i tych wszystkich, którzy współpracują przy wychowywaniu nowych pokoleń, aby były zdolne do budowania społeczeństwa gościnnego i godnego dla każdej osoby. (...)

Życzę wszystkim udanej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie życie świadectwo Solidarność Matka Teresa światło gościnność błogosławieństwa Kazanie na Górze sól obrona życia światowość
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W