Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Pasterzom trzeba się naprzykrzać

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11 maja 2014Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Jan Ewangelista przedstawia nam w tę czwartą niedzielę okresu wielkanocnego postać Jezusa Dobrego Pasterza. Rozważając tę kartę Ewangelii, możemy zrozumieć rodzaj relacji, jaką Jezus miał ze swymi uczniami: była to relacja opierająca się na serdeczności, miłości, wzajemnym poznaniu i na obietnicy niezmiernego daru: «Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości» (J 10, 10) — mówi Jezus. Taka relacja jest wzorem stosunków między chrześcijanami i relacji międzyludzkich.

Także dzisiaj wielu ludzi, podobnie jak w czasach Jezusa, proponuje siebie jako «pasterzy» naszego życia. Ale jedynie Zmartwychwstały jest prawdziwym Pasterzem, który daje nam życie w obfitości. Zachęcam wszystkich, aby pokładali ufność w Panu, który nas prowadzi. A On nie tylko nas prowadzi: On nam towarzyszy, idzie z nami. Słuchajmy z otwartym umysłem i sercem Jego Słowa, by karmić naszą wiarę, rozjaśniać nasze sumienie i postępować zgodnie z nauczaniem Ewangelii.

W tę niedzielę modlimy się za pasterzy Kościoła, za wszystkich biskupów, w tym za Biskupa Rzymu, za wszystkich kapłanów, za wszystkich! W szczególności modlimy się za nowych kapłanów diecezji rzymskiej, których przed chwilą wyświęciłem w Bazylice św. Piotra. Pozdrawiam tych 13 księży! Niech Pan pomoże nam, pasterzom, zawsze dochowywać wierności Mistrzowi oraz być roztropnymi i światłymi przewodnikami powierzonego nam ludu Bożego. Proszę także was, proszę, abyście nam pomagali być dobrymi pasterzami. Czytałem kiedyś coś wspaniałego o tym, jak lud Boży pomaga biskupom i kapłanom, by byli dobrymi pasterzami. Jest to tekst napisany przez św. Cezarego z Arles, ojca Kościoła pierwszych wieków. Wyjaśniał on, jak lud Boży powinien pomagać pasterzowi, i dawał taki oto przykład: gdy cielątko jest głodne, podchodzi do krowy, matki aby napić się mleka. Jednakże krowa nie daje go od razu: wydaje się, jakby chciała je zachować dla siebie. I co robi cielątko? Uderza nosem w wymię krowy, żeby dała mleko. To piękny obraz! Ten święty powiada: «Tak powinniście się zachowywać wobec pasterzy: zawsze pukać do ich drzwi, do ich serca, aby dawali wam mleko doktryny, mleko łaski i mleko kierownictwa». Proszę was, bardzo proszę, naprzykrzajcie się pasterzom, przeszkadzajcie pasterzom, wszystkim nam pasterzom, abyśmy mogli dawać wam mleko łaski, doktryny i kierownictwa. Naprzykrzajcie się! Pomyślcie o tym pięknym obrazie cielątka, jak niepokoi matkę, by dała mu jeść.

Naśladując Jezusa, niech każdy pasterz «niekiedy stanie z przodu, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję ludu — niekiedy pasterz powinien być z przodu — innym razem zwyczajnie stanie pośród wszystkich ze swą prostą i miłosierną bliskością, a w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu» (adhort. ap. Evangelii gaudium, 31). Oby wszyscy pasterze byli tacy! A wy naprzykrzajcie się pasterzom, aby obdarzyli was kierownictwem doktryny i łaski.

W tę niedzielę przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tegorocznym orędziu przypomniałem, że «każde powołanie (...) wymaga zawsze wychodzenia poza siebie, aby skupić swoje życie na Chrystusie i Jego Ewangelii» (n.2). Dlatego powołanie do naśladowania Jezusa jest zarazem entuzjazmujące i wymagające. Aby się ono spełniło, zawsze trzeba zacieśniać przyjaźń z Panem, aby żyć Nim i dla Niego.

Módlmy się, aby także w naszych czasach wielu młodych ludzi usłyszało głos Pana, któremu zawsze grozi, że zostanie jakby stłumiony przez wiele innych głosów. Módlmy się za młodych: być może tutaj na placu jest ktoś, kto słyszy ten głos Pana, powołującego go do kapłaństwa; módlmy się za niego, jeśli tu jest, i za wszystkich młodych ludzi, którzy zostali powołani.

Po modlitwie «Regina caeli» Papież powiedział m.in.:

Drodzy Bracia i Siostry!

(...) Pozdrawiam wspólnoty neokatechumenalne, które w te niedziele okresu wielkanocnego głoszą Jezusa zmartwychwstałego na 100 placach Rzymu i w licznych miastach świata. Niech Pan obdarzy was radością Ewangelii! I idźcie naprzód, wy, którzy jesteście dzielni!

Błogosławię szczególnie dzieciom i młodzieży, którzy przyjęli I komunię św. i bierzmowanie lub przygotowują się do ich przyjęcia. A także rodzinom i przyjaciołom nowych kapłanów diecezji rzymskiej, którym dzisiaj rano udzieliłem święceń. (...)

Dzisiaj zachęcam was też, byście pomyśleli szczególnie o wszystkich mamach i pomodlili się za nie. Pozdrawiamy mamy! Zawierzając je Mamie Jezusa, pomódlmy się do Matki Bożej za nasze mamy i za wszystkie mamy: «Zdrowaś Maryjo...»

Serdecznie pozdrawiamy mamy, bardzo serdecznie!

Życzę wszystkim dobrej niedzieli! Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo powołania zaufanie kapłaństwo duszpasterz Jezus Dobry Pasterz Niedziela Dobrego Pasterza owczarnia naprzykrzać się
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W