Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański/Regina Coeli" 20.05.2018

Papież Franciszek

Znak powszechności Kościoła

Znak powszechności Kościoła - foto
Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, BP KEP

Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" 20 maja

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego wieńczy okres wielkanocny, skupiony wokół śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uroczystość ta przypomina nam i pozwala przeżyć zesłanie Ducha Świętego na apostołów i innych uczniów, zgromadzonych na modlitwie wraz z Najświętszą Maryją Panną w Wieczerniku (por. Dz 2, 1-11). W tym dniu rozpoczęła się historia chrześcijańskiej świętości, ponieważ Duch Święty jest źródłem świętości, która nie jest przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wszystkich.

Na mocy chrztu św. jesteśmy bowiem wszyscy wezwani do udziału w Bożym życiu samego Chrystusa, a przez bierzmowanie — do tego, by być Jego świadkami w świecie. «Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym» (adhort. apost. Gaudete et exsultate, 6). «Podobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył» (Konst. dogm. Lumen gentium, 9).

Już przez starożytnych proroków Pan zapowiadał ludziom swój zamysł. Ezechiel mówi: «Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. (...) Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem» (36, 27-28). A prorok Joel głosi: «Wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą. (...) Nawet na sługi i służebnice wyleję Ducha mego w owych dniach. (...) Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony» (3, 1-2. 5). Wszystkie te proroctwa wypełniają się w Jezusie Chrystusie, «pośredniku i poręczycielu nieustannego wylania Ducha» (Mszał Rzymski, Prefacja po Wniebowstąpieniu). A dzisiaj mamy święto zesłania Ducha Świętego.

Od tamtego dnia Pięćdziesiątnicy aż do końca czasów świętość ta, której pełnią jest Chrystus, jest dawana wszystkim, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego i starają się być Mu posłuszni. To Duch Święty pozwala nam doświadczyć pełnej radości. Duch Święty, przychodząc do nas, przełamuje oschłość, otwiera serca na nadzieję, pobudza i wspiera dojrzewanie wewnętrzne w relacji z Bogiem i bliźnim. To właśnie mówi nam św. Paweł: «Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22).

Tego wszystkiego dokonuje w nas Duch. Dlatego dzisiaj świętujemy to bogactwo, które nam daje Ojciec.

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wyjednała również dzisiaj dla Kościoła nową Pięćdziesiątnicę, odnowioną młodość, aby dała nam radość życia i świadectwa o Ewangelii oraz «napełniła nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej» (Gaudete et exsultate, 177).

Po modlitwie «Regina caeli» Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry, Pięćdziesiątnica prowadzi nasze serca do Jerozolimy. Wczoraj wieczorem łączyłem się duchowo z uczestnikami czuwania modlitewnego w intencji pokoju, które odbyło się w tym mieście, świętym dla żydów, chrześcijan i muzułmanów. A dzisiaj wciąż wzywamy Ducha Świętego, aby wzbudził wolę i gesty dialogu i pojednania w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie. (...)

Wydarzenie Pięćdziesiątnicy wyznacza początek powszechnej misji Kościoła. Dlatego dzisiaj zostaje opublikowane Orędzie na najbliższy Światowy Dzień Misyjny. Z przyjemnością przypominam także, że wczoraj upłynęło 175 lat od powstania Dzieła Dziecięctwa Misyjnego, w którym dzieci uczestniczą w misji przez modlitwę i małe codzienne gesty miłości i służby. Dziękuję i dodaję odwagi wszystkim dzieciom, które uczestniczą w szerzeniu Ewangelii w świecie. Dziękuję! (...)

Zapowiedź Zwyczajnego Konsystorza Publicznego

Po pozdrowieniu wiernych zebranych na placu św. Piotra Papież Franciszek powiedział:

Drodzy bracia i siostry, miło mi ogłosić, iż 29 czerwca odbędzie się konsystorz z okazji mianowania 14 nowych kardynałów. Ich pochodzenie wyraża powszechność Kościoła, który wciąż głosi miłość miłosierną Boga do wszystkich ludzi na ziemi. Ponadto włączenie nowych kardynałów do diecezji rzymskiej ukazuje nierozerwalną więź pomiędzy Stolicą Piotrową a Kościołami partykularnymi rozsianymi po świecie.

Oto nazwiska nowych kardynałów:

1. Wielce Błogosławiony Louis Raphaël I Sako — chaldejski patriarcha Babilonii.

2. Abp Luis Ladaria — prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

3. Abp Angelo De Donatis — wikariusz generalny Rzymu.

4. Abp Giovanni Angelo Becciu — substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu i delegat specjalny przy Suwerennym Zakonie Kawalerów Maltańskich.

5. Abp Konrad Krajewski — jałmużnik papieski.

6. Abp Joseph Coutts — metropolita Karaczi.

7. Bp António dos Santos Marto — ordynariusz Leirii-Fatimy.

8. Abp Pedro Barreto — metropolita Huancayo.

9. Abp Désiré Tsarahazana — metropolita Toamasiny.

10. Abp Giuseppe Petrocchi — metropolita L'Aquili.

11. Abp Thomas Aquinas Manyo [Maeda] — metropolita Osaki.

Razem z nimi dołączą do grona Kolegium Kardynalskiego arcybiskup, biskup i zakonnik, którzy wyróżnili się w swojej służbie Kościołowi:

12. Abp Sergio Obeso Rivera — były metropolita Xalapy.

13. Bp Toribio Ticona Porco — były ordynariusz prałatury Corocoro.

14. Wielebny Ojciec Aquilino Bocos Merino — klaretyn.

Módlmy się za nowych kardynałów, aby potwierdzając swoje przylgnięcie do Chrystusa, Najwyższego Kapłana miłosiernego i wiernego (por. Hbr 2, 17), wspomagali mnie w mojej posłudze Biskupa Rzymu dla dobra całego świętego wiernego ludu Bożego.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość Duch Święty konsystorz Kościół powszechny Zesłanie Ducha Świętego kardynałowie powszechne powołanie do świętości modlitwa o pokój Konrad Krajewski Luis Ladaria
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W