Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Anioł Pański z Papieżem

Papież Franciszek

Miłosierdzie jako forma poznania

Miłosierdzie jako forma poznania - foto
Autor/źródło: Maciej Górnicki


Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 23 kwietnia 2017

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Wiemy, że w każdą niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale w tym okresie po Wielkiejnocy niedziela nabiera znaczenia jeszcze bardziej oświecającego. W tradycji Kościoła ta niedziela, pierwsza po Wielkiejnocy, była nazywana «in albis» — niedzielą białą. Co to znaczy? Wyrażenie to odnosiło się do obrzędu dopełnianego przez tych, którzy przyjmowali chrzest podczas Wigilii Paschalnej. Każdy z nich otrzymywał białą szatę — «albę», białą — która podkreślała nową godność dzieci Bożych. Także dzisiaj się to robi — nowo narodzone dzieci otrzymują małą symboliczną szatę, podczas gdy dorośli nakładają prawdziwą albę, jak widzieliśmy podczas Wigilii Paschalnej. W przeszłości tę białą szatę noszono przez cały tydzień, aż do tej niedzieli, i stąd pochodzi nazwa in albis deponendis, co oznacza niedzielę, kiedy biała szata była zdejmowana, a nowo ochrzczeni zaczynali swoje nowe życie w Chrystusie i w Kościele.

Jest też coś więcej. W Jubileuszowym Roku 2000 św. Jan Paweł II postanowił, że ta niedziela będzie poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Jest to doprawdy wspaniała intuicja: natchnął go Duch Święty. Kilka miesięcy temu zakończyliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, a dzisiejsza niedziela zachęca nas, abyśmy zdecydowanie przyjęli na nowo łaskę, której źródłem jest Boże miłosierdzie. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ukazaniu się Chrystusa zmartwychwstałego uczniom zgromadzonym w Wieczerniku (por. J 20, 19-31). Św. Jan pisze, że Jezus przywitał swoich uczniów i powiedział: ‘Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam'. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ‘Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone'» (ww. 21-23). Taki jest sens miłosierdzia, który jawi się w dniu zmartwychwstania Jezusa jako odpuszczenie grzechów. Jezus zmartwychwstały powierzył swojemu Kościołowi jako pierwsze zadanie swoją misję konkretnego głoszenia wszystkim przebaczenia. To jest pierwsze zadanie: głoszenie przebaczenia. Ten widzialny znak Jego miłosierdzia daje pokój serca i radość ponownego spotkania z Panem.

Miłosierdzie w świetle Wielkiejnocy można postrzegać jako prawdziwą formę poznania. Jest to ważne: miłosierdzie jest prawdziwą formą poznania. Wiemy, że jest wiele form poznania. Poznajemy przez zmysły, przez intuicję, rozumowo i na inne sposoby. Cóż, można również poznawać poprzez doświadczenie miłosierdzia, ponieważ miłosierdzie otwiera bramę umysłu, aby lepiej zrozumieć tajemnicę Boga oraz naszego osobistego życia. Miłosierdzie pozwala zrozumieć, że przemoc, uraza, zemsta nie mają żadnego sensu, a pierwszą ich ofiarą jest ten, kto żyje tymi uczuciami, ponieważ wyzbywa się własnej godności. Miłosierdzie otwiera także bramę serca i pozwala wyrazić bliskość przede wszystkim tym, którzy są samotni i zepchnięci na margines, ponieważ sprawia, że czują się braćmi i dziećmi jednego Ojca. Sprzyja ono rozpoznaniu tych, którzy potrzebują pociechy, i pozwala znaleźć odpowiednie słowa, aby dać pokrzepienie.

Bracia i siostry, miłosierdzie rozpala serce i uwrażliwia je na potrzeby braci, poprzez dzielenie się i partycypację. Ogólnie rzecz biorąc, miłosierdzie zobowiązuje wszystkich do tego, by byli narzędziami sprawiedliwości, pojednania i pokoju. Nigdy nie zapominajmy, że miłosierdzie ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa.

Niech Maryja, Matka Miłosierdzia pomoże nam wierzyć i przeżywać to wszystko z radością.

Po modlitwie maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj w Oviedo w Hiszpanii został beatyfikowany ks. Ludwik Antoni Rosa Ormieres. Żył on w XIX w., poświęcił swoje ludzkie i duchowe zdolności na służbę edukacji i w tym celu założył Zgromadzenie Sióstr Anioła Stróża. Niech jego wzór i wstawiennictwo pomagają przede wszystkim tym, którzy pracują w szkole i na polu wychowania. (...)

Pozdrawiam polskich pielgrzymów i wyrażam wielkie uznanie dla inicjatywy Caritas Polska na rzecz wielu rodzin z Syrii. Szczególne pozdrowienia kieruję do czcicieli Bożego Miłosierdzia, zebranych dzisiaj w kościele Ducha św. in Sassia. A także uczestników «Biegu na rzecz pokoju» — sztafety, która dziś wyrusza z tego placu, aby dotrzeć do Wittenbergi w Niemczech. (...)

Wreszcie dziękuję wszystkim, którzy w tym okresie skierowali do mnie listy i życzenia z okazji Wielkiejnocy. Odwzajemniam je z całego serca, modląc się o łaski zmartwychwstałego Pana dla każdego i dla każdej rodziny. Życzę wszystkim przyjemnej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: poznanie zmartwychwstanie serce Wielkanoc niedziela miłosierdzie oświecenie przebaczenie miłosierdzie Boże biel wyobraźnia miłosierdzia dominica in albis biała szata Ludwik Antoni Rosa Ormieres

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W