Do zobaczenia w Rio de Janeiro

Słowa Papieża Franciszka przed modlitwą "Anioł Pański" w Niedzielę Palmową 24.03.2013

Do zobaczenia w Rio de Janeiro

Po Mszy św. w Niedzielę Palmową 24 marca Papież Franciszek odmówił z wiernymi modlitwę «Anioł Pański», którą poprzedził następującymi słowami:

Drodzy Bracia i Siostry!

Na zakończenie tej Mszy św. przyzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby nam towarzyszyła w Wielkim Tygodniu. Ona, która z wiarą szła za swoim Synem aż na Kalwarię, niech nam pomaga iść za Nim, niosąc z pogodą ducha i miłością Jego krzyż, aby dostąpić radości Paschy. Matka Boża Bolesna niech wspiera zwłaszcza osoby żyjące w najtrudniejszych sytuacjach. Obejmuję myślą osoby dotknięte gruźlicą, bo dziś przypada światowy dzień walki z tą chorobą. Maryi zawierzam zwłaszcza was, umiłowani młodzi, i waszą drogę ku Rio de Janeiro.

Do zobaczenia w lipcu w Rio! Przygotujcie duchowo wasze serca.

Dobrej drogi wszystkim!

Do polskich pielgrzymów przybyłych na plac św. Piotra Ojciec Święty powiedział:

Dobrej drogi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama