Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Gdy czynimy znak krzyża

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 31 maja 2015Czterech aniołów czyni znak krzyża
(kościół św. Marii Magdaleny w Rennes-le-Château)

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry i dobrej niedzieli!

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy, która przypomina nam o tajemnicy jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca jest komunią Osób Boskich, które są jedna z drugą, jedna dla drugiej, jedna w drugiej: ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego. Tę tajemnicę objawił nam Jezus. On mówił nam o Bogu jako Ojcu; mówił nam o Duchu Świętym; i mówił nam o sobie samym jako Synu Bożym. I tak objawił nam tę tajemnicę. A kiedy Zmartwychwstały posłał uczniów, aby ewangelizowali narody, powiedział im, by udzielali chrztu «w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Mt 28, 19). Chrystus w każdym czasie powierza ten nakaz Kościołowi, który po apostołach odziedziczył mandat misyjny. Kieruje go także do każdego z nas, którzy na mocy chrztu należymy do jego wspólnoty.

Zatem dzisiejsza uroczystość liturgiczna, pozwalając nam kontemplować wspaniałe misterium, z którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy, odnawia naszą misję życia w jedności z Bogiem i życia w jedności między sobą na wzór boskiej komunii. Jesteśmy powołani, aby żyć nie jedni bez drugich, nie wywyższając się nad innych czy żyjąc w sprzeczności z innymi, ale jedni z drugimi, dla innych i w innych. Oznacza to przyjęcie Ewangelii i zgodne dawanie świadectwa o jej pięknie; życie we wzajemnej miłości oraz do wszystkich, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i przebaczania, doceniając różne charyzmaty pod kierownictwem pasterzy. Jednym słowem, zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które byłyby coraz bardziej rodziną, zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy i ewangelizowania nie tylko słowami, ale mocą miłości Bożej, która jest w nas.

Trójca, jak już wspomniałem, jest także ostatecznym celem, ku któremu ukierunkowane jest nasze ziemskie pielgrzymowanie. Droga życia chrześcijańskiego jest rzeczywiście drogą zasadniczo «trynitarną»: Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauczania Chrystusa i także przypomina nam to, czego nauczał nas Jezus; a Jezus z kolei przyszedł na świat, aby umożliwić nam poznanie Ojca, aby nas do Niego prowadzić, aby nas z Nim pojednać. Wszystko w życiu chrześcijańskim obraca się wokół tajemnicy Trójcy Świętej i dokonuje się w relacji do tej nieskończonej tajemnicy. Starajmy się zatem o utrzymanie wysokiego «tonu» naszego życia, pamiętając, w jakim celu, dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, zmagamy się, cierpimy; i do jak wielkiej nagrody jesteśmy powołani. Tajemnica ta obejmuje całe nasze życie i całą naszą egzystencję chrześcijańską. Przypominamy sobie o tym, na przykład, za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A teraz proszę was, abyśmy wszyscy razem, głośno wypowiadając słowa, uczynili ten znak krzyża: «W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!».

W tym ostatnim dniu maja, miesiąca maryjnego, zawierzamy się Dziewicy Maryi. Niech Ta, która bardziej niż jakiekolwiek stworzenie poznała, adorowała i umiłowała tajemnicę Najświętszej Trójcy, prowadzi nas za rękę; niech nam pomoże zauważać w wydarzeniach świata znaki Bożej obecności — Ojca, Syna i Ducha Świętego; niech nam wyprasza, byśmy miłowali Pana Jezusa całym sercem, abyśmy podążali ku wizji Trójcy, wspaniałego celu, do którego zmierza nasze życie. Prosimy Ją także, aby pomagała Kościołowi stawać się tajemnicą jedności i gościnną wspólnotą, gdzie każda osoba, szczególnie uboga i żyjąca na marginesie, mogłaby znaleźć gościnę i poczuć się dzieckiem Bożym, chcianym i kochanym.

Po modlitwie «Anioł Pański» Papież pwiedział m.in.:

Dzisiaj w Bajonnie we Francji zostaje ogłoszony błogosławionym ks. Ludwik-Edward Cestac, założyciel Instytutu Sióstr Służebnic Maryi; jego świadectwo miłości Boga i bliźniego jest dla Kościoła nowym bodźcem do życia radością Ewangelii miłości.

Pozdrawiam wszystkich was, drodzy rzymianie i pielgrzymi: rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia, szkoły. (...) Pozdrawiam dziewczęta i chłopców, którzy przyjęli sakrament bierzmowania lub się do tego przygotowują, zachęcając ich, by byli radosnymi świadkami Jezusa.

Na zakończenie maja przyłączam się duchowo do licznych form wyrazu nabożeństwa do Najświętszej Maryi: wymienię szczególnie wielką pielgrzymkę mężczyzn do sanktuarium w Piekarach w Polsce, której temat brzmi: «Rodzina domem gościnnym». Dzisiaj jest wielu Polaków na placu: pokażcie się! Niech Matka Boża pomoże każdej rodzinie być «gościnnym domem».

W przyszły czwartek w Rzymie odbędzie się tradycyjna procesja Bożego Ciała. O godz. 19 na placu św. Jana na Lateranie odprawię Mszę św., a następnie będziemy adorować Najświętszy Sakrament, idąc aż do placu Matki Boskiej Większej. Zapraszam was już teraz do uczestniczenia w tym uroczystym publicznym akcie wiary i miłości do Jezusa Eucharystycznego, obecnego pośród swojego ludu. Zanim zakończymy, uczyńmy raz jeszcze znak krzyża, głośno, wszyscy! «W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego», wspominając tajemnicę Trójcy Świętej.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Maryja jedność Bóg tajemnica bóstwo Trójca Święta znak krzyża Ludwik-Edward Cestac

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W