Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ZWYCZAJNY KONSYSTORZ PUBLICZNY - 22-23.02.2014
Papież Franciszek

Módlcie się, abyśmy byli dobrymi sługami

23 II 2014 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W drugim czytaniu dzisiejszej niedzieli św. Paweł mówi: «Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus — Boga» (1 Kor 3, 21-23). Dlaczego Apostoł to mówi? Ponieważ problem, przed którym staje, to podziały we wspólnocie w Koryncie, gdzie utworzyły się grupy, które powoływały się na różnych głosicieli, uważając ich za przywódców; mówili: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa» (1, 12). Św. Paweł wyjaśnia, że ten sposób myślenia jest niewłaściwy, ponieważ wspólnota nie należy do apostołów, ale to oni — apostołowie — należą do wspólnoty; jednakże cała wspólnota należy do Chrystusa!

Z tej przynależności wynika, że we wspólnotach chrześcijańskich — w diecezjach, parafiach, stowarzyszeniach, ruchach — różnice nie mogą zaprzeczać faktowi, że wszyscy, przez chrzest, mamy tę samą godność: wszyscy, w Jezusie Chrystusie, jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest nasza godność: w Jezusie Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi! Ci, którzy otrzymali posługę przewodniczenia, głoszenia, udzielania sakramentów, nie powinni uważać się za posiadaczy szczególnej władzy, za panów, lecz muszą oddać się służbie wspólnocie, pomagając jej iść z radością drogą świętości.

Dzisiaj Kościół powierza świadectwo takiego stylu życia duszpasterskiego nowym kardynałom, z którymi dziś rano celebrowałem Mszę św. Możemy teraz oklaskami pozdrowić wszystkich nowych kardynałów. Pozdrawiamy wszystkich! Wczorajszy konsystorz i dzisiejsza Eucharystia dały nam cenną sposobność doświadczenia katolickości, powszechności Kościoła, którą dobrze wyraża różnorodne pochodzenie członków Kolegium Kardynalskiego, zgromadzonych w ścisłej komunii wokół Następcy Piotra. Niech Pan obdarzy nas łaską pracy na rzecz jedności Kościoła, budowania tej jedności, ponieważ jedność jest ważniejsza od konfliktów! Jedność Kościoła jest Chrystusowa, a konflikty są problemami, które nie zawsze są Chrystusowe.

Niech wydarzenia liturgiczne i świąteczne, które dane nam było przeżyć podczas tych dwóch ostatnich dni, umocnią w nas wszystkich wiarę, miłość do Chrystusa i do Jego Kościoła! Zachęcam was także do wspierania tych pasterzy i towarzyszenia im modlitwą, aby zawsze gorliwie prowadzili powierzony im lud, ukazując wszystkim łagodność i miłość Pana. Jak wiele modlitwy potrzebuje biskup, kardynał, papież, aby mógł pomagać ludowi Bożemu iść naprzód! Mówię «pomagać», to znaczy służyć ludowi Bożemu, ponieważ takie właśnie jest powołanie biskupa, kardynała i papieża: być sługą, służyć w imię Chrystusa. Módlcie się za nas, abyśmy byli dobrymi sługami: dobrymi sługami, a nie dobrymi panami! Wszyscy razem, biskupi, prezbiterzy, osoby konsekrowane i wierni świeccy powinniśmy dawać świadectwo o Kościele wiernym Chrystusowi, ożywianym pragnieniem służenia braciom i gotowym do wychodzenia z prorocką odwagą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom duchowym ludzi naszych czasów. Niech na tej drodze towarzyszy nam i chroni nas Matka Boża.

Po modlitwie «Anioł Pański» Papież powiedział m.in.:

Witam wszystkich obecnych tu pielgrzymów, szczególnie tych, którzy przybyli z okazji konsystorza, aby towarzyszyć nowym kardynałom; i bardzo dziękuję poszczególnym państwom, które zechciały uczestniczyć w tym wydarzeniu za pośrednictwem oficjalnych delegacji. (...)

Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego obiadu. Do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Kościół papież jedność Kościoła kardynał biskup podziały konsystorz pasterz sługa sług Bożych
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W