Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Nasze współwinne milczenie

Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej - 3 IV 2015W Wielki Piątek po południu Papież Franciszek celebrował Nabożeństwo Męki Pańskiej w Bazylice Watykańskiej, podczas którego homilię wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego, kapucyn o. Raniero Cantalamessa. Wieczorem Ojciec Święty przewodniczył Drodze Krzyżowej w Koloseum, do której rozważania przygotował na jego prośbę włoski biskup Renato Corti, były ordynariusz Novary. Na zakończenie Papież wygłosił następujące rozważanie:

O Chryste ukrzyżowany i zwycięski, Twoja Droga Krzyżowa jest syntezą Twojego życia i ikoną Twojego posłuszeństwa woli Ojca. Jest urzeczywistnieniem Twojej nieskończonej miłości do nas grzeszników i dowodem Twojej misji. Jest ostatecznym wypełnieniem objawienia i historii zbawienia. Ciężar Twojego krzyża uwalnia nas od wszystkich naszych brzemion.

Widząc Twoje posłuszeństwo woli Ojca, zdajemy sobie sprawę z naszego buntu i nieposłuszeństwa. W Tobie sprzedanym, zdradzonym i ukrzyżowanym przez Twój naród i ludzi Tobie bliskich widzimy nasze codzienne zdrady i częste niewierności. W Twojej niewinności, Niepokalany Baranku, widzimy nasze przewinienia. W Twoim obliczu spoliczkowanym, oplutym i oszpeconym widzimy całą brutalność naszych grzechów. W okrucieństwie Twojej męki widzimy okrucieństwo naszego serca i naszych czynów. W Twoim poczuciu «opuszczenia» widzimy wszystkich opuszczonych przez krewnych, społeczeństwo, nie okazujące zainteresowania i solidarności. W Twoim ciele obnażonym, poranionym i udręczonym widzimy ciała naszych braci porzuconych przy drogach, oszpeconych przez nasze zaniedbanie i obojętność. W Twoim pragnieniu, o Panie, widzimy pragnienie Twojego miłosiernego Ojca, który w Tobie pragnął wziąć w ramiona całą ludzkość, przebaczyć jej i ją zbawić. W Tobie, Boża miłości, widzimy dziś nadal naszych braci prześladowanych, ścinanych i krzyżowanych ze względu na wiarę w Ciebie — na naszych oczach lub często przy naszym współwinnym milczeniu.

Wyryj, Panie, w naszych sercach uczucia wiary, nadziei, miłości, ubolewania z powodu naszych grzechów i doprowadź nas do skruchy za nasze grzechy, które Ciebie ukrzyżowały. Doprowadź nas do przekształcenia naszego nawrócenia wyrażanego słowami w nawrócenie życiem i czynami. Spraw, abyśmy zachowywali w sobie żywą pamięć Twojego oszpeconego oblicza, byśmy nigdy nie zapomnieli, jak straszliwą cenę zapłaciłeś, aby nas wyzwolić. Jezu ukrzyżowany, umocnij w nas wiarę, aby nie osłabła w obliczu pokus, ożywiaj w nas nadzieję, aby się nie zagubiła, idąc za pokusami świata. Strzeż w nas miłości, aby nie dała się zwieść przez korupcję i światowość. Naucz nas, że krzyż jest drogą do zmartwychwstania. Naucz nas, że Wielki Piątek jest drogą do Paschy światła. Naucz nas, że Bóg nigdy nie zapomina o żadnym ze swych dzieci i niestrudzenie nam przebacza, i bierze nas w ramiona w swoim nieskończonym miłosierdziu. Ale naucz nas także prosić niestrudzenie o przebaczenie i wierzyć w bezgraniczne miłosierdzie Ojca.

Duszo Chrystusowa, uświęć nas.

Ciało Chrystusowe, zbaw nas.

Krwi Chrystusowa, napój nas.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj nas.

Męko Chrystusowa, pokrzep nas.

O dobry Jezu, wysłuchaj nas.

W ranach swoich ukryj nas.

Nie dopuść nam oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń nas.

W godzinę śmierci wezwij nas.

I każ nam przyjść do siebie,

Abyśmy z świętymi Twymi chwalili Cię,

Na wieki wieków. Amen.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: skrucha krzyż grzech Wielki Piątek przebaczenie bunt Jezus Chrystus pascha droga krzyżowa nieposłuszeństwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W