Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wizyta Papieża Franciszka na Lesbos 16 kwietnia 2016 r.

Wszyscy jesteśmy migrantami

Modlitwy zwierzchników Kościołów w porcie w MitiliniModlitwa Papieża Franciszka

Miłosierny Boże, modlimy się do Ciebie za wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy zmarli, opuściwszy swą ojczyznę, by szukać lepszego życia. Chociaż wiele ich grobów jest bezimiennych, Tobie każdy z nich jest znany, przez Ciebie kochany i wybrany.

Obyśmy nigdy o nich nie zapomnieli, ale uczcili ich ofiarę bardziej czynami niż słowami. Tobie powierzamy wszystkich, którzy odbyli tę podróż, znosząc lęk, niepewność i upokorzenie, aby dotrzeć do miejsca dającego bezpieczeństwo i nadzieję.

Tak jak nigdy nie opuściłeś swego Syna, kiedy był prowadzony w bezpieczne miejsce przez Maryję i Józefa, tak teraz bądź blisko tych Twoich synów i córek za pośrednictwem naszej czułości i troski.

Spraw, abyśmy opiekując się nimi, mogli tworzyć świat, w którym nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia swego domu i gdzie wszyscy będą mogli żyć w wolności, z godnością i w pokoju.

Miłosierny Boże, który jesteś Ojcem wszystkich, przebudź nas ze snu obojętności, otwórz nasze oczy na ich cierpienia i uwolnij nas od niewrażliwości, będącej owocem światowego dobrobytu i zamknięcia w sobie samych.

Oświeć nas wszystkich jako narody, wspólnoty i poszczególne osoby, abyśmy uznali, że ci, którzy przybywają do naszych brzegów, są naszymi braćmi i siostrami. Pomóż nam dzielić się z nimi błogosławieństwami, które otrzymaliśmy z Twoich rąk, i uznać, że razem, jako jedna rodzina ludzka, wszyscy jesteśmy migrantami, podróżującymi w nadziei ku Tobie, który jesteś naszym prawdziwym domem, gdzie zostanie otarta każda łza, gdzie będziemy w pokoju, bezpieczni w Twoich objęciach.

Modlitwa Arcybiskupa Hieronima II

Boże wszelkiego ducha i ciała, który podeptałeś śmierć, niszcząc moc diabła, dając życie Twojemu światu, udziel duszom Twoich sług, o Panie, którzy opuścili to życie, odpoczynku w miejscu światła, w miejscu, gdzie są zielone pastwiska, w miejscu spoczynku, z którego wygnane zostały ból, smutek i płacz. Przebacz, dobry i kochający Boże, wszystkie grzechy, jakie popełnili myślą, słowem lub uczynkiem, bo nie ma człowieka, który by żył bez grzechu, albowiem tylko Ty jesteś bez grzechu: Twoja sprawiedliwość i Twoje prawo są prawdą. Bo Ty jesteś zmartwychwstaniem, życiem i odpoczynkiem swych sług, Chryste, nasz Boże; Tobie oddajemy chwałę, jak i Twemu przedwiecznemu Ojcu, Twemu Duchowi Świętemu, dobremu i stwórcy życia, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Patriarchy Bartłomieja I

Panie miłosierdzia, współczucia i wszelkiej pociechy, modlimy się do Ciebie za naszych braci, którzy są w trudnych sytuacjach, i odwołujemy się do Twojej dobroci: nakarm dzieci; poucz młodych; umocnij osoby w podeszłym wieku; daj męstwo bojaźliwym; zjednocz tych, którzy są podzieleni; żegluj z żeglującymi; podróżuj z tymi, którzy są w drodze; broń wdów; chroń sieroty; uwolnij więźniów; uzdrawiaj chorych. Pamiętaj, Panie, o tych, którzy pracują w kopalniach, są na wygnaniu, wielce się trudzą, o wszystkich żyjących we wszelkiego rodzaju ucisku, w niedostatku bądź cierpieniu; i o tych wszystkich, którzy błagają o Twoją miłującą łaskawość; o tych, którzy nas kochają, i tych, którzy nas nienawidzą; obdarz wszystkich swoim nieskończonym miłosierdziem, przyjmując ich prośby o ocalenie.

Prosimy Cię jeszcze, Panie życia i śmierci, udziel wiecznego odpoczynku duszom Twoich zmarłych sług, którzy stracili życie, uciekając z regionów ogarniętych wojną lub podczas podróży do miejsc bezpiecznych, gdzie panuje pokój i dobrobyt.

Albowiem Ty, Panie, jesteś pomocą dla nie mających pomocy, nadzieją tych, którzy nie mają nadziei, Zbawicielem wszystkich strapionych, portem dla żeglujących i lekarzem dla chorych. Bądź wszystkim dla wszystkich, Ty, który znasz każdą osobę, jej pragnienia, rodzinę i jej potrzeby. Uwolnij, Panie, tę wyspę i każde miasto, i wioskę od głodu, od wszelkich plag, trzęsienia ziemi, powodzi, pożarów, miecza, najazdu obcych wrogów i od wojny domowej. Amen.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: obojętność wrażliwość pokój imigrant uchodźca uchodźcy migranci opatrzność Boża ucieczka do Egiptu Morze Śródziemne Lesbos
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W