Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Nasz dialog musi być kontynuowany

23 VI 2015 — Przesłanie z okazji 50. rocznicy powstania Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Ekumenicznej Rady KościołówPoniżej zamieszczamy przesłanie Papieża Franciszka skierowane do uczestników konferencji Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Ekumenicznej Rady Kościołów, która została zorganizowana 23 czerwca w ośrodku Pro Unione w Rzymie z okazji 50. rocznicy powstania Grupy. Przesłanie odczytał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

Wielebny dr Olav Fykse Tveit,
Sekretarz Generalny
Ekumenicznej Rady Kościołów

Pięćdziesiąta rocznica powstania Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Ekumenicznej Rady Kościołów jest okazją do dziękczynienia Wszechmogącemu Bogu za znaczące stosunki ekumeniczne, w jakich dzisiaj żyjemy. Jest to zatem także chwila, aby podziękować Panu za wszystko, czego ruch ekumeniczny dokonał od swego początku, od ponad stu lat, inspirowany pragnieniem tej jedności, jakiej Chrystus chciał dla swego ciała, Kościoła, i pojawiającym się uczuciem smutku z powodu zgorszenia, jakim jest podział wśród chrześcijan.

Od czasu jej powstania w 1965 r., Wspólna Grupa Robocza zabiegała o odpowiednie warunki dla lepszego wspólnego świadectwa Kościoła katolickiego oraz Kościołów i Wspólnot kościelnych należących do Ekumenicznej Rady Kościołów. Rozmyślanie nad tymi ostatnimi pięćdziesięcioma latami powinno dać nam poczucie otuchy z powodu współpracy, wspieranej przez Wspólną Grupę Roboczą, nie tylko w kwestiach ekumenicznych, ale także w zakresie dialogu międzyreligijnego, pokoju i sprawiedliwości społecznej, jak również dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej. Wspólna Grupa Robocza nie powinna być grupą spoglądającą na swą rzeczywistość wewnętrzną. Powinna raczej stawać się coraz bardziej «grupą ekspertów», otwartą na wszystkie okazje i wyzwania, z którymi muszą dzisiaj mierzyć się Kościoły w swej misji towarzyszenia cierpiącej ludzkości w drodze do królestwa, nasycając społeczeństwo i kulturę prawdami i wartościami Ewangelii.

W mojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium stwierdziłem, że rzeczywistość jest ważniejsza od idei (n. 233). Wspólna Grupa Robocza powinna być ukierunkowana na zajmowanie się realnymi troskami Kościołów w świecie. W ten sposób będzie mogła proponować formy współpracy mające na celu nie tylko coraz większe zbliżanie się Kościołów, ale także zagwarantowanie, by ofiarowały one skuteczną diakonię, odpowiadającą potrzebom ludzi.

W wypełnianiu tego zadania Wspólna Grupa Robocza wyróżnia się swoją specyfiką i swoimi celami. Dziewięć przedstawionych dotychczas referatów świadczy o zrozumieniu i docenianiu zacieśniających się więzów braterstwa i pojednania, które w kontekście zmieniającego się obrazu chrześcijaństwa we współczesnym świecie wspierają chrześcijan w ich świadectwie i wspólnej misji ewangelizacyjnej. Niemniej jednak musimy uznać, że pomimo licznych osiągnięć ekumenicznych w ostatnim półwieczu misja i chrześcijańskie świadectwo nadal niedomagają z powodu naszych podziałów. Brak zgody odnośnie do różnych kwestii — szczególnie antropologicznych, etycznych i socjalnych, jak również w zakresie zrozumienia istoty i warunków jedności, do której dążymy — wymaga wciąż jeszcze wielkiego wysiłku. Nasz dialog musi być kontynuowany! Zachęcam Wspólną Grupę Roboczą do rozwijania debaty na temat podstawowych kwestii ekumenicznych, a jednocześnie do promowania form, w jakich chrześcijanie mogliby dawać wspólnie świadectwo realnej jedności, nawet jeśli niedoskonałej, która jest udziałem wszyskich ochrzczonych. Pokładamy zawsze ufność w tym, że Duch Święty wciąż nam pomaga i prowadzi nas w drodze, często nowymi i niekiedy nieoczekiwanymi sposobami. Podobnie rocznica ta jest okazją do wyrażenia naszej wdzięczności tym wszystkim, którzy w ostatnich pięćdziesięciu latach niezmordowanie służyli sprawie jedności chrześcijan i zachęcali do radosnego głoszenia Ewangelii (por. Mt 28, 18-20). Zjednoczmy się w błaganiu naszego Ojca niebieskiego, aby nam udzielił, przez Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela, w mocy Ducha Świętego, daru pełnej i widzialnej jedności wszystkich chrześcijan, aby Kościół stawał się coraz bardziej znakiem nadziei dla świata i narzędziem pojednania wszystkich narodów.

Papież Franciszekopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie dialog ekumenizm świadectwo podziały rzeczywistość braterstwo jedność chrześcijan dialog międzyreligijny Ekumeniczna Rada Kościołów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W