Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Nie można tolerować dominacji rynków finansowych nad społecznościami

16 VI 2014 — Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę «Iustitia et Pax»W Sali Klementyńskiej Ojciec Święty przyjął uczestników konferencji «Investing for the poor», poświęconej jednej z form inwestowania społecznie odpowiedzialnego, jaką jest «impact investing». Została ona zorganizowana w dniach 16-17 czerwca w Rzymie przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» we współpracy z Catholic Relief Services Konferencji Episkopatu USA i Mendoza College of Business Uniwersytetu Notre Dame. Przewodniczący «Iustitia et Pax» kard. Peter Kodwo Appiah Turkson przedstawił tematykę kongresu Papieżowi, który wygłosił do zebranych następujące przemówienie:

Drodzy Bracia i Siostry!

Witam was i dziękuję, ponieważ ta konferencja wnosi ważny wkład w poszukiwanie aktualnych i możliwych dróg, prowadzących do większej sprawiedliwości społecznej. Dziękuję kard. Turksonowi za uprzejme wprowadzenie.

Solidarność z ubogimi i wykluczonymi pobudziła was do refleksji nad nową formą odpowiedzialnego inwestowania, znaną jako impact investing. W spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele Kurii Rzymskiej, by zapoznać się z innowacyjnymi formami inwestowania, które mogą być korzystne dla wspólnot lokalnych i otaczającego środowiska, a także przynosić godziwy zysk.

Impact investor jest inwestorem świadomym, że całe społeczeństwa żyją w poważnych sytuacjach niesprawiedliwości, głębokich nierówności społecznych i boleśnie niekorzystnych warunkach. Zwraca się on do instytucji finansowych, które wykorzystują środki do promowania rozwoju ekonomicznego i społecznego ludności ubogiej, tworząc fundusze inwestycyjne mające na celu zabezpieczanie ich podstawowych potrzeb związanych z rolnictwem, dostępem do wody, do mieszkania w warunkach odpowiadających godności i za przystępną cenę, jak również do podstawowych usług w zakresie zdrowia i oświaty.

Celem tego rodzaju inwestycji są pozytywne efekty społeczne dla miejscowej ludności przez tworzenie miejsc pracy, dostęp do energii, kształcenie i wzrost produkcji rolniczej. Zyski finansowe inwestorów są niższe niż w innego typu inwestycjach.

Logiką przyświecającą tego rodzaju innowacyjnej działalności jest ta, która «uznaje pierwotną więź między zyskiem a solidarnością, istnienie owocnej wymiany między zyskiem a darem... Zadaniem chrześcijan jest odkrycie na nowo, dawanie świadectwa swoim życiem i głoszenie wszystkim tej cennej i pierwotnej jedności między zyskiem a solidarnością. Jak bardzo współczesny świat potrzebuje odkrycia na nowo tej pięknej prawdy!» (Wstęp do książki kard. G. Müllera Povera per i poveri. La missione della Chiesa [Ubogi dla ubogich. Misja Kościoła]. Naprawdę tego potrzebujemy!

Ważną rzeczą jest, by etyka odnalazła swoje miejsce w finansach i by rynki służyły dobru ludów i dobru wspólnemu ludzkości. Nie możemy dłużej tolerować, żeby rynki finansowe decydowały o losach ludzi, zamiast służyć ich potrzebom, lub by nieliczni bogacili się dzięki spekulacjom finansowym, podczas gdy wielu innych ludzi ponosi ciężkie tego konsekwencje.

Innowacje technologiczne zwiększyły szybkość transakcji finasowych, ale ten wzrost ma sens o tyle, o ile potrafi zwiększać zdolność służenia dobru wspólnemu. W szczególności spekulacje cenami żywności są skandalem, który ma poważne skutki w zakresie dostępu do żywności ludzi najuboższych. Jest sprawą pilną, aby rządy całego świata zaangażowały się w tworzenie na płaszczyźnie międzynarodowej warunków sprzyjających powstaniu rynku inwestycji, przynoszących wielkie efekty społeczne, aby przeciwdziałać ekonomii wykluczenia i odpadów.

W dniu, w którym Kościół czci świętych Cyryka i Julitę, syna i matkę, którzy za czasów Dioklecjana zostawili swój dobytek, idąc na śmierć męczeńską, chciałbym prosić Pana razem z wami, aby nam pomógł nie zapominać nigdy o ulotności dóbr ziemskich i angażować się na rzecz dobra wspólnego, z preferencyjną miłością do najbardziej ubogich i słabych. Z serca błogosławię was i waszą pracę. Dziękuję.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kapitalizm ekonomia społeczeństwo zysk ubóstwo bogactwo materializm Solidarność spekulacja żywność Banki hegemonia ekonomii instytucje finansowe rynki finansowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W