Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Zbrodnia przeciwko ludzkości

7 XI 2016 — Przemówienie do uczestników zgromadzenia RENATEW poniedziałek 7 listopada rano Papież Franciszek przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego uczestników II Zgromadzenia Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation (RENATE) — sieci europejskich zakonnic, angażujących się na rzecz ofiar handlu ludźmi, które w dniach 2-3 obradowało w watykańskiej Casina Pio IV. Po słowach przewodniczącej RENATE s. Imeldy Poole przemówienie wygłosił Ojciec Święty.

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

Serdecznie was witam, uczestników tego II Zgromadzenia Europejskiej Sieci Zakonnic do Walki z Handlem Ludźmi i Wykorzystywaniem. Dziękuję siostrze Imeldzie Poole za uprzejme słowa powitania z waszej strony i składam wam najlepsze życzenia, aby te dni, przeznaczone na modlitwę, rozważania i wymianę opinii, były owocne. Dobrze się składa, że to wasze zgromadzenie odbywa się w Rzymie podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W tym czasie łaski wszyscy jesteśmy zachęcani, by zagłębić się w tajemnicę Bożego miłosierdzia i, jak Miłosierny Samarytanin, wylewać balsam tego miłosierdzia na wiele ran istniejących w naszym świecie.

Jedną z najboleśniejszych wśród tych otwartych ran jest handel istotami ludzkimi, współczesna forma niewolnictwa, która pogwałca godność, dar Boga, u wielu naszych braci i sióstr i stanowi prawdziwą zbrodnię przeciwko ludzkości. Podczas gdy wiele zostało uczynione, aby poznać ciężar i rozmiar tego zjawiska, znacznie więcej pozostaje do zrobienia, aby podnieść poziom świadomości opinii społecznej i aby wprowadzić lepszą koordynację działań ze strony rządów, władz sądowniczych, ustawodawczych oraz pracowników socjalnych.

Jak dobrze wiecie, jednym z wyzwań w tej pracy uwrażliwiania, edukacji i koordynacji jest pewna obojętność, a nawet wspólnictwo, tendencja u wielu do odwracania się w inną stronę (por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 211), podczas gdy aktywnie działają potężne interesy ekonomiczne i sieci przestępcze. Z tego względu wyrażam uznanie za wasze wysiłki w celu zwiększenia świadomości społecznej odnośnie do rozmiaru tej plagi, która dotyka zwłaszcza kobiety i dzieci. Jednak w szczególny sposób dziękuję wam za wasze wierne świadectwo dawane Ewangelii miłosierdzia, o czym świadczy wasze zaangażowanie w ratowanie ofiar i w przywracanie im godności.

Wasza działalność w tym zakresie przypomina nam o «ogromnej i często cichej pracy, jaką prowadziły przez wiele lat zgromadzenia zakonne, zwłaszcza żeńskie», otaczając troską osoby, które zostały zranione w swej godności i naznaczone przez swoje doświadczenia (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2015 r., 5). Myślę zwłaszcza o szczególnym wkładzie wnoszonym przez kobiety w zakresie towarzyszenia innym kobietom i dzieciom w głębokim i osobistym procesie powrotu do zdrowia i reintegracji społecznej.

Drogie przyjaciółki i drodzy przyjaciele, ufam, że wasze dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami przyczyni się w tych dniach do skuteczniejszego dawania świadectwa Ewangelii na jednej z wielkich «peryferii» naszego współczesnego społeczeństwa. Zawierzając was i wszystkich, którym służycie, pełnemu miłości wstawiennictwu Maryi, Matki Miłosierdzia, z serca udzielam wam mojego błogosławieństwa jako zadatku radości i pokoju w Panu. Zapewniając was wszystkich o pamięci w modlitwie, proszę was bardzo, abyście modlili się za mnie.

Dziękuję!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: społeczeństwo kobieta niewolnictwo resocjalizacja zakonnica prostytucja handel ludźmi reintegracja RENATE
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W