Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Kwestia sprawiedliwoœci

5 XI 2014 — Słowa do uczestników kursu zorganizowanego przez Trybunał Roty RzymskiejW œrodę 5 listopada przed audiencjš generalnš Ojciec Œwięty spotkał się w Auli Pawła VI z uczestnikami kursu «super rato», zorganizowanego przez Trybunał Roty Rzymskiej. W imieniu przybyłych przemówienie wygłosił dziekan Trybunału ks. prał. Pio Vito Pinto, a następnie głos zabrał Papież Franciszek.

Nie przygotowałem żadnego przemówienia, chcę was jedynie pozdrowić. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu mówiono o procedurach, procesach i wyrażono troskę o usprawnienie procedur, z racji sprawiedliwoœci. Sprawiedliwoœci, aby były właœciwe, i sprawiedliwoœci dla ludzi, którzy czekajš, jak przed chwilš powiedział jego ekscelencja ksišdz prałat dziekan. Sprawiedliwoœć: jakże wielu ludzi latami czeka na wyrok. I dlatego jeszcze przed Synodem ustanowiłem komisję, aby pomogła w przygotowaniu różnych rozwišzań w tym kierunku: w zakresie sprawiedliwoœci, a także miłoœci, ponieważ jest wielu ludzi, którzy potrzebujš, by Koœciół wypowiedział się odnoœnie do ich sytuacji małżeńskiej — tak i nie, ale żeby to było słuszne. Niektóre procedury sš tak długie lub tak trudne, że nie sš sprzyjajšce, i ludzie rezygnujš. Na przykład: międzydiecezjalny trybunał w Buenos Aires, nie pamiętam, ale myœlę, że pierwszej instancji, ma 15 diecezji; wydaje mi się, że najdalsza jest odległa o 240 km... Nie można, nie sposób sobie wyobrazić, by proœci, zwykli ludzie udawali się do trybunału: muszš odbyć podróż, muszš tracić dni pracy, także premię... wiele rzeczy... Mówiš: «Bóg mnie rozumie, żyję tak, z tym ciężarem na duszy». Koœciół matka musi zaprowadzać sprawiedliwoœć i powiedzieć: «Tak, to prawda, twoje małżeństwo jest nieważne. — Nie, twoje małżeństwo jest ważne». Ale powiedzenie tego jest sprawiedliwoœciš. I dzięki temu mogš oni iœć naprzód bez tej wštpliwoœci, tej ciemnoœci w duszy.

Ważne jest organizowanie tych kursów, i bardzo dziękuję księdzu prałatowi dziekanowi za to, co uczynił. I dziękuję mu także za przewodniczenie tej komisji, poszukujšcej sposobów usprawnienia procedur. IdŸcie wcišż naprzód. Koœciół matka idzie i szuka swoich dzieci, aby zaprowadzać sprawiedliwoœć. Trzeba również bardzo uważać, aby procedury nie przybierały formy interesów: nie mówię o rzeczach dziwnych. Zdarzały się także skandale publiczne. Musiałem oddalić z trybunału jakiœ czas temu pewnš osobę, która mówiła: «10 tys. dolarów, a przeprowadzę ci dwa procesy, cywilny i koœcielny». Tak nie, proszę! Właœnie podczas Synodu padały pewne propozycje odnoœnie do darmowoœci, trzeba się zastanowić... Ale gdy zazębiajš się interesy duchowe i ekonomiczne, to nie jest Boże! Koœciół matka jest na tyle hojny, że może darmo zaprowadzać sprawiedliwoœć, tak jak darmo zostaliœmy usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. Ta kwestia jest ważna. Oddzielajcie te dwie rzeczy.

Dziekuję, że zechcieliœcie wzišć udział w tym kursie: trzeba badać i trzeba iœć naprzód, zawsze zabiegajšc o salus animarum, które niekoniecznie trzeba znajdować poza wymiarem sprawiedliwoœci, a wręcz — za pomocš sprawiedliwoœci. Bardzo dziękuję, i proszę was, abyœcie modlili się za mnie. Dziękuję.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sprawiedliwość za darmo unieważnienie małżeństwa rozwód kościelny Rota Rzymska stwierdzenie nieważności małżeństwa darmowość proces kościelny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W