Chrześcijanie są zalążkiem innej ludzkości

Papieskie orędzie "Urbi et Orbi" w Niedzielę Wielkanocną 5.04.2015

Chrześcijanie są zalążkiem innej ludzkości

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rano Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. na placu przed Bazyliką Watykańską, a w południe z Loggii Błogosławieństwa wygłosił następujące orędzie:

Drodzy Bracia i Siostry, radosnych świąt wielkanocnych!

Jezus Chrystus zmartwychwstał!

Miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło rozproszyło ciemności!

Jezus Chrystus z miłości do nas wyrzekł się swej Boskiej chwały; ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi i uniżył się aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go i uczynił Panem wszechświata. Jezus jest Panem!

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus wskazuje wszystkim drogę życia i szczęścia: tą drogą jest pokora, która wiąże się z upokorzeniem. To jest droga, która prowadzi do chwały. Tylko ten, kto się uniża, może iść ku temu, «co w górze», ku Bogu (por. Kol 3, 1-4). Człowiek pyszny spogląda «z góry w dół», pokorny patrzy «z dołu ku temu, co w górze».

W poranek wielkanocny Piotr i Jan, uprzedzeni przez kobiety, pobiegli do grobu i zastali go otwarty i pusty. Podeszli więc bliżej, «pochylili się», żeby wejść do grobowca. Aby wejść w tajemnicę, trzeba się «pochylić», uniżyć. Tylko ten, kto się uniża, pojmuje wyniesienie do chwały Jezusa i może pójść za Nim Jego drogą.

Świat proponuje, aby narzucać swoją wolę za wszelką cenę, współzawodniczyć, zaznaczać własną wartość... Ale chrześcijanie, dzięki łasce Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, są zalążkiem innej ludzkości, w której staramy się żyć służąc jedni drugim, nie być aroganccy, lecz dyspozycyjni i szanujący innych.

To nie jest słabość, ale prawdziwa moc! Kto ma w sobie moc Boga, Jego miłość i Jego sprawiedliwość, nie potrzebuje używać przemocy, lecz mówi i działa mocą prawdy, piękna i miłości.

Zmartwychwstałego Pana prosimy dziś o łaskę, abyśmy nie ulegali pysze, która podsyca przemoc i wojny, ale abyśmy mieli pokorną odwagę przebaczania i pokoju. Zwycięskiego Jezusa prosimy, by ulżył cierpieniom tak wielu naszych braci, prześladowanych z powodu Jego imienia, jak również tych wszystkich, którzy niesprawiedliwie cierpią konsekwencje trwających aktualnie konfliktów i aktów przemocy. Jest ich wiele!

Nade wszystko prosimy o pokój dla umiłowanej Syrii i Iraku, aby ustał szczęk broni i na nowo zapanowały dobre relacje między różnymi grupami, które żyją w tych umiłowanych krajach. Niech wspólnota międzynarodowa nie pozostaje bierna w obliczu ogromnej tragedii humanitarnej w tych krajach i dramatu licznych uchodźców.

Błagamy o pokój dla wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej. Oby rozwijała się kultura spotkania w relacjach między Izraelczykami a Palestyńczykami i został wznowiony proces pokojowy, tak aby położyć kres trwającym lata cierpieniom i podziałom.

Prosimy o pokój dla Libii, aby ustał trwający absurdalny rozlew krwi i wszelka barbarzyńska przemoc, a ci, którym leży na sercu los kraju, by angażowali się w pojednanie i budowanie społeczeństwa braterskiego, szanującego godność osoby. Ufamy, że także w Jemenie górę weźmie wspólna wola przywrócenia pokoju dla dobra całej ludności.

Równocześnie z nadzieją zawierzamy miłosiernemu Panu porozumienie zawarte w tych dniach w Lozannie, aby było decydującym krokiem w kierunku świata bardziej bezpiecznego i braterskiego.

Błagamy zmartwychwstałego Pana o dar pokoju dla Nigerii, dla Sudanu Południowego i dla różnych regionów Sudanu oraz Demokratycznej Republiki Konga.

Niech wznosi się nieustanna modlitwa wszystkich ludzi dobrej woli za tych, którzy stracili życie — w szczególności mam na myśli zabitych w miniony czwartek młodych ludzi na Uniwersytecie w Garissie w Kenii — za tych, którzy zostali porwani, za tych, którzy musieli opuścić swoje domy i to, co kochali.

Niech zmartwychwstanie Pana przyniesie światło ukochanej Ukrainie, zwłaszcza tym, którzy doznali przemocy podczas konfliktu w minionych miesiącach. Oby ten kraj odzyskał pokój i nadzieję dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron.

Prosimy o pokój i wolność dla tak wielu mężczyzn i kobiet poddawanych nowym i starym formom niewolnictwa przez osoby indywidualne i organizacje przestępcze. Pokój i wolność dla ofiar handlarzy narkotyków, często sprzymierzonych ze sprawującymi władzę, którzy powinni bronić pokoju i harmonii w rodzinie ludzkiej. Prosimy też o pokój dla świata podporządkowanego handlarzom broni, którzy bogacą się na krwi mężczyzn i kobiet.

Niech do ludzi usuniętych na margines, więźniów, ubogich i migrantów, którym tak często odmawia się przyjęcia, którzy są maltretowani i wyrzucani; do chorych i cierpiących; do dzieci, zwłaszcza tych, które doświadczają przemocy; do tych, którzy są dziś w żałobie; do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli dotrze pocieszający i uzdrawiający głos Pana Jezusa: «Pokój wam!» (Łk 24, 36), «Nie lękajcie się, zmartwychwstałem i zawsze będę z wami!» (por. Mszał Rzymski, Antyfona na wejście w dzień Wielkanocy).

Po udzieleniu błogosławieństwa «Urbi et Orbi» Papież Franciszek powiedział:

Drodzy bracia i siostry! Pragnę skierować moje życzenia dobrych świąt wielkanocnych do was wszystkich, którzy przybyliście na ten plac z różnych krajów, jak również do tych, którzy są połączeni za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Nieście do waszych domów i do ludzi, których spotkacie, radosną wieść, że zmartwychwstał Pan życia, przynosząc z sobą miłość, sprawiedliwość, szacunek i przebaczenie!

Dziękuję za waszą obecność, za waszą modlitwę i za wasz entuzjazm wiary. Wyrażam szczególną wdzięczność za dar kwiatów, które również w tym roku pochodzą z Holandii. Życzę wszystkim dobrych świąt wielkanocnych! (...)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama