Pokój dziełem rąk

Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi, 25.12.2013

Pokój dziełem rąk

W południe w Boże Narodzenie na placu św. Piotra zgromadziło się ok. 70 tys. osób. Przed Bazyliką Watykańską stały oddziały honorowe Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej i Wojska Włoskiego. Orkiestry papieska i karabinierów odegrały hymny papieski i włoski. Papież Franciszek w asyście kardynałów diakonów Jeana-Louisa Taurana i Giuseppe Bertella z Loży Błogosławieństwa wygłosił swoje pierwsze bożonarodzeniowe orędzie «Urbi et Orbi», w którym wezwał ludzkość do odrzucenia wszelkiej przemocy.


«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał» (Łk 2, 14)

Drodzy Bracia i Siostry w Rzymie i na całym świecie, dobrych świąt Bożego Narodzenia!

Posłużę się pieśnią aniołów, którzy ukazali się pasterzom z Betlejem w noc, kiedy narodził się Jezus. Pieśń ta jednoczy niebo i ziemię, kierując ku niebu uwielbienie i chwałę, a ku ziemi ludzi — życzenia pokoju.

Zapraszam wszystkich, by przyłączyli się do tej pieśni: jest to pieśń dla każdego mężczyzny i kobiety, którzy czuwają w nocy, którzy mają nadzieję na lepszy świat, którzy troszczą się o innych, starając się pokornie pełnić swoje obowiązki.

Chwała Bogu!

Do tego przede wszystkim wzywa nas Boże Narodzenie: aby oddać chwałę Bogu, bo jest dobry, wierny i miłosierny. W tym dniu życzę wszystkim, aby rozpoznali prawdziwe oblicze Boga, Ojca, który dał nam Jezusa. Życzę wszystkim, by odczuli, że Bóg jest blisko, by przebywali w Jego obecności, aby Go miłowali, aby oddawali Mu pokłon.

A każdy z nas może oddawać chwałę Bogu zwłaszcza przez swoje życie, przez życie wypełnione miłością do Niego i braci.

Pokój ludziom.

Prawdziwy pokój — jak wiemy — nie jest równowagą przeciwnych sił. Nie jest piękną «fasadą», za którą kryją się spory i podziały. Pokój jest zadaniem codziennym, ale jest dziełem rąk, które wykonujemy poczynając od daru Boga, od Jego łaski, jaką nam dał w Jezusie Chrystusie.

Patrząc na Dzieciątko w żłóbku, Dzieciątko, które jest znakiem pokoju, pomyślmy o dzieciach będących najwątlejszymi ofiarami wojen, ale myślmy także o osobach starszych, o maltretowanych kobietach, o chorych... Wojny unicestwiają i ranią tak wiele istnień ludzkich!

W ostatnim okresie zbyt wiele istnień przerwał konflikt w Syrii, podsycając nienawiść i zemstę. Wciąż módlmy się do Pana, aby oszczędził umiłowanemu narodowi syryjskiemu nowych cierpień oraz by strony konfliktu położyły kres wszelkiej przemocy i zapewniły dostęp do pomocy humanitarnej. Widzieliśmy, jak wielką moc ma modlitwa! I cieszę się, że dziś do tego naszego błagania o pokój w Syrii przyłączają się także wyznawcy innych religii. Nigdy nie traćmy odwagi w modlitwie! Odwagi, by powiedzieć: Panie, obdarz Twoim pokojem Syrię i cały świat! Również niewierzących zachęcam, by pragnęli pokoju, pragnęli na swój sposób, pragnieniem, od którego rośnie serce: bądźmy razem, w modlitwie lub w pragnieniu. Ale to wszyscy — pragnijmy pokoju.

Daj pokój, Dzieciątko, Republice Środkowoafrykańskiej, często zapominanej przez ludzi. Ale Ty, Panie, o nikim nie zapominasz! I pragniesz przynieść pokój także na tę ziemię, dręczoną przez spiralę przemocy i ubóstwa, gdzie tak wiele osób nie ma domów, wody i żywności, minimum środków do życia. Sprzyjaj zgodzie w Sudanie Południowym, gdzie obecne napięcia spowodowały zbyt wiele ofiar i zagrażają pokojowemu współistnieniu w tym młodym państwie.

Ty, Książę Pokoju, nawróć wszędzie serca ludzi gwałtownych, żeby złożyli broń i by podjęto drogę dialogu. Spójrz na Nigerię, rozdzieraną przez nieustanne ataki, które nie oszczędzają niewinnych i bezbronnych. Pobłogosław Ziemię, którą wybrałeś, aby przyjść na świat, i spraw, by przyniosły pomyślny rezultat negocjacje pokojowe między Izraelczykami a Palestyńczykami. Uzdrów rany umiłowanego Iraku, wciąż dręczonego przez częste zamachy.

Ty, o Panie życia, chroń tych, którzy są prześladowani ze względu na Twoje imię. Obdarz nadzieją i pociechą przesiedleńców i uchodźców, zwłaszcza w Rogu Afryki i we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Spraw, aby imigranci poszukujący godnego życia znajdowali gościnność i pomoc. Niech nigdy więcej nie będzie takich tragedii jak te, których byliśmy świadkami w tym roku, a które spowodowały śmierć tak wielu osób u wybrzeży Lampedusy!

O Dziecię z Betlejem, porusz serca wszystkich, którzy biorą udział w handlu ludźmi, aby zdali sobie sprawę, że jest to bardzo poważne przestępstwo przeciwko ludzkości. Zwróć swe spojrzenie ku licznym dzieciom, które są uprowadzane, ranione i zabijane w konfliktach zbrojnych, i ku tym, które zamienia się w żołnierzy, okradając je z dzieciństwa.

Panie nieba i ziemi, spójrz na tę naszą planetę, którą często pożądliwość i chciwość ludzi nadmiernie eksploatuje. Wspieraj i ochraniaj osoby będące ofiarami klęsk żywiołowych, szczególnie umiłowany naród filipiński, poważnie dotknięty niedawnym tajfunem.

Drodzy bracia i siostry, na tym świecie, pośród tej ludzkości dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Stańmy przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło: nie bójmy się tego. Nie bójmy się, że nasze serce się wzruszy! Potrzebujemy, by nasze serce się wzruszyło. Pozwólmy, by rozgrzała je czułość Boga: potrzebujemy Jego pieszczot. Pieszczoty Boga nie ranią: pieszczoty Boga dają nam pokój i siłę. Potrzebujemy Jego pieszczot. Bóg jest wielki w miłości, Jemu cześć i chwała na wieki! Bóg jest pokojem: prośmy Go, aby nam pomógł budować go codziennie w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych miastach i krajach, na całym świecie. Pozwólmy, by nas wzruszyła dobroć Boga.

Po błogosławieństwie Ojciec Święty powiedział:

Wam, drodzy Bracia i Siostry, którzy przybyliście z różnych stron świata na ten plac, i tym, którzy w różnych krajach łączycie się za pośrednictwem środków przekazu, składam moje życzenia: dobrych świąt Bożego Narodzenia!

W tym dniu, opromienionym ewangeliczną nadzieją, która płynie z betlejemskiej groty, proszę o bożonarodzeniowy dar radości i pokoju dla wszystkich: dla dzieci i osób starszych, dla młodych i dla rodzin, dla ubogich i zepchniętych na margines. Jezu, narodzony dla nas, pociesz tych, którzy doświadczają choroby i cierpienia; wspieraj tych, którzy poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym braciom. Wszystkim życzę dobrych świąt Bożego Narodzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama