Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Wszyscy ludzie powołani są do zbawienia

5 I 2005 — Audiencja generalnaO znaczeniu tajemnicy Bożego Narodzenia mówił Jan Paweł II również podczas pierwszej audiencji generalnej 2005 r., która odbyła się w Auli Pawła VI 5 stycznia. Spotkanie Ojca Świętego z wiernymi zakończyło się modlitwą za ofiary kataklizmu w Azji.

1. Z radością przyjmuję was, drodzy bracia i siostry, na tej pierwszej w roku 2005 audiencji generalnej. W tych dniach rozważaliśmy wielką tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. W Nim Bóg wszedł ostatecznie w dzieje, by ludziom ze wszystkich stron świata i wszystkich epok ofiarować zbawienie.

O tej właśnie powszechności zbawienia przypomina jutrzejsza uroczystość Objawienia Pańskiego. Mędrcy ze Wschodu, godnie reprezentujący całą ludzkość, rozpoznają Syna Bożego, narodzonego w Betlejem, i oddają Mu pokłon.

2. Radosna nowina o zbawieniu jest zatem od początku skierowana do wszystkich ludów świata.

Zawierzamy to zadanie misyjne chrześcijańskiego ludu Maryi, Matce Kościoła. Pod Jej opiekę oddajemy nowy rok, który rozpoczął się w klimacie wielkiego niepokoju, także z powodu dramatycznej sytuacji ludności południowo-wschodniej Azji.

Niech Najświętsza Maryja Panna czuwa nad całym światem. O to prosimy słowami starego hymnu maryjnego, którego wysłuchaliśmy na początku tej audiencji.

3. Łaskawa Matko Odkupiciela,

Królowo Pokoju,

pośpiesz na ratunek

Twojemu ludowi,

broń go od wszelkich

niebezpieczeństw i wspieraj Kościół

w jego drodze

do wiecznej Ojczyzny.

Amen!

Streszczenie katechezy w języku polskim, odczytane podczas audiencji generalnej:

1. Bracia i Siostry! Rozważamy w tych dniach wielką tajemnicę narodzenia Chrystusa, Syna Bożego. W Jego osobie Bóg wkroczył w historię świata, by ofiarować ludziom łaskę zbawienia. Ten dar ma charakter powszechny, dotyczy bowiem ludzi wszystkich epok i miejsc.

Przypomina o tym także uroczystość Objawienia Pańskiego, którą będziemy obchodzili jutro. Mędrcy ze Wschodu, którzy adorują Syna Bożego w Betlejem, reprezentują całą ludzkość.

2. Nasze misyjne zadanie głoszenia radosnego orędzia zbawienia zawierzamy Maryi, Matce Kościoła. Jej również zawierzamy nowy rok, który rozpoczął się w sposób dramatyczny, zwłaszcza dla narodów południowo- -wschodniej Azji. Uczyńmy to słowami maryjnego hymnu: «Łaskawa Matko Odkupiciela, Królowo Pokoju, pośpiesz na ratunek Twojemu ludowi, broń go od wszelkich niebezpieczeństw i wspieraj Kościół w jego drodze do wiecznej Ojczyzny».

(Słowo Papieża do Polaków zamieszczamy w dziale «Kościół w Polsce», s. 54.)


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie Boże Narodzenie Dobra Nowina Objawienie Pańskie trzej królowie powszechność zbawienia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W