Boże macierzyństwo Maryi

Katecheza podczas audiencji generalnej 07.01.2004

1. «Alma Redemptoris Mater... — Matko Odkupiciela...» Tymi słowami pięknej starej antyfony maryjnej przyzywamy Maryję w okresie Bożego Narodzenia i dodajemy: «Tu quae genuisti natura mirante, tuum sanctum Genitorem — Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela».

Maryja, Matka Boga! Tę prawdę wiary, ściśle związaną ze świętami Bożego Narodzenia, w sposób szczególny uwydatnia liturgia pierwszego dnia roku, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Maryja jest Matką Odkupiciela; jest niewiastą wybraną przez Boga dla wypełnienia zbawczego planu, którego istotą jest tajemnica wcielenia Słowa Bożego.

2. Pokorne stworzenie zrodziło Stworzyciela świata! Czas Bożego Narodzenia odnawia w nas świadomość tej tajemnicy, ukazując nam Matkę Syna Bożego jako współuczestniczkę najważniejszych wydarzeń historii zbawienia. Wielowiekowa tradycja Kościoła zawsze uznawała narodziny Jezusa i Boskie macierzyństwo Maryi za dwa aspekty wcielenia Słowa. «Istotnie — jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego słowami Soboru Efeskiego — Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotókos)» (n. 495).

3. Z faktu, że Maryja jest «Matką Boga», wynikają wszystkie pozostałe aspekty Jej misji; podkreślają je tytuły, jakimi wspólnota uczniów Chrystusa czci Ją w każdym zakątku ziemi. Przede wszystkim tytuły: «Niepokalana» i «Wniebowzięta», albowiem niewątpliwie nie mogła ulec zepsuciu, będącemu konsekwencją grzechu pierworodnego, Ta, która miała zrodzić Zbawiciela.

Dziewica Maryja jest również nazywana Matką mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego, powołując się na tradycję patrystyczną, sformułowaną przez św. Augustyna, potwierdza, że Ona jest «również Matką członków (Chrystusa)... ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy» (n. 963).

4. Całe życie Maryi jest w najściślejszy sposób związane z życiem Jezusa. W Boże Narodzenie Ona daje Jezusa ludzkości. Na krzyżu, w kulminacyjnym momencie wypełnienia misji odkupieńczej, to Jezus każdemu człowiekowi daje Maryję w darze jako cenne dziedzictwo odkupienia.

Słowa, które ukrzyżowany Pan wypowiedział do wiernego ucznia Jana, są Jego testamentem. Powierza On Janowi swoją Matkę i zarazem poleca miłości Maryi apostoła oraz wszystkich wierzących.

5. W tych ostatnich dniach okresu Bożego Narodzenia stańmy przed szopką, by kontemplować cichą obecność Dziewicy przy Dzieciątku Jezus. Tę samą miłość, taką samą troskę, jaką miała dla swojego Boskiego Syna, żywi dla nas. Pozwólmy zatem, by to Ona kierowała naszymi krokami w nowym roku, który Opatrzność pozwala nam przeżyć.

Tego życzę wam wszystkim na tej pierwszej audiencji generalnej 2004 r. Wspierani i umacniani Jej matczyną opieką, będziemy mogli nowym spojrzeniem ogarniać oblicze Chrystusa i szybciej postępować drogami dobra.

Jeszcze raz życzę szczęśliwego roku wam tutaj obecnym i waszym bliskim!

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

«Święta Boża Rodzicielka» to szczególny tytuł, jakim określamy Matkę Bożą, Maryję. Jego treść mocniej uświadamia nam czas Bożego Narodzenia. Przypomina, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożego Syna. «Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała (...) jest wieczystym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej» (KKK, 495). Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla nas okazją, by raz jeszcze zatrzymać się przy żłóbku Zbawiciela i rozważyć pokorną i pełną miłości obecność przy nim Matki Bożej, czuwającej nad Dzieciątkiem Jezus. Zawierzając Jej samych siebie, prośmy, by tą samą miłością, jaką obejmuje Bożego Syna, otaczała każdego z nas na drogach, którymi nas poprowadzi Boża Opatrzność w nowym roku.

Drodzy moi rodacy! Witam was serdecznie i pozdrawiam podczas tej pierwszej audiencji nowego roku 2004. Witam ks. kard. Mariana Jaworskiego ze Lwowa. Pozdrawiam was tu obecnych, a także wasze rodziny. Życzę wam oraz wszystkim rodakom dobrego nowego roku. Niech was wspiera Boża Rodzicielka, Maryja. Szczęść Boże wszystkim!

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama