Miłość Boga czeka na odpowiedź człowieka

Katecheza podczas audiencji generalnej w Środę Popielcową, 13.02.2002

Katecheza papieska wygłoszona podczas audiencji generalnej w Środę Popielcową była poświęcona znaczeniu Wielkiego Postu w życiu chrześcijanina. «Bóg, który stworzył nas w swej niezmierzonej miłości — powiedział Ojciec Święty — i ze względu na tę miłość przeznaczył nas do pełnej komunii z sobą, oczekuje od nas równie ofiarnej, wolnej i świadomej odpowiedzi».

1. Dzisiejszą audiencję generalną, odbywającą się w Środę Popielcową, wyróżnia szczególny duch modlitwy, refleksji i pokuty. Wraz z całym Kościołem — przez surowy znak posypania głów popiołem, któremu towarzyszy Chrystusowe wezwanie: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (por. Mk 1, 15) — rozpoczynamy drogę czterdziestu dni przygotowania do Wielkanocy. W ten sposób każdemu człowiekowi zostaje przypomniana jego kondycja grzesznika oraz potrzeba pokuty i nawrócenia.

Wiara chrześcijańska uświadamia nam, że ta usilna zachęta do odrzucenia zła i czynienia dobra jest darem Boga, od którego pochodzi wszelkie dobro dla życia człowieka. Wszystko ma swój początek w bezinteresownej inicjatywie Boga, który stworzył nas do szczęścia i wszystko ukierunkowuje ku prawdziwemu dobru. Swą łaską uprzedza On nasze pragnienie nawrócenia się i wspiera nasze wysiłki zmierzające do pełnego przylgnięcia do Jego zbawczej woli.

2. W tegorocznym Orędziu na Wielki Post, ogłoszonym kilka dni temu, wskazałem całemu katolickiemu światu na bezinteresowne działanie Boga w naszym życiu jako istotny wątek, widoczny w całym Objawieniu biblijnym. Wielki Post jest «opatrznościową okazją do nawrócenia» właśnie dlatego, że «pomaga nam kontemplować tę zdumiewającą tajemnicę miłości», w świetle której Jezus napomina nas: «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!» (Mt 10, 8). A zatem wielkopostna droga w swym najgłębszym wymiarze jawi się jako «czas powracania do korzeni wiary, ponieważ zastanawiając się nad niezmierzonym darem łaski, jakim jest Odkupienie, uświadamiamy sobie, że wszystko to otrzymaliśmy dzięki pełnej troski i miłości inicjatywie Boga» (Orędzie na Wielki Post, «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 2/2002, s. 8).

Apostoł Paweł w trafnych i aktualnych słowach mówi o bezinteresowności łaski Boga, który pojednał nas ze sobą przez miłość. Przypomina bowiem, że «[nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami» (Rz 5, 7-8). Bóg, który stworzył nas w swej niezmierzonej miłości i ze względu na tę miłość przeznaczył nas do pełnej komunii z sobą, oczekuje od nas równie ofiarnej, wolnej i świadomej odpowiedzi.

3. Droga nawrócenia, którą dziś podejmujemy pełni ufności, mieści się całkowicie w tym pierwotnym kontekście miłości i bezinteresowności. Czyż jałmużna oraz uczynki miłosierdzia, do których spełniania jesteśmy zachęcani zwłaszcza w tym okresie pokuty, nie stanowią odpowiedzi na bezinteresowność Bożej łaski? Jeśli darmo otrzymaliśmy, darmo powinniśmy dawać (por. Mt 10, 8).

Dzisiejsze społeczeństwo wyraźnie potrzebuje odkryć na nowo wartość bezinteresowności, zwłaszcza dlatego, że w naszym świecie często wydaje się zwyciężać logika kierująca się wyłącznie poszukiwaniem korzyści i zysku za wszelką cenę. Wobec dość powszechnego wrażenia, że każdy wybór i gest zdominowany jest przez logikę rynkowej transakcji kupna-sprzedaży oraz że triumfuje prawo jak największego zysku, wiara chrześcijańska ponownie proponuje ideał bezinteresowności, którego źródłem jest świadoma wolność osób kierujących się autentyczną miłością.

Najbliższe czterdzieści dni intensywnej modlitwy i pokuty zawierzmy Maryi Pannie, Matce pięknej Miłości. Niech Ona nas prowadzi i towarzyszy nam w godnym przygotowaniu się do obchodów wielkiej tajemnicy Chrystusowej Paschy, najwyższego objawienia bezinteresownej i miłosiernej miłości Ojca niebieskiego.

Wszystkim życzę owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Dziś Popielec. Rozpoczyna się droga Wielkiego Postu, która ma doprowadzić do uroczystości wielkanocnej. Starajmy się tą drogą kroczyć w duchu wiary, nadziei i miłości. Tego życzę wszystkim moim rodakom tu zgromadzonym, a także wszystkim w Polsce i na całym świecie. Szczęść Boże!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama