Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Nie przestawajcie szukać Chrystusa

14 XII 2004 — Msza św. dla środowisk akademickich RzymuTradycyjne przedświąteczne spotkanie Ojca Świętego z profesorami, pracownikami naukowymi i studentami wyższych uczelni Wiecznego Miasta odbyło się w Bazylice Watykańskiej 14 grudnia 2004 r. o godz. 17.30. Na początku Mszy św. Jana Pawła II powitała studentka Uniwersytetu «La Sapienza» w Rzymie Caterina Laurieri. «Twój, Ojcze Święty, przykład i zainteresowanie światem kultury — powiedziała — pomaga nam, młodym, stawać się każdego dnia wiernymi świadkami Chrystusa na uniwersytetach. Trudne to zadanie, lecz przeżywając tajemnicę Eucharystii, sprawowanej we wszystkich duszpasterstwach, i kontemplując prawdziwe oblicze Boga podczas adoracji wspólnotowej, uczymy się widzieć w tym naszym powołaniu fascynującą przygodę. (...) Gromadzimy się wokół Ciebie, aby potwierdzić naszą całkowitą gotowość do naśladowania Chrystusa, światłości świata, i dawania swojego życia za braci, bo właśnie w szczerym darze z siebie człowiek odkrywa w pełni samego siebie. Na naszych uczelniach chcemy głosić, że sam człowiek jest wartością i że nigdy nie może być przedmiotem — ani badań, ani posiadania». W imieniu obecnych życzenia świąteczne złożył Ojcu Świętemu prof. Lorenzo Ornaghi, rektor Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore». Zapewnił on również Papieża o zaangażowaniu wszystkich w tworzenie nowego humanizmu, do którego wzywa Jan Paweł II, a którego potrzeba jest coraz powszechniej uznawana. Wśród koncelebransów był delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego bp Marek Jędraszewski, który wraz z grupą studentów z Poznania odebrał na zakończenie Eucharystii z rąk Ojca Świętego ikonę Maryi Stolicy Mądrości (mozaikę wykonał słoweński jezuita o. Marko Ivan Rupnik). Od czasów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 nawiedza ona środowiska uniwersyteckie różnych diecezji. Była już w Grecji, Rosji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Peru, Chile, Ekwadorze, Słowacji, Włoszech, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

1. «Przyjdź, Panie, czeka na Ciebie ziemia!»

Inwokacja, którą przed chwilą powtarzaliśmy, wprowadza nas dobrze w klimat Adwentu — czasu oczekiwania i nadziei — w którym odbywa się ta coroczna liturgia z waszym udziałem, drodzy studenci.

Jestem wam wdzięczny za to, że co roku chcecie wraz ze mną przeżywać to pełne napięcia oczekiwanie na przyjście Pana w tajemnicy nocy betlejemskiej. Dziękuję, że niczym «strażnicy poranka» chcecie czuwać — dziś, w tych tygodniach i przez całe życie — i być gotowi na przyjęcie Pana, który przychodzi.

Serdecznie was wszystkich pozdrawiam: wspólnotę akademicką rzymskich uniwersytetów i delegacje uniwersyteckie z innych miast Europy, pana wiceministra oświaty, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, jak również innych obecnych tu przedstawicieli władz; pozdrawiam duszpasterzy akademickich, członków orkiestry i chórów uniwersyteckich Rzymu i Lacjum.

W sposób szczególny dziękuję prof. Ornaghiemu i studentce, którzy w waszym imieniu przekazali mi wyrazy życzliwości i serdeczne życzenia bożonarodzeniowe.

2. Drodzy studenci, przeżywamy obecnie Rok Eucharystii, a wy przygotowujecie się do Światowego Dnia Młodzieży, rozważając temat: «Eucharystia i prawda człowieka». Jest to temat zobowiązujący. Albowiem tajemnica Eucharystii skłania nas do refleksji nad autentycznością naszej wiary, nadziei i miłości.

Nie możemy pozostać obojętni na słowa, które wypowiada Chrystus: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba» (J 6, 51). W sumieniu rodzi się natychmiast pytanie, które On sam nam zadaje: «Czy wierzysz, że to jestem Ja? Wierzysz naprawdę?» W świetle Jego słów: «Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki» (tamże), nie możemy nie postawić sobie pytań o sens i wartość naszego codziennego życia.

A cóż powiedzieć o pytaniu o prawdziwą miłość, które pojawia się, gdy rozważamy słowa Pana: «Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata» (tamże)? Tak. W tym chlebie, w chlebie eucharystycznym, zawarty jest zbawczy dar życia, które Chrystus złożył w ofierze za życie świata. Czyż wówczas nie nasuwa się natychmiast pytanie: «A moje 'ciało' — czyli moje człowieczeństwo, moje życie — czy ono jest dla kogoś? Czy jest pełne miłości do Boga i do bliźniego? Czy może tłumi je i zniewala mój egoizm?»

3. Wy, drodzy studenci, nieustannie poszukujecie prawdy. Lecz do prawdy o człowieku nie można dotrzeć mając do dyspozycji jedynie środki, których dostarczają różne dyscypliny nauki. Dobrze wiecie, że tę najgłębszą prawdę o człowieku, o nas samych można odkryć jedynie dzięki pełnemu miłości spojrzeniu Chrystusa. On, Pan, wychodzi nam na spotkanie w tajemnicy Eucharystii. Dlatego nigdy nie przestawajcie Go szukać, a odkryjecie we własnych oczach to pociągające odbicie dobroci i piękna, którymi On sam napełnił wasze serca, gdy dał wam swego Ducha. Niech ten tajemniczy blask Jego miłości zawsze was prowadzi!

Takie życzenia z miłością składam każdemu z was, drodzy bracia i siostry, na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Niech Syn Boży, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, da wam odwagę niezbędną do poszukiwania prawdy o was samych w świetle Jego nieskończonej miłości! Nasz Odkupiciel jest już blisko, wyjdźcie Mu na spotkanie! Amen.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA Adwent student uniwersytet autentyczność czuwanie studia studenci poszukiwanie prawdy Rok Eucharystii
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W