Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

LIST DO KARD. ANGELO SODANO20 stycznia podano do wiadomości, że Ojciec Święty mianował Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano swoim legatem na uroczyste obchody tysiąclecia archidiecezji gnieźnieńskiej. Poniżej publikujemy list Jana Pawła II, datowany 12 lutego, w którym Ojciec Święty powierza kard. Sodano misję reprezentowania go na uroczystościach w Gnieźnie.

Do mego czcigodnego Brata Angelo Sodano, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Sekretarza Stanu

Wielki Jubileusz Roku 2000 ma szczególne znaczenie dla polskich chrześcijan, zwłaszcza dla tych, którzy tworzą wspólnotę Kościoła gnieźnieńskiego, i napełnia ich prawdziwie wyjątkową radością. Gdy bowiem wraz z całą owczarnią Kościoła świętują dwutysiąclecie narodzin Odkupiciela, zarazem obchodzą uroczyście tysiączną rocznicę powstania archidiecezji oraz Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego. Ich Kościół metropolitalny wyróżnia się na umiłowanej ziemi polskiej przebogatą historią chrześcijańską i jest pomnikiem narodu polskiego, wzniesionym dzięki gorliwemu trudowi jego pasterzy i wiernych, którzy na przestrzeni wieków dawali świadectwo niezłomnej wiary i trwałego przywiązania do Ewangelii.

Powiadomiono mnie, że 12 marca odbędą się w Gnieźnie uroczystości dla uczczenia tysiąclecia wspomnianej archidiecezji, i że w związku z tym mój czcigodny brat abp Henryk Józef Muszyński, metropolita gnieźnieński, zwrócił się z prośbą, abym mianował mego przedstawiciela w randze biskupa, który będzie reprezentował tam moją osobę i w moim imieniu przewodniczył obrzędom stosownym do tak doniosłego wydarzenia.

Ku tobie zatem, czcigodny bracie, który jesteś moim najbliższym współpracownikiem w codziennym trudzie, zwracam się myślą i sercem, mianując cię na mocy niniejszego listu moim legatem i polecając ci, abyś we wspomnianym dniu przewodniczył w moim imieniu świętej liturgii w Gnieźnie, łaskawie przekazując wiernym moje serdeczne pozdrowienie, oraz głosił prawdę o zbawczym dziele Chrystusa i Jego przedziwnej trosce o cały naród polski. Zachęcaj też wszystkich, aby odnawiali swoje życie duchowe i z pomocą św. Wojciecha nieustannie dawali świadectwo swojej wiary.

Pozdrawiając za twoim pośrednictwem czcigodnego brata Henryka Józefa Muszyńskiego, pozostałych braci w biskupstwie, szanownych prezydentów państw, którzy mają tam być obecni, całe duchowieństwo i umiłowanych wiernych w Polsce, ufam, że z odnowionymi siłami gorliwie podejmą oni dzieło nowej ewangelizacji.

Niech moja miłość towarzyszy ci, czcigodny bracie, gdy będziesz spełniał to doniosłe zadanie. Na dowód mej szczególnej życzliwości z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa tobie oraz tym wszystkim, którzy we wspomnianym dniu przybędą do Gniezna i wraz z tobą będą się modlić.

Watykan, 12 lutego 2000 r., w dwudziestym drugim roku mojego Pontyfikatu.
Joannes Paulus II, pp


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: jubileusz Henryk Muszyński Gniezno Zjazd Gnieźnieński legat Sodano
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W