Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 1 I 1999

DAR POKOJU1. Dzisiejsza liturgia przypomina nam bardzo stare i wzruszające błogosławieństwo biblijne: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem» (Lb 6, 24-26).

Tymi słowami składam każdemu z was serdeczne życzenia szczęśliwego Nowego Roku, obfitującego we wszelkie dobro i pomyślność.

Rozpoczynamy rok 1999 wpatrując się w Bogurodzicę Dziewicę, która z pokornym oddaniem przyjęła tajemne zamysły Ojca. Z Jej wielkodusznego «tak» narodziła się prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9). Dzięki Jej ufnej współpracy ludzie otrzymali w darze pokój, którym jest sam Chrystus.

2. Od wielu już lat dzień dzisiejszy obchodzony jest słusznie jako Światowy Dzień Pokoju. W orędziu, które z tej okazji skierowałem do głów państw, do przedstawicieli narodów i do ludzi dobrej woli, zatytułowanym: «Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju», nawiązałem do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. Przypomniałem o wzajemnej i nierozerwalnej więzi, jaka istnieje między poszanowaniem praw człowieka a pokojem: «Integralne przestrzeganie praw człowieka jest najpewniejszą drogą do zbudowania trwałych relacji między państwami. Kultura praw człowieka musi być kulturą pokoju» (n. 12).

Pragnienie pokoju, które pięćdziesiąt lat temu skłoniło zgromadzenie Narodów Zjednoczonych do proklamacji praw człowieka, do dzisiaj pobudza do działania wszystkich ludzi, próbujących budować świat coraz bardziej sprawiedliwy i solidarny.

3. Módlmy się, aby mimo problemów i przeszkód, które sprawiają czasem, że dążenie od pokoju staje się trudne i uciążliwe, nigdy nie zabrakło w ludzkich sercach motywacji ideowej, która wyraża się w konkretnych gestach pojednania i szacunku dla każdego człowieka.

Módlmy się zwłaszcza o to, aby rządzący państwami okazali wielkoduszną wrażliwość na pragnienie całej ludzkości, domagającej się nieustannie zgody i pokoju, i gorliwie starali sę je zaspokoić.

Powierzajmy te prośby niebieskiej Matce «Króla Pokoju». W Jej dłoniach złóżmy rozpoczynający się rok, aby był dla całego świata czasem autentycznego postępu oraz zgodnego i pokojowego współistnienia.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział po polsku:

Pozdrawiam pielgrzymów z Polski oraz wszystkich rodaków w kraju i za granicą. Życzę, aby rozpoczynający się nowy rok obfitował we wszelkie dobro. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego niech towarzyszą tym dniom, które przybliżają nas do Wielkiego Jubileuszu. Z serca wszystkim błogosławię. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie kultura pokój Maryja szacunek Bogurodzica anioł pański Dzień Pokoju
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W