reklama

Ludzkość potrzebuje Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. 06.01.1999

1. Przed chwilą zakończyła się w Bazylice św. Piotra liturgia eucharystyczna, podczas której konsekrowałem dziewięciu biskupów. Ten wymowny obrzęd dokonuje sią od kilkunastu już lat w dniu Epifanii, który jest pamiątką objawienia się Chrystusa wszystkim narodom, reprezentowanym przez Mędrców przybyłych do Betlejem ze Wschodu.

Chrystus jest światłością świata, która oświeca każdego człowieka i wszystkie narody: oto orędzie dzisiejszej uroczystości. Orędzie powierzone przede wszystkim biskupom, do których w każdym pokoleniu Chrystus kieruje polecenie pozostawione niegdyś apostołom: «Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Mt 28, 19).

2. Ten misyjny nakaz dotyczy wszystkich uczniów Chrystusa. Podczas gdy wspólnota międzynarodowa, przygotowując się do przekroczenia progu trzeciego tysiąclecia, patrzy z niepokojem na ciemne chmury, które nadal gromadzą się nad jej drogą, Kościół «pragnie gorąco oświecić wszystskich ludzi blaskiem Chrystusa» (por. Lumen gentium, 1) i dlatego coraz usilniej stara się głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. tamże).

Ludzkość potrzebuje Chrystusa: potrzebuje Jego słowa zbawienia, pociechy Jego obecności i Jego miłości, która wszystko odnawia. Świat oczekuje od chrześcijan nieustraszonego i wytrwałego świadectwa.

Módlmy się, aby każdy wierzący coraz głębiej uświadamiał sobie swoją misję oraz by coraz więcej było ludzi, którzy we wszystkich regionach ziemi poświęcają swoje siły sprawie Ewangelii. Myślę zwłaszcza o krajach pierwszej ewangelizacji i o ludziach, którzy nie lękają się podjąć ryzyka i narazić na niebezpieczeństwa, aby nieść tam słowo Boże; myślę też o wszystkich, którzy znosząc cierpienia fizyczne i moralne, wielkodusznie składają swoje życie w ofierze Bogu, aby przyczynić się do realizacji Jego tajemniczych zamysłów zbawienia.

3. Drodzy bracia i siostry! Składając z radością dziękczynienie Ojcu niebieskiemu za dar nowych biskupów, pamiętajmy w modlitwie o całej wspólnocie Kościoła, posłanej przez Jezusa, aby głosiła Ewangelię wszystkim narodom: oby zawsze jaśniało na jej obliczu światło Odkupiciela.

Prośmy o to za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i Królowej Apostołów. Ta, która w Betlejem ukazała Mędrcom Dziecię Jezus, niech nam pomaga głosić współczesnym ludziom słowem i świadectwem Dobrą Nowinę o miłosiernej miłości Boga.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama