Rodzina Syna Bożego

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. 27.12.1998

1. W radosnej atmosferze Bożego Narodzenia Kościół na nowo zdumiewa się tajemnicą Emmanuela, Boga-z-nami, i zaleca nam dziś kontemplację Świętej Rodziny z Nazaretu. Z kontemplacji tego przedziwnego wzorca Kościół czerpie wartości, które pragnie głosić ludziom wszystkich czasów i wszystkich kultur.

«Rodzino z Nazaretu, żywy obrazie Kościoła Bożego!» Wypowiadając te słowa, chrześcijańska wspólnota uznaje, że rodzinna wspólnota Jezusa, Maryi i Józefa jest autentyczną «regułą życia»: im bardziej Kościół będzie umiał realizować «przymierze miłości», objawione w Świętej Rodzinie, tym lepiej wypełni swoją misję «zaczynu», aby «w Nim ludzie tworzyli jedną rodzinę» (Ad gentes, 1).

2. Święta Rodzina promieniuje światłem nadziei także na rzeczywistość dzisiejszej rodziny. Z tą świadomością Papieska Rada ds. Rodziny rozpoczęła już przygotowania do III Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w dniach 14-15 października 2000 r. w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu. Prace przygotowawcze skupione są wokół programowego hasła spotkania: «Dzieci — wiosna rodziny i społeczeństwa». Poprzednie spotkanie odbyło się w Rio de Janeiro, a pierwsze — przed czterema laty — w Rzymie. Najbliższe będzie zatem trzecim z kolei.

Właśnie w Nazarecie rozpoczęła się wiosna ludzkiego życia Syna Bożego, w chwili gdy za sprawą Ducha Świętego począł się On w dziewiczym łonie Maryi. W gościnnych murach nazaretańskiego domu przebiegało radosne dzieciństwo Jezusa, który «czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52).

3. Każda rodzina uczy się zatem z tajemnicy życia w Nazarecie, jak rodzić i wychowywać dzieci, współpracując w przedziwny sposób z dziełem Stwórcy i obdarzając świat każdym dzieckiem niczym nowym uśmiechem.

Właśnie w trwale zjednoczonej rodzinie dzieci osiągają dojrzałość, w niej bowiem przeżywają najbardziej doniosłe i najbogatsze doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego szacunku i obrony życia.

Niech współczesne rodziny wpatrują się w Rodzinę z Nazaretu, aby z przykładu Maryi i Józefa, którzy z miłością opiekują się Wcielonym Słowem, czerpać potrzebne wskazania dla codziennych życiowych wyborów. Dzięki nauce zdobytej w tej niezrównanej szkole każda rodzina będzie mogła wejść na drogę pełnej realizacji zamysłu Bożego.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Z okazji uroczystości Świętej Rodziny pragnę wspomnieć o interesującej akcji społecznej pod hasłem: "Miejsce dla niespodziewanego gościa". W pierwszym dniu nowego roku gościnne rodziny otwierają drzwi swoich domów, zapraszając do nich osoby samotne, ubogie, bezdomne. Ta akcja, podjęta z inicjatywy mediolańskiej organizacji charytatywnej "Osservatorio", upowszechnia się także w Rzymie i gdzie indziej. Życzę z całego serca, aby włączało się w nią coraz więcej rodzin, nie tylko po to, by ofiarować chwilę radości ludziom potrzebującym, ale także by nawiązywać w ten sposób nowe przyjaźnie i owocną współpracę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama