Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

«Anioł Pański» w Castel Gandolfo. 28 XII 1997

BROŃMY RODZINY1. W radosnym klimacie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś dzień Świętej Rodziny, jest zatem naturalne, że myślą zwracamy się ku instytucji rodziny, którą Kościół od samego początku otaczał miłością i troską. W naszej epoce, gdy rodzina zmaga się często z trudnościami lub podlega naciskom społecznym i ekonomicznym, naruszającym jej wewnętrzną spójność, Kościół uważa, że powinien służyć jej swoim nauczaniem i wsparciem. Dzisiaj wzywa rodziny, by wpatrywały się w dom nazaretański, skąd Jezus ogłasza «ewangelię rodziny». Z tego wzniosłego świadectwa chrześcijańskie rodziny mogą czerpać moc i mądrość, aby sprostać codziennym obowiązkom.

2. Rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego. Musimy zatem przypomnieć także w tej chwili o konieczności obrony i umacniania jej autentycznych praw. Jest ona bowiem narażona na ataki i zagrożenia z wielu stron. Myślę tu na przykład o problemach, które ciążą nieustannie nad życiem wielu rodzin: o ubóstwie, bezrobociu i braku mieszkań; o mentalności, która odrzuca dar życia, a czasem sprzyja wręcz zabijaniu życia przez aborcję i eutanazję; o indywidualizmie, który każe lekceważyć drugiego człowieka lub traktować go instrumentalnie i jest przyczyną osamotnienia wielu ludzi we współczesnym społeczeństwie, między innymi wielu osób starszych, usuwanych z rodzinnych domów i pozbawionych opieki najbliższych. Obok tych niepokojących zjawisk występują jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwa, zagrażające bezpośrednio strukturze rodziny, zniekształcające jej oblicze i rolę w społeczeństwie.

Wszystko to ukazuje nam, jak bardzo potrzebne jest rozumne duszpasterstwo rodzin, prowadzone przede wszystkim przez samych członków rodziny. Tylko dzięki niemu będzie można skutecznie dać odpór szkodliwym działaniom, które zmierzają do zniszczenia tego bastionu każdej prawdziwej cywilizacji.

3. Niespełna cztery lata temu napisałem w Liście do Rodzin: «Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości». Rodzina «znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, aby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka» (n. 23). Aby rodzina mogła wypełnić tę misję, potrzebne są nie tylko stosowne inicjatywy społeczne, państwowe i kościelne, ale także pomoc Boża. Ważne jest zatem, aby członkowie rodzin uczyli się wzywać Chrystusa w wytrwałej wspólnej modlitwie, w komunii wiary i miłości.

Takie życzenie przekazuję wszystkim chrześcijańskim rodzinom, wspierając je modlitwą do Maryi, Królowej Rodzin.

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: cywilizacja papież Jan Paweł II społeczeństwo rodzina anioł pański codzienne obowiązki Nazaret
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W