Na szlaku do domu Ojca

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. 29.11.1998

1. Dzisiaj rozpoczyna się Adwent i wraz z nim nowy rok liturgiczny. Jest to rok w życiu Kościoła, skupiony wokół dwóch wielkich tajemnic — wcielenia i odkupienia, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest to «czas Boży», darowany ludziom, aby ich czas i ich dzieła otworzyły się na wymiar wieczności.

Od kiedy Bóg stał się człowiekiem i wkroczył w czas, cykle lat, stuleci i tysiącleci zyskały sens i kierunek: cały wszechświat, stworzony i odkupiony przez Boga, zmierza ku swemu spełnieniu, którego zapowiedzią stała się już Pascha Chrystusa.

Wszystko to jest zamysłem miłości, którego realizacja nie jest z góry przesądzona, ale dokonuje się w kontekście wolności, to znaczy dramatycznej walki między dobrem a złem. Każdy człowiek jest powołany, aby włączyć się w ten Boży plan na wzór Najświętszej Maryi Panny, która przyjmując Przedwieczne Słowo stała się nową Ewą, Matką odkupionej ludzkości.

2. Adwent, który się dzisiaj rozpoczyna, ma wymowę naprawdę szczególną, ponieważ otwiera ostatni rok drugiego tysiąclecia. Chrześcijanie i wszyscy ludzie kierują wzrok ku bliskiemu już Jubileuszowi, który będziemy obchodzić dla uczczenia 2000-lecia wcielenia Syna Bożego.

Rok 1999 zamyka trzyletni okres bezpośrednich przygotowań do tego historycznego przeżycia duchowego: po latach poświęconych kolejno Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu, nadszedł rok poświęcony Bogu Ojcu. Wzywam wszystkich, aby weszli na szlak wewnętrznej pielgrzymki do domu niebieskiego Ojca, bogatego w miłosierdzie; na drogę nawrócenia przez miłość, przez solidarność z uboższymi, przez dialog z braćmi.

3. W ten kontekst są wpisane Misje Miejskie, które postanowiłem przeprowadzić, aby dopomóc rzymianom w odnowieniu wiary w perspektywie Roku Świętego oraz by zanieść orędzie Chrystusa wszystkim mieszkańcom miasta, docierając do nich w środowisku codziennego życia, w miejscach nauki, pracy i cierpienia.

Zachęcam licznych misjonarzy, którzy odwiedzali rodziny, aby zechcieli kontynuować tę owocną i ważną formę ewangelizacji, a zarazem wzywam ich samych oraz wszystkich chrześcijan pracujących — robotników, nauczycieli, przedstawicieli wolnych zawodów, rzemieślników i handlowców — aby stawali się aktywnymi uczestnikami Misji w swoim środowisku zawodowym.

Z myślą o tym nowym etapie Misji Miejskich skierowałem do całej diecezji «List o ewangelii pracy», który zostanie opublikowany w święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Ma on być znakiem nadziei i zaproszeniem do współdziałania między wszystkimi, którzy pracują w różnych sektorach lub są niestety bezrobotni i z trudem poszukują zatrudnienia.

Prośmy Maryję, Pannę wierną, aby pomogła nam dobrze przeżyć czas Adwentu. Nie zamykajmy się na przyjście Chrystusa, okazując Mu pychę i obojętność, ale przyjmijmy postawę czujnego oczekiwania i czynnej miłości.

Tragedia uchodźców

Tragiczne wydarzenia rozgrywające się w ostatnich dniach na Morzu Adriatyckim u wybrzeży Apulii, w których poniosło śmierć lub zaginęło wielu uchodźców, ponownie zwracają naszą uwagę na dramatyczny problem nielegalnej imigracji ludzi, którzy poszukując z nadzieją lepszego życia, zdają się na łaskę przemytników pozbawionych wszelkich skrupułów.

Modląc się za ofiary wypadków na morzu, muszę zarazem potępić stanowczo działania tych, którzy kierując się żądzą zarobku, wyzyskują bezwzględnie nędzę ubogich. Ofiary śmiertelne będą zawsze ciążyć na ich sumieniach!

Uważam też za swoją powinność przypomnieć rządom zainteresowanych krajów o odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa: należy pilnie podjąć skuteczne działania, aby wstrzymać zawczasu te nieuczciwe praktyki oraz stworzyć godziwe warunki życia ludziom, którzy w przeciwnym razie zmuszeni będą szukać powodzenia gdzieś indziej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama