Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Media w służbie pokoju

Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" 1 czerwca 20031. W wielu krajach w dzisiejszą niedzielę obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Czterdzieści dni po swym zmartwychwstaniu — jak czytamy w Ewangelii — Jezus wyprowadził apostołów «ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba» (Łk 24, 50-51). Wniebowstąpienie kończy «Paschę Chrystusa», którą ewangelista Jan opisuje właśnie jako przejście «z tego świata do Ojca» (J 13, 1).

Do jedynego Ojca niebieskiego pragnie On zaprowadzić całą ludzkość. «Idę (...) przygotować wam miejsce — powiedział do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy — (...) abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem» (J 14, 2-3). Niech dzisiejsze święto rozbudzi w naszych sercach pragnienie nieba, naszej wiecznej ojczyzny.

2. Obchodzimy dzisiaj również Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi: «Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle Encykliki Pacem in terris».

Dziś, czterdzieści lat po ogłoszeniu historycznej encykliki bł. Jana XXIII, jest niezwykle ważne, by zastanowić się nad rolą mediów w budowaniu pokoju na świecie, opartego na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Istotnie, środki społecznego przekazu mogą w sposób znaczący przyczynić się do wprowadzania pokoju, burząc mury nieufności, zachęcając do wzajemnego zrozumienia i poszanowania oraz szerząc pojednanie i miłosierdzie. A zatem ze względu na swe powołanie i wykonywany zawód pracownicy mediów są zobowiązani również do budowania pokoju.

3. Niech Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji, otacza opieką i wspomaga wszystkich, którzy pracują w środkach społecznego przekazu, a zwłaszcza w tych, które służą Ewangelii i Kościołowi. Niech Maryja, Królowa Nieba, pomaga również nam wszystkim, abyśmy w życiu patrzyli nieustannie na Chrystusa, który dziś zwycięsko wstępuje do chwały raju.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie pokój massmedia dialog media zrozumienie środki społecznego przekazu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W