Kontemplacja, komunia, misja

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", po Mszy św. beatyfikacyjnej - Loreto, 5.09.2004

1. Na zakończenie tej pięknej liturgii pragnę jeszcze raz wyrazić radość z tego, że mogłem być z wami. Bądźcie zawsze otwarci na głos Pana Jezusa.

Tak jak On potrzebował fiat Maryi, aby «stać się ciałem», również Jego Ewangelia potrzebuje waszego «tak», by mogła tworzyć historię w dzisiejszym świecie.

po hiszpańsku:

2. Pozdrawiam szczególnie pielgrzymów z archidiecezji barcelońskiej i z diecezji Vic, którym towarzyszą kard. Ricardo María Carles, arcybiskup Barcelony Lluís Martínez Sistach, bp Vic oraz inni biskupi z Katalonii.

po katalońsku:

Nowy błogosławiony przynosi wielki zaszczyt waszej ziemi. Jego postać — człowieka, lekarza i kapłana, jest świetlanym przykładem dla chrześcijan naszych czasów.

po hiszpańsku:

Pozdrawiam serdecznie również pielgrzymów z innych diecezji Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, którzy razem ze swoimi biskupami uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jest i pragnie być szkołą, w której uczymy się wybierać Boga całym sercem i iść za Chrystusem jako jedynym Panem naszego życia.

po włosku:

3. Moi drodzy, zachęcam was, abyście odnowili wasze «tak», i powierzam wam trzy zadania. Pierwsze to «kontemplacja» — starajcie się iść wytrwale drogą świętości, wpatrując się w Jezusa, jedynego Nauczyciela i Zbawiciela wszystkich.

Drugie zadanie to «komunia» — dokładajcie starań, by rozwijać duchowość jedności z pasterzami Kościoła, ze wszystkimi braćmi w wierze i z innymi stowarzyszeniami kościelnymi. Bądźcie zaczynem dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Trzecie zadanie to «misja» — nieście jako ludzie świeccy zaczyn Ewangelii do domów i szkół, do miejsc pracy i odpoczynku. Ewangelia jest dla świata słowem nadziei i zbawienia.

Niech łaskawa Matka Boża Loretańska wyjedna wam wierność waszemu powołaniu, wielkoduszność w pełnieniu codziennych obowiązków, entuzjazm w oddaniu się misji, którą powierza wam Kościół!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama