Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Przed spotkaniem w Genui

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 8 lipca 20011. Myślą ogarniam dzisiaj uczestników krajowego zjazdu różnych stowarzyszeń katolickich, który odbywa się w Genui w związku ze zbliżającym się spotkaniem przywódców państw i rządów. Pragnęli oni odpowiedzieć, również w ten sposób, na wezwanie, które skierowałem w zeszłym roku do młodych w Tor Vergata: «Nie pogodzicie się ze światem — mówiłem — w którym inni ludzie umierają z głodu, pozostają analfabetami, nie mają pracy. Będziecie bronić życia na każdym etapie jego ziemskiego rozwoju. Będziecie się starali ze wszystkich sił czynić tę ziemię coraz bardziej gościnną dla wszystkich».

Łączę się z biskupami regionu Liguria, którzy w liście skierowanym ostatnio do wiernych swoich Kościołów piszą o pilnej potrzebie «rozbudzenia we wszystkich, poczynając od odpowiedzialnych za sprawy publiczne, nowej świadomości moralnej w obliczu poważnych i niejednokrotnie dramatycznych problemów gospodarczych i finansowych, zdrowotnych, socjalnych i kulturowych, środowiskowych i politycznych».

Wiara bowiem nie pozwala chrześcijaninowi pozostawać obojętnym wobec tego typu zagadnień o światowym znaczeniu. Każe mu apelować, w sposób konstruktywny, do odpowiedzialnych za politykę i ekonomię, aby kierując procesem globalizacji, jaki się dziś dokonuje, dążyli zdecydowanie do wspólnego dobra mieszkańców całego świata, opartego na poszanowaniu nieodzownych wymogów sprawiedliwości i solidarności.

2. Dlatego mieszkańcy krajów bogatszych i technicznie wyżej rozwiniętych, świadomi, że Bóg — Stwórca i Ojciec — pragnie, aby ludzkość stała się jedną rodziną, muszą umieć wsłuchać się w wołanie licznych na świecie ludów ubogich, domagających się jedynie tego, co im się słusznie należy.

Szefów rządów całego świata, a zwłaszcza tych, którzy spotkają się w Genui, pragnę zapewnić, że Kościół razem z ludźmi dobrej woli zabiega o to, aby proces ten przynosił korzyści całej ludzkości. Powszechne przeznaczenie dóbr ziemi jest bowiem jedną z podstawowych zasad nauczania społecznego Kościoła.

Chrześcijan proszę przede wszystkim o specjalną modlitwę za przywódców państw i rządów oraz wzywam ich, aby pracując razem budowali świat bardziej zjednoczony więzią sprawiedliwości i solidarności. Do tego zadania chrześcijanie muszą się przygotować poprzez solidne wychowanie moralne i duchowe, pogłębienie znajomości nauczania społecznego Kościoła i wielką miłość do Jezusa Chrystusa, Odkupiciela każdego człowieka i całego człowieka.

3. Ufam, że również przy tej okazji Włochy będą umiały okazać typową dla nich gościnność wszystkim, którzy udadzą się do Genui, w klimacie zgody i spokoju. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by napełniła serca wszystkich pokojem i solidarnością, ażeby podczas zapowiedzianego spotkania mogły zapaść decyzje sprzyjające prawdziwemu dobru całej ludzkości.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność polityka globalizacja ekonomia wiara społeczeństwo obrona życia Genua Liguria
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W