Matka Słowa Wcielonego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 08.12.2003

1. «Tota pulchra es Maria — Cała piękna jesteś, Maryjo».

Kościół obchodzi dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jak Chrystus jest dniem, który nie zna zachodu, tak Maryja jest jego promieniejącą pięknem jutrzenką.

Wybrana na Matkę Słowa Wcielonego, Maryja jest zarazem pierwociną Jego zbawczego dzieła. Łaska Chrystusa Odkupiciela zadziałała w Niej z wyprzedzeniem, zachowując Ją od grzechu pierworodnego i wszelkiej winy.

2. Z tego powodu Maryja jest «pełna łaski» (Łk 1, 28), jak mówi anioł zwiastujący Jej Boskie macierzyństwo. Rozum ludzki nie potrafi pojąć tak wielkiego cudu i tajemnicy. To wiara objawia nam, że niepokalane poczęcie Maryi Dziewicy jest zadatkiem zbawienia dla każdego człowieka pielgrzymującego po ziemi. Również wiara przypomina nam, że Maryja, dzięki swej wyjątkowej roli, jest naszym niezawodnym oparciem w trudnej walce z grzechem i jego skutkami.

3. Dziś po południu zgodnie z piękną tradycją udam się na plac Hiszpański, by oddać cześć Niepokalanej Maryi Pannie. Bł. papież Pius IX polecił umieścić tam na szczycie kolumny Jej figurę, na pamiątkę ogłoszenia 8 grudnia 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Dzisiejsza pielgrzymka rozpocznie obchody 150. rocznicy tego uroczystego aktu Magisterium Kościoła.

Już teraz zapraszam was, abyście mi towarzyszyli i razem ze mną prosili Maryję Niepokalaną o wstawiennictwo za Kościół, za Rzym i cały świat.

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama