Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


Jan Paweł II

DAR CHRZTU

Anioł Pański. 10 stycznia 19991. Dzisiejszej niedzieli obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Liturgia zaprasza nas do refleksji nad fragmentem Ewangelii, mówiącym o Jezusie, który wmieszany w tłum pielgrzymów schodzi nad brzeg Jordanu, aby przyjąć chrzest od Jana. Gdy wychodzi z wody, otwiera się niebo, Duch Święty objawia się pod postacią gołębicy, a z wysoka rozlega się głos: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3, 17).

W tym wydarzeniu sam Bóg objawia się niejako w swej tajemnicy trynitarnej: Ojciec — początek i źródło życia i świętości; Syn, który przyszedł na świat, aby uwolnić go od grzechu i śmierci; Duch Święty, który swoją mocą podtrzymuje dzieło odkupienia.

2. W kontekście ostatniego roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu, roku poświęconego Ojcu, dzisiejsza uroczystość zyskuje szczególne znaczenie. Ikona chrztu Jezusa ukazuje oczom naszej duszy miłosierne oblicze Ojca niebieskiego, który — jak mówi Ewangelia — «tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Zostajemy zatem wezwani do refleksji nad miłością, jaką Ojciec darzy nas — wyniesionych przez chrzest do godności przybranych dzieci. Świadomość tak wzniosłej godności winna przypomnieć nam o obowiązku odpowiedniego postępowania.

3. Dzisiaj rano we wspaniałej scenerii Kaplicy Sykstyńskiej udzieliłem kilkunaściorgu dzieciom pierwszego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. Wraz z rodzicami i chrzestnymi dziękujemy Bogu za dar życia i łaski uświęcającej, która uczyniła te dzieci przybranymi dziećmi Bożymi. Módlmy się też za wszystkich ochrzczonych, aby wciąż na nowo dawali świadectwo wierności Chrystusowemu powołaniu i żyli zawsze w Bożej miłości.

Powierzajmy te intencje Maryi, aby jako Matka Łaski Bożej pomogła każdemu chrześcijaninowi uświadomić sobie znaczenie i doniosłość własnego chrztu oraz dochowywać mu wierności w codziennym życiu. 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrzest Duch Święty Jordan anioł pański odkupienie miłosierny Ojciec sakrament inicjacji