Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

ZAWIERZAM WAS STOLICY MĄDROŚCI

10 IX 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Na zakończenie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich Papież odmówił z wiernymi modlitwę «Anioł Pański», po czym przekazał przedstawicielom środowiska akademickiego ikonę Maryi Stolicy Mądrości — mozaikę wykonaną przez o. Marko Ivana Rupnika SJ, która będzie pielgrzymować po diecezjach będących siedzibami uniwersytetów: szlak jej peregrynacji, prowadzący najpierw do Aten, stamtąd do Moskwy, a potem do Hiszpanii, ma być symbolem zbliżenia między kulturami Wschodu i Zachodu.

1. Dzisiejsza uroczystość zamyka Jubileusz Nauczycieli Akademickich, przygotowany przez liczne sympozja międzynarodowe, którego zwieńczeniem były obchody rzymskie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy go zorganizowali i wzięli w nim udział: każdemu życzę, aby zaczerpnął z niego jak najobfitsze owoce dla siebie i dla wspólnoty akademickiej, do której należy.

Następnie Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych w różnych językach. Po polsku powiedział:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich profesorów, którzy reprezentują polskie uniwersytety, uczelnie wyższe. Wasz udział w tym jubileuszowym spotkaniu nauczycieli uniwersyteckich jest świadectwem wiary i głębokiego pragnienia zjednoczenia z Chrystusem, Nauczycielem i Mistrzem. Niech Jego łaska wspiera was i inspiruje w waszej pracy naukowej i dydaktycznej. Niech Bóg wam błogosławi!

Na zakończenie Jan Paweł II dodał po włosku:

Zawierzmy Najświętszej Maryi Pannie, Stolicy Mądrości i Matce Kościoła, te życzenia i te nadzieje. Niech Ona, wstawiając się za nami w niebie, kieruje krokami każdego z nas ku poznaniu pełnej prawdy w Chrystusie, Jej Synu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja zawierzenie mozaika Stolica Mądrości

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W