Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Chrystus wzywa do swojej służby

Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" 11 maja 20031. Obchodzimy dzisiaj XL Światowy Dzień Modlitw o Powołania, którego tematem są słowa: «Oto mój Sługa, którego wybrałem; umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie» (Mt 12, 18; por. Iz 42, 1-4). W tym ważnym dniu z radością udzieliłem święceń 31 nowym kapłanom. Dziękujmy Bogu za ten cenny dar dla Kościoła i świata! Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie neoprezbiterów, ich rodziny i przyjaciół oraz tych, którzy troszczyli się o ich formację.

Módlmy się, aby ci nowi kapłani, i wszyscy księża na całym świecie, upodabniali się coraz bardziej do Chrystusa, Sługi Pańskiego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (por. Mt 20, 28).

2. Z radością kieruję specjalne pozdrowienie do młodzieży licznie zgromadzonej w katedrze w Chieti, gdzie odbywają się krajowe obchody Dnia Powołań.

Drodzy bracia i siostry, na mocy chrztu i bierzmowania każdy chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa Ewangelii. Niektórych ludzi Bóg jednak zawsze powoływał w sposób specjalny do pełniejszego poświęcenia się służbie na rzecz Królestwa. Bez wątpienia również i dziś kieruje On swe spojrzenie na młodych. Tych, którzy słyszą w swym sercu Jego głos, wzywam, by wielkodusznie odpowiedzieli Mu «tak» i potwierdzali tę odpowiedź dzień po dniu na modlitwie, trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, jak latorośle z winnym krzewem (por. J 15, 5).

Myślą ogarniam również chłopców i dziewczęta z rzymskich szkół, którzy dziś rano uczestniczyli w Maratonie Wiosennym — Święcie Szkoły. Moi drodzy, serdecznie pozdrawiam was, waszych rodziców, wychowawców i nauczycieli. Dzisiejszy Dzień Powołań pozwala nam lepiej zrozumieć, jak ważną rolę może odegrać szkoła w przygotowaniu młodzieży do udzielenia wielkodusznej odpowiedzi na Boże powołanie do służby braciom.

3. Wzorem gotowości przyjęcia Bożej woli i całkowitego jej wypełnienia jest Najświętsza Maryja Panna. Wypowiadając swoje «tak», nazwała siebie «służebnicą Pańską» (Łk 1, 38) i w pełni przyjęła plan zbawienia. Do Matki każdego powołania zwracamy się zatem z ufnością, modląc się w sposób szczególny za tych, którzy dziś przyjęli święcenia kapłańskie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: powołania kapłan świadectwo służba Królestwo Boże maraton wiosenny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W