Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Szafarze darów ziemi

12 XI 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»1. Na zakończenie tej uroczystej liturgii jubileuszowej pragnę podziękować licznym przedstawicielom środowisk rolniczych, przybyłym tu z różnych części świata. Zwracam się w szczególny sposób do dyrektora generalnego FAO Jacques'a Dioufa oraz do Paolo Bedoniego, przedstawiciela rolników. W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę na wyzwania stojące dzisiaj przed rolnictwem, ale także na jego ogromny potencjał. Winno ono odgrywać aktywną i odpowiedzialną rolę zwłaszcza w próbach rozwiązywania wielkich problemów związanych z wyżywieniem i z głodem na świecie. Rozważne korzystanie z naturalnych zasobów oraz sprawiedliwy podział dostępnych dóbr pozwolą zapewnić ludności świata bezpieczeństwo żywnościowe, jakiego wszyscy pragniemy.

Drodzy bracia i siostry, którzy tworzycie wielką rodzinę rolników! Dziękuję wam za waszą radosną obecność i za gorliwe uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu. Kościół jest z wami! Niech ten jubileuszowy dzień stanie się dla was wszystkich zachętą i umocnieniem, byście mogli dalej prowadzić swą zasłużoną działalność, która jest niezbędnym warunkiem integralnego postępu społeczności całego świata!

po francusku:

2. Pozdrawiam serdecznie rolników mówiących po francusku, obchodzących dzisiaj swój Jubileusz. Wasza działalność przypomina nam, że owoce ziemi i pracy rąk ludzkich są waszym udziałem w Bożym dziele stworzenia i wezwaniem do coraz większej solidarności, aby wszyscy ludzie mieli co jeść. Wszystkim pielgrzymom z całego serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po angielsku:

Gorąco witam uczestniczących w dzisiejszym Jubileuszu przedstawicieli rolników i środowisk wiejskich z krajów języka angielskiego. Życzę wam, abyście stykając się codziennie z pięknem Bożego stworzenia coraz bardziej zbliżali się do Pana życia, starali się być dobrymi szafarzami Jego obfitych darów i okazywali solidarność innym, zwłaszcza naszym braciom i siostrom cierpiącym biedę i głód. Niech Pan żniwa błogosławi waszej pracy i napełni was i wasze rodziny pokojem.

po niemiecku:

Witam was serdecznie, drodzy rolnicy, którzy przybyliście do Rzymu, aby obchodzić uroczyście Rok Święty. Szanujcie ziemię, która została wam powierzona. Będzie ona wówczas wydawać dobre owoce, które staną się pożywieniem i źródłem radości dla wszystkich ludzi. Z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po hiszpańsku:

Pozdrawiam gorąco rolników mówiących po hiszpańsku. Wasze zadanie, które przynosi zaszczyt człowiekowi i dopełnia dzieła Stwórcy, zasługuje w pełni na szacunek Kościoła i ochronę ze strony instytucji. Kultywujcie w swoim środowisku ducha solidarności i współpracy, dając świadectwo powszechnego przeznaczenia dóbr i przyczyniając się do ochrony środowiska, aby w ten sposób zapewnić godziwe warunki życia dzisiejszemu człowiekowi i przyszłym pokoleniom. Wszystkich was z serca błogosławię.

po portugalsku:

Rolnikom i robotnikom rolnym, którzy żyją z uprawy ziemi, życzę obfitości błogosławieństwa Bożego, aby mogli siać i zbierać plony ciesząc się pokojem i bezpieczeństwem, aby ziemia była im przyjazna i wydawała plon stokrotny, aby mogli nakarmić do syta swoje dzieci i byli gotowi dzielić się z uboższymi.

po ukraińsku:

Z wielką radością witam zgromadzonych tu pielgrzymów ukraińskich. Moi drodzy, niech ten rok stanie się dla wszystkich szczególnym czasem łaski, pojednania i wewnętrznej odnowy. Wam i waszym bliskim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam rolników z Polski i z innych krajów, którzy przeżywają dziś swój Jubileusz. Przez wasz codzienny trud w sposób najbardziej bezpośredni realizujecie wezwanie Stwórcy, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną. Niech Bóg błogosławi wam w tej pracy, aby wszyscy ludzie mogli obficie korzystać z jej owoców.

Żywią i bronią — te słowa przytoczyłem wczoraj. Dziś je powtarzam raz jeszcze. One się do was odnoszą. Polski rolnik, syn polskiej ziemi, żywił i bronił. Dlatego zasługuje na wdzięczność i troskę o jego przyszłość. Szczęść Boże!

3. Maryi, Matce łaski Bożej zawierzam pragnienia i dobre postanowienia, które zrodziły się w tym dniu głębokiej kościelnej komunii. Zwróćmy się teraz do Niej, wzywając Ją z ufnością słowami modlitwy «Anioł Pański».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wieś rolnictwo anioł pański rolnik FAO zasoby naturalne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W