Przygotujmy mieszkanie dla Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 12.12.1999

Przygotujmy mieszkanie dla Chrystusa 1. Liturgia wzywa nas dziś do radości, ponieważ «Pan jest blisko!» (Flp 4, 5). Bliskie jest już Jego narodzenie i stajemy na progu Wielkiego Jubileuszu, który będzie jak gdyby całorocznym świętem tajemnicy wcielenia, obchodzonym w dwa tysiące lat po przyjściu na świat Syna Bożego w uniżeniu naszej ludzkiej natury.

Sam Chrystus wskazuje motywy tej radości słowami proroka Izajasza: «Duch Pański spoczywa na Mnie — ogłasza — ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi» (Łk 4, 18; por. Iz 61, 1). W wigilię nowego tysiąclecia Kościół znów ogłasza to orędzie nadziei i obwieszcza «rok łaski Pańskiej» (Iz 61, 2), wzywając wszystkich, aby obficie czerpali z samego źródła łaski — z Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, Odkupiciela człowieka i Pana historii.

2. Jednym z przejawów tego radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie jest ludowy zwyczaj przygotowywania szopek przez rodziny. W tych dniach w chrześcijańskich domach umieszcza się w wybranym miejscu różne figurki, pozostawiając między Maryją i Józefem wolną przestrzeń dla Dzieciątka. Myśląc o wszystkich chrześcijańskich rodzinach przygotowujących swoje szopki, z serca błogosławię wam, drodzy chłopcy i dziewczęta Rzymu, którzy przybyliście tu w licznej grupie, zorganizowanej przez Centrum Oratoriów Rzymskich, i przynieśliście figurki Dzieciątka. Niech bliskie już Boże Narodzenie, początek Wielkiego Jubileuszu, skłoni wszystkich wierzących na całym świecie do przygotowania godnego mieszkania dla Chrystusa.

Z myślą o tym, aby w każdej dzielnicy było więcej miejsc kultu otwartych dla wiernych, w diecezji rzymskiej obchodzony jest dzisiaj dzień modlitwy i zbierania ofiar na budowę nowych kościołów na peryferiach miasta. Dziękując tym, którzy w minionych latach współdziałali z tą inicjatywą, ufam, że w rejonach, gdzie dotychczas nie ma świątyni, jak najszybciej będzie mógł powstać kościół wraz z budynkami parafialnymi, aby stać się prawdziwym centrum życia duchowego i wspólnotowego dla wielu osób i rodzin.

3. Na tej drodze wiodącej ku Świętej Nocy towarzyszy nam Maryja — Ta, która strzeże tajemnicy radości. Jej Niepokalane Serce pełne jest radosnego oczekiwania na przyjście Boga i na spełnienie Jego obietnic.

W szopce postać Maryi przyciąga naszą szczególną uwagę. Widzimy w Niej obraz matek, które przygotowują się do wydania na świat dziecka. Rozpoznajemy w Niej wszystkie kobiety, które z miłością i troską przyjmują wielką tajemnicę życia. Niech Matka Pana pomoże nam przygotować się na Boże Narodzenie i otworzyć serca na przyjęcie Jezusa.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

Dzisiaj w Koloseum odbędzie się uroczystość, która ma być częścią światowej kampanii na rzecz wprowadzenia moratorium na karę śmierci. Wielki Jubileusz to szczególnie sprzyjająca sposobność, aby rozwijać na świecie coraz bardziej dojrzałe formy poszanowania życia i godności każdego człowieka. Dlatego raz jeszcze kieruję apel do wszystkich rządzących, aby dążyli do międzynarodowego porozumienia, które pozwoli znieść karę śmierci, jako że «przypadki, w których zabicie winowajcy jest absolutnie konieczne, są dziś bardzo rzadkie, a może nawet nie istnieją w praktyce» (KKK, 2267).

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama