Ciało i Krew Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 13.06.2004

1. We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa — Corpus Domini. Jest to święto Eucharystii, sakramentu, w którym Jezus pozostawił nam żywą pamiątkę swej Paschy, najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości.

To pięknie, że wierni gromadzą się z tej okazji wokół Najświętszego Sakramentu, by Go adorować, wychodzą na ulice, by Mu towarzyszyć, idąc w procesji, i w wielu gestach pobożności wyrażają wiarę w żyjącego Chrystusa i radość z Jego obecności.

2. W ubiegły czwartek, właśnie podczas obchodów Corpus Domini w diecezji rzymskiej, ogłosiłem, że w październiku, wraz z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Guadalajarze (Meksyk), rozpocznie się specjalny Rok Eucharystii, który zakończy w październiku 2005 r. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: «Eucharystia — źródło i szczyt życia i misji Kościoła».

Rok Eucharystii wpisuje się w program duszpasterski, nakreślony przeze mnie w Liście apostolskim Novo millennio ineunte, w którym wezwałem wiernych, by «na nowo rozpoczynali od Chrystusa» (por. n. 29 nn.). Poprzez wytrwałe kontemplowanie oblicza Słowa Wcielonego, prawdziwie obecnego w tym sakramencie, mogą się oni doskonalić w sztuce modlitwy (por. n. 32) i dążyć do «wysokiej miary» życia chrześcijańskiego (por. n. 31), co jest nieodzownym warunkiem prowadzenia w sposób skuteczny nowej ewangelizacji.

Eucharystia jest ośrodkiem życia Kościoła. W niej Chrystus ofiaruje się Ojcu za nas, czyniąc nas uczestnikami swej ofiary, i daje się nam jako Chleb życia w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata.

3. Już teraz zawierzam Maryi Pannie, «Niewieście Eucharystii» (por. Ecclesia de Eucharistia, 53-58), tę nową inicjatywę. Niech Ta, która w Roku Różańca pomagała nam kontemplować Chrystusa Jej oczyma i Jej sercem (por. Rosarium Virginis Mariae, 10-17), w Roku Eucharystii sprawi, by każda wspólnota wzrastała w wierze i miłości do tajemnicy Ciała i Krwi Pana.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama