Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Dramat uchodźców

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15 czerwca 20031. W tę niedzielę, pierwszą po Zesłaniu Ducha Świętego, obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedyność i Troistość Boga jest pierwszą tajemnicą wiary katolickiej. Dochodzimy do niej na zakończenie całej drogi objawienia, która dopełniła się w Jezusie: w Jego wcieleniu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Ze szczytu «świętej góry», którą jest Chrystus, kontemplujemy pierwszy i ostatni horyzont wszechświata i dziejów: miłość Boga, Ojca i Ducha Świętego.

Bóg nie jest samotnością, lecz doskonałą wspólnotą. Z faktu, że Bóg jest wspólnotą, wynika powołanie całej ludzkości do tworzenia jednej wielkiej rodziny, w której różne rasy i kultury spotykają się i wzajemnie wzbogacają (por. Dz 17, 26).

2. W tej perspektywie powszechnej komunii poważną obrazą Boga i człowieka jest każda sytuacja, w której poszczególne osoby lub grupy ludzi zmuszone są uciekać z własnej ziemi i szukać schronienia gdzie indziej. Przypomina nam o tym doroczny Światowy Dzień Uchodźcy, który będziemy obchodzić w piątek 20 czerwca, a który w tym roku zwraca szczególną uwagę na sytuację młodzieży żyjącej na emigracji.

Prawie połowa uchodźców na świecie to dzieci i młodzież. Wiele z nich nie chodzi do szkoły, nie ma dostępu do podstawowych dóbr, żyje w obozach czy wręcz przebywa w areszcie.

Dramat uchodźców wymaga od wspólnoty międzynarodowej zaangażowania nie tylko w leczenie objawów, lecz przede wszystkim w zapobieganie przyczynom tego problemu, musi ona zatem przeciwdziałać powstawaniu konfliktów, wprowadzając i umacniając sprawiedliwość i solidarność w każdym środowisku rodziny ludzkiej.

3. Zwróćmy się teraz do Maryi Dziewicy i kontemplujmy Ją jako wspaniałe stworzenie Przenajświętszej Trójcy: «odwieczne natchnienie», jak napisał wielki poeta Dante Alighieri (Raj XXXIII, 3). Prośmy Ją o pomoc Kościołowi — tajemnicy jedności, by zawsze był wspólnotą otwartą, w której każdy człowiek, zwłaszcza ubogi i usunięty na margines życia społecznego, będzie mógł znaleźć wsparcie i spotkać się z dobrym przyjęciem.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

Mieszkańcy Ziemi Świętej znów doznali niosącej rozlew krwi i śmierć przemocy, rodzącej falę niekończących się represji.

Pragnę teraz powtórzyć apel, który często kierowałem w przeszłości: «Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia». Dziś przypominam te słowa z jeszcze większym przekonaniem, zwracając się do wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej.

Wzywam też wspólnotę międzynarodową, by niestrudzenie pomagała Izraelczykom i Palestyńczykom odkrywać wartość człowieka i braterstwa, by mogli razem budować swą przyszłość.

Niech Przenajświętsza Dziewica oręduje za nami wszystkimi, aby Bóg uczynił nas «narzędziami swojego pokoju».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój migracja uchodźcy Palestyna Ziemia Święta imigranci areszt konflikty
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W