Wymiar ekumeniczny Roku Świętego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 16.01.2000

Wymiar ekumeniczny Roku Świętego 1. Pojutrze, 18 stycznia, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Roku Jubileuszowym zyskuje jeszcze większe znaczenie. Wielki Jubileusz Roku 2000 ma bowiem charakter wybitnie ekumeniczny, gdyż jest «konkretnym znakiem drogi, którą podążają wierni różnych chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot kościelnych» (Incarnationis mysterium, 4). Aby podkreślić ten fundamentalny aspekt Roku Świętego, udamy się wraz z delegacjami licznych Kościołów i Wspólnot kościelnych do bazyliki św. Pawła za Murami i tam podczas uroczystego nabożeństwa ekumenicznego otworzymy Drzwi Święte.

Jedynie z Bożą pomocą można posuwać się naprzód drogą jedności, przezwyciężając podziały powstałe w świecie chrześcijańskim w ciągu drugiego tysiąclecia. Dziękuję Bogu za to, że w bazylice św. Pawła dane mi będzie spotkać się i modlić razem z przedstawicielami największych Kościołów i Wspólnot kościelnych, do których już dziś kieruję słowa serdecznego powitania. Będziemy tam prosić o przebaczenie Boga i siebie nawzajem za grzechy popełnione przeciw jedności Kościoła, a zarazem składać dzięki za poczynione już postępy na drodze pojednania, zwłaszcza w ostatnim stuleciu. Wzywam wszystkich wierzących do włączenia się w naszą modlitwę, aby na początku trzeciego tysiąclecia dokonał się pomyślny rozwój kontaktów ekumenicznych.

2. Temat Tygodnia Modlitw w roku 2000 czerpie inspirację ze słynnych słów św. Pawła, zawartych we wstępie Listu do Efezjan: «Niech będzie błogosławiony Bóg (...), [który] napełnił nas wszelkim błogosławieństwem (...) w Chrystusie» (por. 1, 3). Apostoł zanosi hymn uwielbienia do Boga w Trójcy Jedynego za Jego wspaniały plan zbawienia, ogarniający dzieje i wszechświat, a którego centrum jest Chrystus.

Temat ten, który rozważamy w 2000-lecie wcielenia, został wypracowany przez bliskowschodni zespół roboczy, reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie ojczyzny Jezusa. W związku z tym pragnę przypomnieć, że właśnie jutro obchodzony jest we Włoszech Dzień Dialogu Religijnego między Żydami i Chrześcijanami: inicjatywa ta, choć niezależna od Tygodnia ekumenicznego, w pewien sposób go przygotowuje, wzywając do powrotu do korzeni, to znaczy do przymierza Boga z Izraelem.

3. Z tych korzeni wyrósł Jezus — poprzez Najświętszą Maryję Pannę. Ją zatem prośmy o opiekę nad ruchem ekumenicznym. Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu zawierzajmy zwłaszcza jednogłośną modlitwę o jedność, która w najbliższych dniach wzniesie się z wszystkich Wspólnot kościelnych, ażeby wszędzie stała się źródłem postaw i gestów prawdziwego pojednania i braterskiej miłości.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział.

Serdecznie pozdrawiam uczestników międzynarodowego sympozjum na temat choroby Hansena, które odbyło się wczoraj w Watykanie z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Włoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Raoula Follereau. Wyrażam uznanie dla ich wysiłków na rzecz chorych na trąd, których jest dziś na świecie ok. 15 mln.

Ufam, że rok 2000 będzie decydującym krokiem na drodze do wyleczenia i pełnej rehabilitacji tych naszych braci. Chorobę Hansena można bowiem leczyć lekarstwami stosunkowo niedrogimi, które jednak są często niedostępne dla chorych żyjących w wielkim ubóstwie. W istocie rzeczy najgroźniejszą postacią «trądu» jest nędza, którą należy zwalczać na płaszczyźnie ekonomicznej, a przede wszystkim poprzez głębokie nawrócenie się z logiki egoizmu na logikę solidarności. Niech Rok Święty wzbudzi w duszach chrześcijan wielkoduszną gotowość do służby wszystkim potrzebującym braciom.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao